Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
A JÁSZSÁGÉRT DÍJ KITÜNTETETTJEI

"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a harminckettedik alkalommal kiírt Jászságért Díjra nyolc javaslat érkezett. A kuratórium a 2023. évi Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést


Mozsár Lászlóné polgármester


részére ítéli oda, Jászágó község helyi értékeinek összegyűjtése, a jászsági hagyományok megőrzése érdekében végzett több évtizedes, sokoldalú, példaértékű tevékenysége elismeréseként.

Mozsár Lászlóné született Paksi Mária 1948. május 14-én született Jászdózsán. Négyen voltak testvérek. Az általános iskolát szülőfalujában, középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. 1969-ben költözött Jászágóra, amikor férjhez ment. A jászágói lakosság első perctől fogva befogadta a közösségbe. Két fiúgyermeküktől öt unokájuk született. 2015-ben megözvegyült.

Tanulmányai során középfokú könyvtárosi szakvizsgát tett, majd a népművelés területén szerezte meg a felsőfokú képesítést. Később Nyíregyházán, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán népművelő és általános művelődésszervező szakon kapott diplomát. A helyi könyvtár, majd a művelődési otthon igazgatójaként dolgozott 2002-ig, amikor megválasztották Jászágó polgármesterének. Jászágót nagyon szorgalmas, kötelességtudó emberek lakják, akik örömmel segítették törekvéseit, munkáját.

Mozsár Lászlónénak polgármesterként és magánemberként is szívügye a hagyomány ápolás. Arra törekszik, hogy Jászágó következő nemzedékeinek átadja azt az örökséget, melyet az elődök a maiakra hagytak. Kitartóan ragaszkodik a múlt örökségéhez, jól ismeri a jelenkor valóságát és ezekből építi a település jövőjét. Megírta és 2019-ben közreadta Jászágó község történetét.

Jászágó hagyományai gyűjtésében és megújításában Mozsár Lászlóné - együttműködve néhai Macsi Sándor Jászságért Díjas iskolaigazgatóval - meghatározó szerepet vállalt. Az egyedülálló helytörténeti gyűjtemény az őskortól napjainkig mutatja be a település történetét. Az iskolatörténeti gyűjtemény közel másfél évszázadot fog át. A falubeliek által "Öregháznak" becézett tájház kétszáz éves épülete sikeres pályázatnak köszönhetően 2022-ben született újjá.

Közmegbecsülésnek örvendő polgármesteri munkája mellett sokat tett azért, hogy a településen aktív civil közösségek működjenek.

Munkásságát 2016-ban a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetéssel ismerték el.

Mozsár Lászlóné a jászsági hagyományok átadása terén végzett önzetlen szolgálata alapján méltó arra, hogy életműve elismeréseként a Jászságért Díj kitüntetettje legyen.

A díjat szülőfalujában, Jászdózsán, a 27. Jász Világtalálkozó díszünnepségén vette át 2023. július 1-jén, dr. Dobos Lászlótól.(Jászágó)