Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 14. sz. Hírlevél

(1995. szeptember)

1995. július 29. - augusztus 12. között zajlott a Jászságban a Jászok Világtalálkozójának rendezvénysorozata. A programokkal a jászkun redempció (önmegváltás) 250. évfordulójára emlékeztek a mindenkor szabad jászok utódai.

 

A rendezvényekhez kapcsolódva július 28-án a budapesti Gellért Szállóban került sor a Jászságból elszármazott képzőművészek kiállításának megnyitására. A megnyitón több, mint kétszáz vendég köszöntötte és ünnepelte a kiállító 21 művészt. A kiállítók közül számosan egyesületünk tagjai, akik tervezik a Jászok Egyesülete képzőművészei önálló csoportjának megalakítását. Az elszármazottak szülőföld előtti tisztelgését kifejező kiállítás megszervezésében oroszlánrésze volt Budai Jánosné Szalkári Rózsa Jászapátiról elszármazott festőművésznek, egyesületünk tagjának.

 

A világtalálkozó ünnepélyes megnyitására másnap, július 29-én Jászberényben került sor. A program a főplébániatemplomban hálaadó szentmisével kezdődött. Ezt követően a főtéren állami és egyházi főméltóságok, a redempcióban részt vett települések polgármesterei, az elszármazottak képviselői, meghívottak és a város polgárai részvételével színpompás ünnepségre került sor. Az üdvözlő beszédek sorában az elszármazott jászok nevében dr. Czettler Antal tagtársunk, Svájcban élő jogász-történész köszöntötte a megemlékezőket.

 

Az ünnepségen vette át a Jászságért Díjat életpályájának elismeréseként dr. Kiss József történész (Budapest). Testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma a díjat, s a vele járó százezer forintot - többek között - a jászkun redempció kutatása terén elért eredményekért ítélte oda egyesületünk Jászberényből elszármazott tagjának. Ezt követően került sor az Apponyi Emlékérmek átadására. A Jászok Egyesületének odaítélt emlékérmet egyesületünk ügyvivője: dr. Antóny Miklós vette át az Apponyi Alapítvány kuratóriumának elnökétől, dr. Kis Zoltán államtitkár, országgyűlési képviselőtől. Az indokolás szerint az emlékérmet a Jászok Egyesülete „a Jászság érdekében kifejtett társadalmi-közéleti tevékenységéért” kapta.

 

Jászberény város önkormányzatával közösen emléktáblát állíttattunk a főplébánia-templom kriptájának lejáratánál, emlékezve és emlékeztetve az ott nyugvó, egykori Jászkun Hármaskerületi, illetve Jászkerületi elöljárókra. E köztéri tábla megvalósítását tagtársunk, Sugárné Koncsek Aranka fáradhatatlan ügyszeretete tette lehetővé.

 

Tálas Ernő, egyesületünk tagja, a Svéd Királyi Opera magánénekese - Bordás György operaénekes társaságában - nagysikerű hangversenyt adott Jászberényben és szólókoncertet tartott szülőfalujában, Jászladányban, továbbá Jászkiséren.

 

Aligha volt a gazdag, kéthetes programsorozatnak olyan rendezvénye, megmozdulása, melyen egyesületünk tagjai ne üdvözölhették volna egymást. Így tagságunk személyes tapasztalata alapján mondhatjuk: a rendezvénysorozat méltó volt a negyedévezredes évfordulóhoz és az ország figyelmét ráirányította a Jászság értékeire. Illesse köszönet és elismerés azokat a személyeket és szervezeteket, akik és amelyek otthon élőként, vagy elszármazottként hozzájárultak a találkozó sikeréhez.

 

A redempciós évforduló kapcsán kitüntető közfigyelem kísérte egyesületünk munkásságát is. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy egyesületünk ezekben a hetekben számos új taggal gyarapodott. Egyikük, Korényi Attiláné Horváth Mária (Budapest) a következőket írja: „Üdvözlöm ezt a kitartó, nemes munkátokat, hogy nem kis erőfeszítéssel összegyűjtöttetek bennünket. Jó érzés tölt el, hogy innentől már nemcsak halottainkkal a temetőben, de Veletek élőkkel is találkozhatok. Felém nyújtott kezeteket soha el nem engedem, Isten engem úgy segéljen!”


<< vissza a hírlevelekhez