Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 59. sz. Hírlevél

(2007. február)


Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu

59. sz. H Í R L E V É L
(2007. február)

Beszámoló az egyesület 2006. évi munkájáról


Egyesületünk az elszármazottak összefogása és az otthon élőkkel történő intézményes kapcsolattartás érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2006 végén 560 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 31 tagszervezete van.

Számos értékes észrevételt kaptunk az idén is egyesületünk honlapjának (www.jaszokegyesulete.hu), továbbfejlesztésére. A weblap (melyen megszólal a Lehel kürtje) bemutatja 15 éves egyesületünk történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Nagysikerű a Jász antikvárium könyvkínálata.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:
Március 18-án ünnepelte Budapesten, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban fennállásának 15. évfordulóját a Jászok Egyesülete. A díszünnepségen részt vettek az otthon élő és elszármazott jászok képviselői; köszöntötték, megajándékozták szervezetünket. Elismerő oklevelet kaptak mindazok, akik kiemelkedő támogatást nyújtottak az egyesület másfél évtizedes hagyományápoló, értékőrző és -teremtő munkájához. A több száz fős megemlékezés fogadással zárult. Az ünnepség mozzanatait DVD felvétel őrzi.

Április 25-én tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2005. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület múlt évi munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az ez évi terveket. – Ezt követően Körei-Nagy József alezredes, Jászberény város rendőrkapitánya (Jászberény) tartott tájékoztatót a Jászság közbiztonságáról.

Június 8. – Dr. Erdélyi István régész, történész, és Horváth Lajos történész-levéltáros tartott előadást „Jászok keleten, jászok a Kárpát-medencében” címmel.

Szeptember 26-án dr. Seregély István érsek, az Egri Főegyházmegye, s az otthon élő jászok főpásztora volt a vendégünk.

Október 25-én dr. Czettler Jenő (1879-1953), egyesület-elődünk egykori elnöke emlékezetét idézte dr. Tóth Pál Péter, a szociológiai tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs, egyesületünk Számvizsgáló Bizottságának elnöke (Budapest).

November 17-én került sor a Magyar-Iráni Baráti Társaság és a Jászok Egyesülete első közös rendezvényére, melyen István Ági városvédő (Budapest) iráni úti beszámolóját láthattuk és hallhattuk.

Rendezvényeink voltak:

Február 17-én Jászjákóhalmán és Jászberényben Horváth Péter történetíróra emlékeztünk társrendezőinkkel születésének 250. évfordulóján.

Május 6-án, a Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Május 14-én a Jászok Egyesülete és az Árokszállásiak Baráti Köre közös kirándulást szervezett. Lajosmizsén a redempciós szentmise után az ékszerdoboz szépségű római katolikus templomot Süveges István kanonok, plébános atya, egyesületünk tagja mutatta be. Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeumot, Szankon Gy. Szabó Béla emlékmúzeumát látogattuk meg.

Június 30 – július 2. között volt a tizenkettedik Jász Világtalálkozó Jászboldogházán, a Jászok Egyesülete társrendezői közreműködésével. Az otthon élő, az elszármazott és kirajzott jászok képviselői előtt hagyományosan sor került a Jászságért Díj, s a vele járó 500.000 forint átadására is, melyet tagtársunk, Szüle Katalin honismereti hagyományőrző (Jászkisér) vett át egyesületünk ügyvivőjétől. Szervezetünk tagságát egy autóbusznyi csoport képviselte a találkozón. A 2007. évi világtalálkozónak június 22-24. között Jászszentandrás ad otthont.

Augusztus 19-én, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

2.) A Jászok Egyesülete jászberényi szervezete két rendezvényt tartott. Márciusban dr. Madaras László régész a Jászság régészeti leleteit ismertette. Októberben kerekasztal beszélgetést szerveztek az egykori résztvevőkkel az 1956-os forradalom és szabadságharc jászberényi eseményeiről.

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. Ápoltuk kapcsolatunkat a társszervezetekkel, többek között a Kunszövetséggel és „A Jászságért” Alapítvánnyal. Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Banka Csaba szerkesztő úrnak (Új Néplap, Szolnok) és dr. Farkas Ferenc úrnak (Jászkürt, Jászberény).

5.) 2006-ban tizedszer volt lehetséges, hogy az előző évi személyi jövedelemadónk egy százalékát közösségi célokra felajánljuk. (Megváltozott adószámunk: 19666024-1-41.) Jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 28.041.481 adóforintot kapott. Ez az összeg az előző évinek több mint kétszerese, egyúttal társadalmi megbecsültségünk egyik fontos kifejezője; ezért illesse köszönet tisztelt támogatóinkat! Egyesületünk közgyűlési döntése alapján az adóforintok a jász kulturális értékeket gyarapító rendezvények, kiadványok támogatását szolgálják, illetve tartalékolásra kerülnek. Ebből a forrásból részesítettük valamennyi tagszervezetünket 100-100 ezer forint támogatásban.

6.) Egyesületünk ez évben az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:
- A jászkiséri katolikus egyházközség története (szerk.: Kladiva Imre), Jászkisér
- Emlékek a boldogházi tanyavilágról (szerk.: Veliczky Józsefné), Jászboldogháza

- Dr. Móczár László: Móczár Miklós, Budapest
- Sáros András: Jászberény műemlékei, Jászberény

7.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2006-ban:
Dr. Bálint Andor professor emeritus (Budapest, 86 éves), dr. Molnár Vilmos főorvos, az egykori Jászok Egyesülete volt titkára (Budapest, 103 éves), Dr. Nedeczky Lászlóné Bathó Márta (Budapest, 81 éves), Szabó Magdolna Mária újságíró (Szeged), dr. Válenti Béla gyermekorvos (Jászberény).

***


Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dr. Dobos László
ügyvivő

<< vissza a hírlevelekhez