Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
13. Jász Világtalálkozó, Jászszentandrás, 2007
14. Jász Világtalálkozó, Pusztamonostor, 2008
15. Jász Világtalálkozó, Alattyán, 2009
16. Jász Világtalálkozó, Jászágó, 2010
17. Jász Világtalálkozó, Jászivány, 2011
18. Jász Világtalálkozó, Jászfelsoszentgyörgy, 2012
19. Jász Világtalálkozó, Jászberény, 2013.
20. Jász Világtalálkozó, Jászapáti, 2014
21. Jász Világtalálkozó, Jászalsószentgyörgy, 2015
22. Jász Világtalálkozó, Jászárokszállás, 2016
23. Jász Világtalálkozó, Jászladány, 2017
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
TÁMOGATÓINK
RÓLUNK ÍRTÁK
DRÓTPOSTA
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 13. sz. Hírlevél

(1995. július)

Csatoltan megküldjük Önnek a Jászok Világtalálkozójának új, átdolgozott és kiegészített műsorfüzetét. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a műsorfüzet első kiadásához képest igen sok a változás. Javasoljuk, hogy az egyes programokon való részvételét e kiadvány alapján tervezze, de nem haszontalan az adott település önkormányzatánál érdeklődni az esetleges további módosulásokról. 

 

Reméljük, hogy a gazdag kínálatból Ön is talál kedvére való eseményt és személyesen is bekapcsolódik a jászkun redempció (önmegváltás) 250. évfordulójának megünneplésébe. A rendezvénysorozat jelentőségét fokozza, hogy mivel a 200. évforduló megülésére 1945-ben méltó módon nem kerülhetett sor, így száz év után most jó lehetőség van a hazai és nemzetközi figyelem felkeltésére népcsoportunk iránt.

 

Az évfordulós események sorát az 1995. május 6-i kiskunhalasi ünnepség nyitotta meg. Ezt követte a június 17-i kiskunfélegyházi megemlékezés. A színpompás, külsőségekben is gazdag találkozókon jelen volt az egykori Jászkun Hármaskerület 25 redemptus településének polgármestere, és a számos vendég között egyesületünk képviselője.

 

Értékes és sikeres kiadványaink újabbakkal gyarapodtak. A régi jász szabadságunkat visszaállító redempció évfordulója tiszteletére reprint kiadványként megjelentettük azt a gyönyörű barokk nyomtatványt, mely Rusvai Lőrinc ferences szerzetes ünnepi prédikációját tartalmazza. A beszéd a jászberényi főplébániatemplomban hangzott el Mária Terézia királynő 1745. május 6-i diplomájának kihirdetésekor.

Ugyancsak az évforduló tiszteletére adtuk ki „könyvjelző” sorozatunkban az egyetlen jász nyelvemlék másolatát dr. Földi József, egyesületünk tagja szövegmagyarázatával.

Korábbi jelzésünknek megfelelően, a napokban láttak napvilágot dr. Czettler Jenő agrárközgazdász, akadémikus, egyesület elődünk egykori elnöke válogatott írásai és parlamenti beszédei. Az 553 oldal terjedelmű kötetet négy kiadó: az Akadémiai, a Püski, a Századvég és „A Jászságért” Alapítvány adta közre. A könyvet a tudós agrárközgazdász-politikus fia, dr. Czettler Antal anyagi áldozatvállalása révén tiszteletpéldányként megküldtük valamennyi hazai felsőoktatási intézmény könyvtárának, s a kulturális, gazdasági, tudományos közélet számos képviselőjének. A kiadványt megkapták a Jászság polgármesterei, lelkészei, könyvtárai és tanintézetei is.

 

Tagtársunk, dr. Földi József megkereséssel fordult a Dunántúlra szakadt jászok, Újireg község vezetőihez: kezdeményezzék a település nevének Jásziregre történő változtatását. A 380 lélekszámú falu polgármestere, Fazekas Ferencné egyetértve a javaslattal, azt írja: „Sajnos nem mindig elég a szív és a lelkes hozzáállás, a kivitelezés anyagi problémák miatt lehetetlen.” Minden tagtársunk és ügyeink iránt érdeklődést mutató barátunk gondjaiba ajánljuk e kérdést és köszönettel vesszük a  hasznosítható javaslatokat.

 

Tóth Tibor barátunk, tagszervezetünk, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete elnökének figyelmessége révén értékes dokumentummal bővült a Jászok Egyesülete adattára. Másolatban eljuttatta hozzánk a jászfényszarui római katolikus plébánia történetének (historia domus) néhány lapját. A kézirat - többek között - hírt ad az 1924. június 29-én a Jászok Egyesülete által a fényszarui erdőben rendezett juniálisról. A tisztán megmaradt jövedelem „a szegény egyetemi hallgatók segélyezésére fordíttatik” - olvashatjuk.

 

Bízunk abban, hogy példája követésre talál és másoktól is kaphatunk tárgyi emlékeket, írásos dokumentumokat az egyesület gyarapodó gyűjteményébe. Köszönettel fogadunk a Jászsággal kapcsolatos kiadványokat, folyóiratokat is. Az adományozás tényét hírlevelünkben megörökítjük.


<< vissza a hírlevelekhez