Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 52. sz. Hírlevél

(2005. december)
Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
52. sz. H Í R L E V É L
(2005. december)


Megérkezett a Jászok Egyesülete számlájára a tavalyi személyi jövedelemadó egy
százalékának állampolgári felajánlása, 12.657.799 forint. Mivel az egyházaknak
adományozott összegekről igen, a társadalmi szervezetekéről azonban nem tesz közzé
tételes adatokat az Adóhivatal, ezért e téren nincs összehasonlítási alapunk.
Azonban itt is hangsúlyozzuk, hogy az összeg az előző évi felajánlásnak több mint
kétszerese! Köszönet érte minden jász és nem jász támogatónknak! Az adóforintokat
egyesületünk működési költségeire, valamint a Jászság kulturális örökségét ápoló
rendezvények és kiadványok támogatására fordítjuk.


Novemberi összejövetelünkön Dankó István, Jászladány polgármestere tartott vetített
képes előadást a városnyi méretű és jelentőségű településről. Mondandójában és azt
követő élénk eszmecserében központi kérdés volt a helyi alapítványi iskola helyzete,
melyről számos, a közvélemény előtt eddig ismeretlen tényt is megismerhettünk.
Zámbori János jászkapitány személyes részvételével tisztelte meg az összejövetelt.
Ezúton is elnézést kérünk tőle, hogy előző hírlevelünkben elkereszteltük, nevét
tévesen tettük közzé.


Hírek tagszervezeteink életéből. - Megalakult Budapesten a Jászok Egyesülete
Ifjúsági Csoportja. Az alakuló ülésen dr. Farkas Ferenc ny. főiskolai tanár
(Jászberény) a jászok eredetéről, egyesületünk ügyvivője pedig a Jászok Egyesülete
tevékenységéről tartott tájékoztatót. A szervezetbe várják a 16-30 év közötti
fiatalokat. Ha Ön ismer a jászok és a Jászság ügye iránt érdeklődő fiatalt, kérjük,
szíveskedjék ezt a szerveződést figyelmébe ajánlani. Kapcsolattartó: Paksi Veronika
(06-70-572-5473; paksi_roni@yahoo.com). - "Gyökereink. Jászfényszaru a Duflex
Fotográfiai Stúdió szemével" címmel megjelent a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság színes, a település értékeit bemutató képeslap-füzete. - A Vándorfy János
Honismereti Szakkör (Jászapáti) megtartotta szokásos őszi honismereti találkozóját,
melyen dr. H. Bathó Edit, egyesületünk ügyvivője, a Jász Múzeum igazgatója
(Jászberény) tartott előadást a jász viseletről.


Hírek tagtársaink szakmai sikereiből. - A dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató
által vezetett OTP Bank Rt-nek ítélték oda "Az év bankja Magyarországon" címet. -
Gulyás János tanár, Jászságért Díjas helytörténész (Jászdózsa), a Dósai Honismereti
Szakkör alapítója átvette gyémántdiplomáját az egri Eszterházy Károly Főiskolán. - A
Kisér című lapban olvastuk, hogy Madarász Sándor Jász Szoftverház elnevezésű
kisvállalkozása, a világ egyik legnagyobb cége: a Microsoft hivatalos weboldalán
mint "a legújabb technológiát alkalmazó, adatbázis alapú megoldásokat fejlesztő
referencia-partner" szerepel. - Az "Adó" c. pénzügyi és adóirányítási szaklap 2005.
szeptemberi számában látott napvilágot dr. Nagy László okleveles közgazda,
mezőgazdasági mérnök írása "A földadó és a földbérleti díj összefüggései" címmel.
Tagtársunk a több mint százéves aranykorona diadalmenetét vázolja tanulmányában.
Cikkében többször hivatkozik jászapáti tényekre és a jászok 1323-as diplomájára. -
John O’Kelly: Farkasles az óceánon címmel jelent meg a Pannon-Literatúra
kiadásában Ossik János és Kóczián János közösen írt kalandregénye. - Dr. Szakály
Sándor hadtörténész megvédte "A magyar katonai felső vezetés 1938-1945" c.
értekezését és ezzel elnyerte az MTA doktora címet.


A megyéből elszármazottakat tömörítő Somogyiak Baráti Körének több mint hetven tagja
ismerkedett október elején a Jászsággal. Jászszentandráson a templom Aba-Novák és
Chiovini freskóit, Jászapátin az ősi kéttornyú templomot, a Makovecz-féle Művelődési
Házat, s a Vágó Pál Múzeumot csodálták meg. Jászberényben tisztelegtek a Lehel
kürtje előtt, s a városnézés során megkoszorúzták az új Jászkapitány szobrot. A
program Jászágón a helytörténeti és az iskolatörténeti gyűjtemény megtekintése után
terített asztal mellett zárult.


A megyei önkormányzat kiadásában - az önkormányzatiság 15. évfordulóján - megjelent
a Jász-Nagykun-Szolnok megye c. képeskönyv, mely bemutatja a megye valamennyi
települését. A reprezentatív albumot (Csabai István fotóival, Jenei Gyula
szövegével) Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke küldte meg a Jászok Egyesülete
könyvtárának.


"A magyarországi németség hatvan éve (1945-2005)" címmel tudományos tanácskozás
zajlott Jászberényben, melyet egyesületünk társrendezőként támogatott.


Napról-napra gyarapszik a Jászság 20. századi nyomdatörténetének feldolgozása
kapcsán létrejött adatbázis. A kutatást végző dr. Farkas Ferenc tájékoztatása
szerint az egykori helyi kis nyomdák kiadványai (könyvek, hitbuzgalmi iratok,
aprónyomtatványok, stb.) mellett személyes iratok, visszaemlékezések is gazdagítják
a feldolgozandó anyagot. A legapróbb adalék is fontos lehet, ezért kérjük
tagtársainkat és ügyünk barátait, gyarapítsák adományaikkal a nyomdatörténeti
anyagot. Igény esetén az egyesületünk címén rendelkezésünkre bocsátott
dokumentumokat lemásoljuk és visszajuttatjuk.


Személyi változás történt Jász-Nagykun-Szolnok megye napilapja, az Új Néplap élén.
Tízévi főszerkesztőség után nyugállományba vonult Berki Imre, s a szerkesztőség
élére Bán Jánost nevezték ki.


A Jászok Egyesülete közelmúltban indult honlapja (www.jaszokegyesulete.hu) sokak
érdeklődését felkeltette. Többen javaslatot tettek a továbbfejlesztésre,
módosításra. Továbbra is számítunk a világhálós jelenlétünk fejlesztésére vonatkozó
javaslatokra, melyet előre is köszönünk!


Ezúton ismételten kérjük, amennyiben meghívóinkat - takarékossági okokból -
elektronikus úton is eljuttathatjuk Önnek, szíveskedjék megküldeni @ levelezési
címét fenti villámposta címünkre. Ha ezt már megtette, kérésünket tekintse
tárgytalannak.
Köszönjük!


Megragadva az alkalmat, ezúton kívánunk Önnek és kedves családjának - a Jászok
Egyesülete Ügyvivői Testülete nevében - békés, meghitt karácsonyi ünnepet és
sikerekben gazdag újesztendőt!
Dr. Dobos László
ügyvivő


<< vissza a hírlevelekhez