Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 54. sz. Hírlevél

(2006. február)
Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu

54. sz. H Í R L E V É L
(2006. február)


Beszámoló az egyesület 2005. évi munkájáról


Egyesületünk az elszármazottak összefogása és az otthon élőkkel történő intézményes kapcsolattartás érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2005 végén 559 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 30 tagszervezete van.

Elektronikus drótpostánk után ez évben elkészült egyesületünk honlapja is (www.jaszokegyesulete.hu), melyen megszólal a Lehel kürtje. A weblap bemutatja 15 éves egyesületünk történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Nagysikerű a honlap Jász antikváriumának könyvkínálata.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:
Február 22. – Pályafutását és jászsági találkozásait idézte fel dr. Skultéty Csaba, a Szabad Európa Rádió volt külpolitikai szerkesztője (ott Ambrus Márton).
Március 30-án tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2004. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület múlt évi munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az ez évi terveket. – Ezt követően dr. Hegyi Klára történész, az MTA doktora (Budapest) tartott előadást „A Jászság a törökök uralma alatt” címmel.
Június 8. – Vendégünk volt dr. Kertész Róbert régész (Damjanich János Múzeum, Szolnok), aki „Régészeti kutatások a Tisza török kori hídjainál Szolnokon” címmel tartott vetített képes előadást.
Szeptember 27-én dr. Kocsis Gyula egyetemi oktató, múzeumigazgató mutatta be „A Jászság társadalma, népessége és gazdálkodása a XVI-XVII. században” című, az Akadémiai Kiadónál a közelmúltban megjelent könyvét.
November 17. – Dankó István, Jászladány polgármestere szólt településéről és előadást tartott „Az oktatáspolitika tévelygései a jászladányi eset kapcsán” címmel.

2.) Rendezvényeink voltak:
Február 12. – Jászberényben a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Jászok Egyesülete közösen rendezte meg az idei, újraindulása óta tizenhatodik Jászbált.
Május 6-án, a Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.
Június 24-26. között volt a tizenegyedik Jász Világtalálkozó Jánoshidán, a Jászok Egyesülete társrendezői közreműködésével. Az otthon élő, az elszármazott és kirajzott jászok képviselői előtt hagyományosan sor került a Jászságért Díj, s a vele járó 250.000 forint átadására is, melyet tagtársunk, Tálas Ernő operaénekes, a Svéd Királyi Opera magánénekese (Stockholm) vett át egyesületünk ügyvivőjétől. Szervezetünk tagságát egy autóbusznyi csoport képviselte a találkozón. A 2006. évi világtalálkozónak június 30 - július 2. között Jászboldogháza ad otthont.
Augusztus 20-án, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

3.) A Jászok Egyesülete jászberényi csoportja három rendezvényt tartott. Májusban dr. Kellermayer Miklós sejtbiológus professzor az élet misztériumáról beszélt. Júniusban Cselényi László, a Duna Televízió Rt. elnöke, novemberben ifj. Sisa Béla műemléki felügyelő volt a vendég.

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. Ápoltuk kapcsolatunkat a társszervezetekkel, többek között a Kunszövetséggel és „A Jászságért” Alapítvánnyal. Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk.

5.) 2005-ben kilencedszer volt lehetséges, hogy az előző évi személyi jövedelemadónk egy százalékát közösségi célokra felajánljuk. (Adószámunk: 19666024-1-42) Jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 12.657.759 adóforintot kapott. E minden eddigit meghaladó összeg megbecsültségünk, társadalmi súlyunk egyik fontos kifejezője, ezért illesse köszönet tisztelt támogatóinkat! Egyesületünk közgyűlési döntése alapján ezen összeg fele egyesületünk működési céljait, másik fele jász kulturális értékeket gyarapító kiadványok megjelenését szolgálja.

6.) Egyesületünk ez évben az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:
- Dr. Nemes András: Jász vagyok Szolnokon, Szolnok
- Hol vannak a katonák? (szerk.: Tál Gizella és Raffai István), Veszprém
- A jásziványi egyházközség története, Jászapáti
- A Kulturális Tájoló c. havi műsorfüzet, Jászberény

7.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2005-ben:
Körmendi Lajos író (Karcag, 59 éves), Major Anna nyugdíjas (Budapest, 79 éves), Muhoray György közíró, egyesületünk volt ügyvivője (Siófok, 57 éves), Ördögh Emánuel gépészmérnök (Budapest, 76 éves), Szabó Béla közgazdász (Jászberény, 71 éves), Szabó János tanár (Jásztelek, 66 éves), (Zana Sándorné dr. Kron Zsuzsanna közgazdász (Baden-Budapest, 85 éves).

***


Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dr. Dobos László
ügyvivő

<< vissza a hírlevelekhez