Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
13. Jász Világtalálkozó, Jászszentandrás, 2007
14. Jász Világtalálkozó, Pusztamonostor, 2008
15. Jász Világtalálkozó, Alattyán, 2009
16. Jász Világtalálkozó, Jászágó, 2010
17. Jász Világtalálkozó, Jászivány, 2011
18. Jász Világtalálkozó, Jászfelsoszentgyörgy, 2012
19. Jász Világtalálkozó, Jászberény, 2013.
20. Jász Világtalálkozó, Jászapáti, 2014
21. Jász Világtalálkozó, Jászalsószentgyörgy, 2015
22. Jász Világtalálkozó, Jászárokszállás, 2016
23. Jász Világtalálkozó, Jászladány, 2017
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
TÁMOGATÓINK
RÓLUNK ÍRTÁK
DRÓTPOSTA
LEGFRISSEBB

JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2017

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a huszonhatodik alkalommal kiírt Jászságért Díjra kilenc személyre érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2017. sz. döntésével a huszonhatodik alkalommal átadandó Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést

Papp Izabella levéltáros, helytörténész (Jászboldogháza)

részére ítéli oda, életpályája elismeréseként.

Papp Izabella Jászboldogházán született, ma is ott él. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában folytatta, majd a Kállai Éva Leánygimnáziumban érettségizett Jászberényben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltár szakán végzett 1987-ben.

Szakmai pályafutása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárhoz kötődik, ahol évtizedeken keresztül levéltári kutatók százait segítette útmutatással, jó tanáccsal. Innen ment nyugdíjba.

Fő kutatási területe a görög kereskedők 18-20. századi története a Jászkunságban. Publikált az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jászsági vonatkozásairól, vizsgálta az 1950-es évek kitelepítéseit és a kulákká minősített emberek sorsát. Elmélyülten foglalkozott Jászboldogháza helytörténetével. Több önálló kötet és számos tanulmány, cikk szerzője, konferenciák, rendezvények előadója.

Közösségi ember: a faluszépítés, a rendezvények szervezése, a hagyományőrzés, az épített örökség védelme, a szülőfalu írásos emlékeinek gyűjtése, közzététele, a családfakutatás szívügye. Szerkesztője a Boldogházi Hírek című helyi lapnak.

A Jászboldogháza Községért kitüntetést 1996-ban, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődési Díját 2009-ben kapta meg.

Papp Izabellának a nemzeti kultúra szolgálatában végzett munkássága megyeszerte ismert. Legfőbb erénye, hogy nem hivalkodva, hanem szerényen és szelíden teszi a dolgát, de azt következetesen és eltökélten, magabiztosan. Példamutató, önzetlen szolgálata méltóvá teszi személyét a Jászságért Díj elnyerésére.

A Jászságért Díj  2017. június 24-én, az elszármazott és otthon élő jászok világtalálkozóján kerül átadásra Jászladányon.

Budapest, 2017. május

 


(2017. május)

Pályázati felhívás a 2017. évi Jászsági Civil Vándordíjra

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj.

 

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a

Jászsági Civil Vándordíj

nyolcadik alkalommal történő kiírását.

A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 200.000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 15.

A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.

 A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma

1537 Budapest 114       Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu

 

Budapest, 2017. március


(2017. március)

Pályázati felhívás a 2017. évi Jászságért Díjra

 

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított

Jászságért Díj

huszonhatodik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj adómentes összege: 1.000.000 forint.

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A Jászságért Díj átadására a Jász Világtalálkozón, Jászladányon kerül sor 2017. június 24-én.

 

A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma

1537 Budapest     Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu

 

Budapest, 2016. december

 

 Kik kaptak eddig Jászságért Díjat?

A Jászok Egyesülete közösségi oldalán (http://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu) megtalál a kitüntettek közül néhány jeles közéleti személyiséget, akik rangot adnak a díjnak.

 


(2016. december)

 

 

 

Jászsági Civil Vándordíj 2016

 

A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200.000 forint elismerést hetedik alkalommal ítélte oda „A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma.

A 2016. évi Jászsági Civil Vándordíjat a Jász Alkotók Köre (Budapest) kapta.

