Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
13. Jász Világtalálkozó, Jászszentandrás, 2007
14. Jász Világtalálkozó, Pusztamonostor, 2008
15. Jász Világtalálkozó, Alattyán, 2009
16. Jász Világtalálkozó, Jászágó, 2010
17. Jász Világtalálkozó, Jászivány, 2011
18. Jász Világtalálkozó, Jászfelsoszentgyörgy, 2012
19. Jász Világtalálkozó, Jászberény, 2013.
20. Jász Világtalálkozó, Jászapáti, 2014
21. Jász Világtalálkozó, Jászalsószentgyörgy, 2015
22. Jász Világtalálkozó, Jászárokszállás, 2016
23. Jász Világtalálkozó, Jászladány, 2017
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
TÁMOGATÓINK
RÓLUNK ÍRTÁK
DRÓTPOSTA
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 30. sz. Hírlevél

(2000. február)

„Honnan hová Jászság?” címmel három polgármester tanulmánya jelent meg a Jászság legújabb regionális besorolásával kapcsolatban. Dr. Magyar Levente (Jászberény), Fodor István Ferenc (Jászjákóhalma) és Dankó István (Jászladány) írása – melyet „A Jászságért” Alapítvány támogatásával adtak közre – fontos kordokumentum, üzenet a jövőnek. A füzetet rendezvényeinken terjesztjük.

 

Az év végén jelent meg a Magyar statisztikai évkönyv legújabb kötete. A kiadványból ezúttal a jászsági városok demográfiai adatait emeljük ki 1990 és 1999 évekre. A kilenc év alatt a megye és ezen belül a Jászság népessége tovább csökkent. Jászapáti lakossága 9822-ről 9300-ra, Jászárokszállásé 8694-ről 8330-ra, Jászberényé 29.461-ről 28.132-re, Jászfényszarué 5839-ről 5650-re apadt.

 

Még az elmúlt év novemberének krónikájához tartozik, hogy a Városi Könyvtár és egyesületünk meghívására Jászberényben nagysikerű előadást tartott a 20. századi Magyarországról dr. Romsics Ignác történész, egyetemi tanár. Különösen örvendetes volt a közép- és főiskolai ifjúság nagyszámú jelenléte.

 

December közepén minősítő hangversenyen szerepelt Jászberényben tagszervezetünk, a Palotásy János Vegyeskar. A nagy jelentőségű szakmai megmérettetésen a dalosok „Hangversenykórus 1999” minősítést értek el. 

 

Török Sándor, Jászapáti város polgármestere, 2000. január 5-i hatállyal – megromlott egészségi állapotára hivatkozással – lemondott tisztségéről. Tisztelt és szeretett tagtársunknak ezúton is köszönetet mondunk azért a sokirányú támogatásért, melyet fennállásunk tíz éve alatt Tőle kaptunk. Kívánunk Számára örömteli nyugdíjas évtizedeket!

 

Örömmel adunk hírt egyesületi tagtársaink szakmai sikereiről. Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank Rt. elnök-vezérigazgatója Az év vállalkozója Magyarországon Díjat nyerte el. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjban részesült a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör (tagszervezetünk). Szívből gratulálunk!

 

Egyesületi tagtársunkkal, Korényi Attilánéval, a Független Női Szövetség országos alelnökével készült interjú jelent meg a Kis Újságban. Amikor gyökereiről kérdezik – többek között – a következőket mondja: „Mi a Jászságból származunk. Hihetetlenül jól esett, amikor a Jászok Egyesülete rám talált Pesten, hogy volt egy közösség, s az idegen városban is felém nyújtották a kezüket. Számukra fontos volt az, hogy egy helyről jövünk, s lakjunk bárhol, mi összetartozunk.” 

 

Egy mára elenyészett emléktábla szövegét idézzük fel a pesti Ferenciek tere (korábban Felszabadulás tér, azelőtt Apponyi tér) egyik házfaláról: „Ez a tér nevét nyerte napjaink díszétől, a nemzet dicsőséges fiától, Apponyi Albert gróftól, 1921. május 28-án, amikor az ország egy szívvel, lelkesen megülte e fiának betöltött hetvenötödik évét és közéleti szereplésének ötvenedik évfordulóját. Élete tisztaságát, önzetlenségét a haza  szolgálatában, kátói jellemét és cicerói ékesszólását e kőbe vésve tanúságot kívántak az utókor számára tenni azok, akik vele egy időben éltek. Magyar! aki ezt olvasod és e téren áthaladsz, vidd az ő dicső emlékét magaddal a szívedben.”

 

A Jászok Egyesületéhez közel álló ferencrendi szerzetes egyháztörténészt veszítettünk el a közelmúltban Szántó Konrád OFM (Siklós, 1920. 08. 06. – Budapest, 1999. 12. 29.) személyében. Temetésén, a Margit körúti ferences rendházban egyesületünket dr. Földi József ügyvivő képviselte. Konrád atya mindenkor számon tartotta a Jászok Egyesületét, előadóként is járt körünkben; mi pedig számon tartottuk munkásságát, életútja jászsági éveit, és örökbecsű jászberényi egyháztörténeti monográfiáját.

 


<< vissza a hírlevelekhez