Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
13. Jász Világtalálkozó, Jászszentandrás, 2007
14. Jász Világtalálkozó, Pusztamonostor, 2008
15. Jász Világtalálkozó, Alattyán, 2009
16. Jász Világtalálkozó, Jászágó, 2010
17. Jász Világtalálkozó, Jászivány, 2011
18. Jász Világtalálkozó, Jászfelsoszentgyörgy, 2012
19. Jász Világtalálkozó, Jászberény, 2013.
20. Jász Világtalálkozó, Jászapáti, 2014
21. Jász Világtalálkozó, Jászalsószentgyörgy, 2015
22. Jász Világtalálkozó, Jászárokszállás, 2016
23. Jász Világtalálkozó, Jászladány, 2017
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
TÁMOGATÓINK
RÓLUNK ÍRTÁK
DRÓTPOSTA
BEMUTATKOZNAK TAGSZERVEZEINK

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportja
Belépésük időpontja: 2002-02-18
Alapítás éve: 2000, taglétszám: 81 fő Címe: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 3.
Elérhetőség: telefon/fax: 06-57-502-211, 06-57-412-167. E-mail: subadr@invitel.hu
Összejövetelek: minden hónap harmadik hétfőjén, 17 órakor, Szent István Ház

Elnök: Dr. Suba György nyugdíjas orvos, alelnök: Taczman András állandó diakónus, titkár: Molnár Györgyné pedagógus, gazdasági vezető: Vidovich Lászlóné tanár, küldött: Besenyi Vendel agrármérnök, pótküldött: Egressy András gépkocsivezető oktató.

Lelki vezető: Szántó József apátplébános

Az irányadó alapvetések között szerepel: "civil szervezetként fog működni", "nem politikai tömörülés, de van véleménye a politikáról", "keresztény elvekre alapozza működését" valamint "az emberek és a haza javát kívánja szolgálni".

A tizenkét éves fennállás során a csoport egész működését ez az értékrend határozza meg. Mi sem tanúsítja ezt jobban, mint azoknak a rendezvényeknek és összejöveteleknek a sorozata, mely a résztvevőknek nemcsak szellemi-kulturális-közéleti eszmefuttatásokra, hanem lelki töltekezésére is alkalmat ad. Programjaink iránt városi, regionális szinten, a csoporton kívül is nagy az érdeklődés.

Havonta tartott összejöveteleinken kutatási területükön szakmai tekintélynek örvendő személyiségek tartanak előadást különböző témákban.

A KÉSZ Könyvek kiadására vállalkoztunk. Sáros András jászberényi festőművész, művésztanár jegyzetei, archív rajzai, többéves kutatásait összefoglaló kéziratai alapján reprezentatív formában a jászberényi főtemplom (2002) és a ferences templom (2004) történetét, valamint a Jászberény műemlékei (2006) című átdolgozott művet adtuk ki. E könyvsorozat negyedik alkotása a Jászberény katolikus élete című monográfia (2010).

Csoportunk világ felé nyitottságát bizonyítják a többféle irányban fenntartott kapcsolatok, melyeket időnkénti oda-visszalátogatással erősítünk meg. Baráti kapcsolatot tartunk fenn a tiszafüredi KÉSZ-csoporttal, a szlovákiai Halicsban szolgáló Szűz Mária Családja női renddel. A nővérek két alkalommal mutatkoztak be Jászberényben: adventi és húsvéti elmélkedést, imaórát tartottak vetített képekkel, élő zenével. A vechtai Universitas Verband-dal is élő kapcsolatban vagyunk, Jászberény város testvérvárosi kapcsolatán belül. Az ő tevékenységük hasonlít a KÉSZ szervezetéhez. Sokoldalú baráti kapcsolat alakult ki az Ipolybalogban (Felvidék) működő Palóc Társaság és a jászberényi KÉSZ között. 2011-ben emléktáblát helyeztünk el Ipolyság szülötte, Sajó Sándor költő, egykori jászberényi gimnáziumi tanár emlékére. Az általuk meghirdetett versmondó és esszéíró versenyeken jászberényi diákok is részt vesznek.

2008. május 17-én az egykori ferences kolostor falán emléktáblát helyeztünk el - a közel 1000 idehurcolt szerzetes és szerzetesnő emlékére. 2009-ben szintén emléktáblát állítottunk, ez alkalommal a ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmából.

A Biblia évében nagyon szép gondolat érlelődött meg bennünk, amikor megszerveztük a tagság körében Szent János evangéliuma egy-egy szakaszának saját kézzel történő másolását. Ebben a gondos munkában tagtársaink szorgalmasan kivették részüket.

A Szent Rozália-díjat alapítottunk, amely életműdíj. Kaphatja személy, vagy civil szervezet, a foglalkozásában, hivatásában keresztényi alázattal az egyházért, a városért és a Jászságért végzett munkájáért.

Több évvel ezelőtt alapítottunk ösztöndíjat a gyimesfelsőloki (Erdély) Árpádházi Szent Erzsébet Római Katoli-kus Líceum egy végzős, arra érdemes diákjának segítésére.

Tizenkettedik éve KÉSZ HÍRLEVÉL-ben, - melynek szerkesztője dr. Suba Györgyné - rendszeresen tájékoztat-juk tagjainkat a KÉSZ helyi és országos eseményeiről.

Alapításunk tízéves évfordulója alkalmából egy hétig tartó ünnepségsorozat keretében emlékeztünk és mutattuk be a város lakosságának a KÉSZ jászberényi szervezetének életét.

Immár hagyománnyá váló és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő KÉSZ-rendezvény a kétévente, szeptem-ber elején Jászberény város védőszentjének, Szent Rozáliának ünnepén megrendezett Egyházi Népénekes Találkozó. A találkozón rendszeresen 15-20 csoport vesz részt.

2011-ben csatlakoztunk először a SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZTIVÁL országos rendezvényéhez, amelyben Nyitott templomok éjszakája (főtemplomban), családfotó kiállítás, gyermekrajz pályázat, restaurált kriptaleletek bemutatása és Egyházi Kórusok Találkozója szerepelt a programban. 2012-ben másodszor is részt kívánunk részt venni e nagyszerű rendezvénysorozatban. Egyházi Népénekes Találkozó, nyitott templomok éjszakája (ferences templomban), és népi énekesek találkozója, szakrális fotókiállítás szerepelnek a tervek között.

A Jászok Egyesületének 2002 óta vagyunk a tagszervezete, számos program megvalósítására társultunk: Egyházi Népénekes Találkozók, Szakrális Művészetek Hete Fesztivál megszervezésében, a KÉSZ Könyvek sorozat kiadásában, három emléktábla állításában, előadások szervezésében fogtunk össze és valósítottuk meg terveinket. 2010-ben, alapításunk tizedik évfordulójára elnyertük a Jászsági Civil Vándordíjat. Együttműködésünket kiválónak és példamutatónak minősíthetjük.


A bemutatást összeállította dr. Suba Györgyné nyugdíjas

<< vissza a tagszervezetekhez