A Jász Alkotók Köre (JAK) művésztársaság 1995 júliusában rendezte első nagy sikerű kiállítását a budapesti Gellért Szállóban. Még az év decemberében megalakították közösségüket a Jászok Egyesülete tagszervezeteként. A csoport ma 19 tagú, tagjai grafikusok, festők, iparművészek, tanárok. Célul tűzték ki, hogy évente több kiállítást rendeznek, s megismerik egymás alkotó környezetét.  A JAK alapító vezetőjétől, Budai Jánosné Szalkári Rózsa művésztanártól 2005-ben vette át a csoport irányítását Elter Tibor festőművész. 2015-től a Jász Alkotók Köre elnöke D. Kovács Júlia festőművész.

A képzőművész csoport működésének fontos állomása a nyaranta Jászapátin megrendezett művésztelep. A JAK évente további két kiállítást szervez tagjainak Jászberényben, illetve Budapesten. A Jász Alkotók Köre művészeti közösség az egyéni és közös kiállításokkal hozzájárul a jászsági gyökerű képzőművészek elismertségének gyarapításához, ezért méltó a Jászsági Civil Vándordíjra.

A díjat 2016 őszén adták át a művészcsoport budapesti kiállításán.

 

 

 

 


(2016. augusztus)

 JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2016

 

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma 1/2016. sz. döntésével a huszonötödik alkalommal átadandó Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést

Józsa László tanár, helytörténész (Kunszentmárton)

részére ítéli oda, életpályája elismeréseként.

Józsa László egész életében Jász-Nagykun-Szolnok megye, azon belül a Jászság és a Nagykunság, a Tiszazug és Kunszentmárton helytörténetét, művelődéstörténetét, egyháztörténetét kutatta.  1931. május 23-án született Kunszentmártonban. Itt végezte elemi és polgári iskolai tanulmányait, majd 1946-1950 között az egri tanítóképző főiskolán tanult.   Munka mellett elvégezte a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán előbb a történelem, majd a magyar szakot. 

1950-től Tiszaföldváron, 1957 nyarán kötött házassága után Kunszentmártonban általános iskolai tanárként tanított egészen 1991-ig, nyugdíjba vonulásáig. Keze alól diákgenerációk sora került ki, akiket az anyanyelv szépségére és szeretetére, a magyar történelem, s azon belül a helytörténet önazonosságot erősítő szerepére oktatott.

Neki köszönhető, hogy a kunszentmártoni helytörténeti gyűjtemény megkapta a nagykun kerületi börtön egykori épületét, amiben mindmáig működik.   Egyik kezdeményezője volt Kunszentmárton város újratelepítése 250. évfordulóján, 1969-ben az emlékműállításnak.

Józsa László első nagyobb munkája saját iskolája, az ún. Nagyiskola 150 éves történetének megírása volt. Ezt követő könyvei megírásában, kiadásában szorosan együttműködött Barna Gábor egyetemi tanárral, szegedi tanszékvezetővel. Hamarosan nyomdába kerül a kunszentmártoni római katolikus papokat bemutató hatalmas kötete, amihez egy életen keresztül gyűjtötte az adatokat. A könyv kiemelten foglalkozik a jászsági kapcsolódásokkal is.

Érdeklődése sokrétű: iskolatörténet, művelődéstörténet, vallási néprajz témaköreiben formálódik. Folyamatosan figyelemmel kíséri a jászsági könyvkiadást, s azt nem egyszer recenzálja, ismerteti.

Kocsár Miklós zeneszerző számára ő írta a szövegkönyvet a Szent Márton oratóriumhoz, amit nagy elismeréssel és sikerrel mutattak be több alkalommal. 

A kunszentmártoni ünnepségek, tudományos konferenciák rendszeres előadója, a település helytörténeti és egyháztörténeti kutatói kapcsolatainak ápolója (Jászapáti, Nagyvárad, Szeged). Gyakori vendége a jászsági honismereti találkozóknak. 

A rendszerváltás után bekapcsolódott a közéletbe, bekerült a városi képviselő testületbe is.

Józsa László Kunszentmárton közismert és köztiszteletben álló alakja, a Szent Márton plébánia egyháztanácsának elnöke. Ismertsége – munkássága révén – túlnyúlik a város határán. Mindezt kitüntetései is aláhúzzák: Pro Urbe Kunszentmárton (1997), Nagykunságért Díj (2001) és díszpolgári cím (2005).

Egy élet gazdag pedagógiai és tudományos kutatómunkája, a jászsági gyökerű Kunszentmárton helytörténetének kutatása, a jászsági helytörténeti és honismereti fórumokhoz való kötődése méltóvá teszi Józsa Lászlót a Jászságért Díj elnyerésére.

A Jászságért Díjat 2016. július 9-én, az elszármazott és otthon élő jászok világtalálkozóján adják át Jászárokszálláson.


(2016. május)