Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
TÁMOGATÓINK
RÓLUNK ÍRTÁK
DRÓTPOSTA
AZ EGYESÜLETE TÖRTÉNETE - 1995
Egyesületi összejöveteleink voltak:
1995. február 20.

Vendégünk volt dr. Magyar Levente, Jászberény város polgármestere, a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségének elnöke.

1995. április 3.

„Epizódok a Nagyatádi-féle földreform jászsági végrehajtása történetéből” címmel dr. Tolnay Gábor múzeumigazgató (Mezőtúr), a történelemtudomány kandidátusa tartott előadást.

1995. május 17.

A híres jász ferencesek életútját ismertette dr. Szántó Konrád ferencrendi szerzetes, egyháztörténész, teológiai tanár.

1995. szeptember 28.

A nyár közepén rendezett Jászok Világtalálkozója fontosabb jászberényi eseményeiről számolt be dr. Dobos László, az egyesület ügyvivője. Ismertette, hogy a megnyitó ünnepségen vette át a Jászságért Díjat dr. Kiss József történész.

Ezt követően három frissen megjelent kiadványt mutattak be és dedikáltak a szerzők: dr. H. Bathó Edit: A méhészet szerepe a Jászság paraszti gazdálkodásában; Sugárné Koncsek Aranka: Jász történelmi arcképcsarnok; Jászberény város gyógyszertárainak története 1790-1950-ig.

1995. november 7.

„Zsidó és nem zsidó diákok a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium jogelődjében 1910-1945” címmel dr. Karády Viktor szociológus (Párizs), a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja tartott előadást.

1995. november 28.

„Iráni elemek a magyar nép történetében”. Dr. Róna-Tas András egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja vetített képes előadása.

1995. október 15.

A jászok régmúltjáról tartott előadást prof. dr. Makkay János, a történettudományok doktora, az MTA Régészeti Intézetének tudományos tanácsadója.

Rendezvényeink voltak:
1995. február 11.

Jászberényben a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Jászok Egyesülete együttesen rendezte meg az idei (újraindulása óta hatodik) Jászbált.

1995. március 25.

Jászkiséren egyesületünkkel közös rendezésben emlékeztünk meg a Csete Balázs Honismereti Szakkör fennállásának 25. évfordulójáról.

1995. május 8.

A jászkun redemptiót (önmegváltást) engedélyező és a kiváltságokat visszaállító királyi diploma keltezésének 250. évfordulóján egyesületünk tagjai lerótták tiszteletüket a Magyar Szent Korona előtt a Nemzeti Múzeumban. A tisztelgő látogatást a résztvevők a helyszínen a Jászok Egyesülete e célra készíttetett emlékkönyvében örökítették meg.

1995. május 26.

„A jászok és a Jászság története” általános- és középiskolás vetélkedő döntője Jászfényszarun. A Fényszaruiak Baráti Egyesületével közösen szervezett vetélkedősorozaton több száz jászsági diák vett részt.

1995. július 28.

Július 28 - augusztus 12. A Jászságból elszármazott képzőművészek kiállítása a budapesti Gellért Szállóban.

1995. szeptember 8.

Egyesületünk támogatásával nyílt meg a Jászjákóhalmi Kertbarát Klub termékbemutatója Jákóhalmán, melyen öt másik település kertbarátai is kiállítottak.

1995. szeptember 16.

Egyesületünk támogatásával került sor Pusztamonostoron a III. Jászsági   Dalostalálkozóra. A Jászok Egyesülete vándorserlegét a tíz résztvevő kórus közül a Porteleki Pávakör nyerte el.

1995. október 23.

Nemzeti ünnepünkön Sinka István népi író irodalmi estjének megrendezésében működtünk közre Jászberényben.

1995. december 1.

Információs vetítésen megtekintettük az Észak-Erdély visszatérésének (1940) eseményeit megörökítő korabeli híradófilmet. Bevezetőt mondott: dr. Szakály Sándor hadtörténész, a történelemtudomány kandidátusa.

1995. december 20-30.

A jászberényi Hamza Múzeummal közösen bemutattuk Hamza Dezső Ákos (1903-1993) festőművész alkotásait a budapesti Gellért Szállóban.