Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 13. sz. Hírlevél

(1995. július)

Csatoltan megküldjük Önnek a Jászok Világtalálkozójának új, átdolgozott és kiegészített műsorfüzetét. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a műsorfüzet első kiadásához képest igen sok a változás. Javasoljuk, hogy az egyes programokon való részvételét e kiadvány alapján tervezze, de nem haszontalan az adott település önkormányzatánál érdeklődni az esetleges további módosulásokról. 

 

Reméljük, hogy a gazdag kínálatból Ön is talál kedvére való eseményt és személyesen is bekapcsolódik a jászkun redempció (önmegváltás) 250. évfordulójának megünneplésébe. A rendezvénysorozat jelentőségét fokozza, hogy mivel a 200. évforduló megülésére 1945-ben méltó módon nem kerülhetett sor, így száz év után most jó lehetőség van a hazai és nemzetközi figyelem felkeltésére népcsoportunk iránt.

 

Az évfordulós események sorát az 1995. május 6-i kiskunhalasi ünnepség nyitotta meg. Ezt követte a június 17-i kiskunfélegyházi megemlékezés. A színpompás, külsőségekben is gazdag találkozókon jelen volt az egykori Jászkun Hármaskerület 25 redemptus településének polgármestere, és a számos vendég között egyesületünk képviselője.

 

Értékes és sikeres kiadványaink újabbakkal gyarapodtak. A régi jász szabadságunkat visszaállító redempció évfordulója tiszteletére reprint kiadványként megjelentettük azt a gyönyörű barokk nyomtatványt, mely Rusvai Lőrinc ferences szerzetes ünnepi prédikációját tartalmazza. A beszéd a jászberényi főplébániatemplomban hangzott el Mária Terézia királynő 1745. május 6-i diplomájának kihirdetésekor.

Ugyancsak az évforduló tiszteletére adtuk ki „könyvjelző” sorozatunkban az egyetlen jász nyelvemlék másolatát dr. Földi József, egyesületünk tagja szövegmagyarázatával.

Korábbi jelzésünknek megfelelően, a napokban láttak napvilágot dr. Czettler Jenő agrárközgazdász, akadémikus, egyesület elődünk egykori elnöke válogatott írásai és parlamenti beszédei. Az 553 oldal terjedelmű kötetet négy kiadó: az Akadémiai, a Püski, a Századvég és „A Jászságért” Alapítvány adta közre. A könyvet a tudós agrárközgazdász-politikus fia, dr. Czettler Antal anyagi áldozatvállalása révén tiszteletpéldányként megküldtük valamennyi hazai felsőoktatási intézmény könyvtárának, s a kulturális, gazdasági, tudományos közélet számos képviselőjének. A kiadványt megkapták a Jászság polgármesterei, lelkészei, könyvtárai és tanintézetei is.

 

Tagtársunk, dr. Földi József megkereséssel fordult a Dunántúlra szakadt jászok, Újireg község vezetőihez: kezdeményezzék a település nevének Jásziregre történő változtatását. A 380 lélekszámú falu polgármestere, Fazekas Ferencné egyetértve a javaslattal, azt írja: „Sajnos nem mindig elég a szív és a lelkes hozzáállás, a kivitelezés anyagi problémák miatt lehetetlen.” Minden tagtársunk és ügyeink iránt érdeklődést mutató barátunk gondjaiba ajánljuk e kérdést és köszönettel vesszük a  hasznosítható javaslatokat.

 

Tóth Tibor barátunk, tagszervezetünk, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete elnökének figyelmessége révén értékes dokumentummal bővült a Jászok Egyesülete adattára. Másolatban eljuttatta hozzánk a jászfényszarui római katolikus plébánia történetének (historia domus) néhány lapját. A kézirat - többek között - hírt ad az 1924. június 29-én a Jászok Egyesülete által a fényszarui erdőben rendezett juniálisról. A tisztán megmaradt jövedelem „a szegény egyetemi hallgatók segélyezésére fordíttatik” - olvashatjuk.

 

Bízunk abban, hogy példája követésre talál és másoktól is kaphatunk tárgyi emlékeket, írásos dokumentumokat az egyesület gyarapodó gyűjteményébe. Köszönettel fogadunk a Jászsággal kapcsolatos kiadványokat, folyóiratokat is. Az adományozás tényét hírlevelünkben megörökítjük.


<< vissza a hírlevelekhez