Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 61. sz. Hírlevél

(2007. szeptember)

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu


61. sz. H Í R L E V É L
(2007. szeptember)

Az idei, sorrendben XIII. Jász Világtalálkozót Jászszentandrás Önkormányzata és a Jászok Egyesülete rendezte. Az otthon élő és elszármazott jászok június 22-24. közötti seregszemléjének kiemelkedő eseménye volt a június 23-i, szombati felvonulás és díszünnepség. Itt került átadásra az idei Jászságért Díj, mellyel Antal Domokosné tanár, helytörténész (Kocsér) munkásságát ismerte el testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány. A Jászszentandrás községért kitüntető díjat tagszervezetünk, a helyi Kunráth Sándor Pávakör vehette át. Jászkapitánynak Dávid Sándor népi iparművészt választották.

E helyen is szeretnénk köszönetet mondani a hivatalát átadó Nagy Albert jászkapitány (Jászboldogháza) kitüntető figyelméért, aki az elmúlt egy év alatt több budapesti és otthoni rendezvényünket tisztelte meg személyes jelenlétével.

A Jász Világtalálkozó keretében került bemutatásra Szále László: Az én Jászságom c. riportkönyve. „A Jászságért” Alapítvány új kiadványát – mely címünkön megrendelhető – néhány nappal később Jászberényben ajánlották az értő olvasók figyelmébe.

Szent Rozália, Jászberény védőszentje búcsúünnepén a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportja, a Nagyboldogasszony Főplébánia és a Jászok Egyesülete rendezésében zajlott Jászberényben a III. Egyházi Népénekes Találkozó. A szeptember 2-i rendezvényen 14 együttes 250 énekese vett részt.

Egyesületünk támogatásával augusztusban falunapot szerveztek Jászágón és dalostalálkozót Jásztelken.

Több évi előkészítő munka után Jászágón megnyílt egy vertfalú, nádfedeles, korhűen berendezett paraszt-portán a tájház. A kiállítóhely tulajdonosa tagszervezetünk, az Ágóiak Baráti Egyesülete; a munkát Macsi Sándor Jászságért Díjas helytörténész irányította.

Az idei kárpátmedencei rovásírás verseny legeredményesebb jászsági résztvevőjének különdíjat adományozott a Jászok Egyesülete. A Z. Urbán Aladár vezette felvidéki Palóc Társaság szervezésében zajló vetélkedő-sorozat legjobb jászsági rovója a jászberényi Lénárth Ádám, a Lehel Vezér Gimnázium 6. osztályos tanulója lett.

A Jász Börze sorozatban először rendezték meg Jászberényben a Fotó Börzét. A fényképkiállítással összekapcsolt eseményen a Jászok Egyesülete különdíját Koncz Tamás nyerte el.

A jászkun redemptio (önmegváltás) évfordulóján emlékkövet ajándékozott az útra bocsátó településnek az elszármazottakat tömörítő Jásztelkiek Baráti Köre. A költségek egy részét a Jászok Egyesülete támogatása fedezte.

Dr. Bartha Júlia turkológusnak (Szolnok) ítélte a Szűcs Sándor Emlékérmet a Magyar Néprajzi Társaság. A kitüntetést a Nagykunság népi kultúrája keleti elemeinek vizsgálatáért és Györffy István törökországi kutatásainak gondozásáért adományozták.

Kerekudvar – egy jászsági majorság virágzása és pusztulása címmel védte meg diplomamunkáját a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán (Jászberény) Ménkű János művelődésszervező (Jászfelsőszentgyörgy). A monografikus igényű dolgozat elkészítéséhez – családtörténeti és egyéb tekintetben – jelentős segítséget nyújtott Gosztony Ernő, egyesületünk Számvizsgáló Bizottságának tagja (Budapest).

Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. – Balog László (Jászkisér) a Dr. Balogh Imre Emlékpályázat oklevelét és aranygyűrűjét vehette át az önkéntes tűzoltó egyesületek, tűoltóságok helyzetéről és jövőbeni szerepéről szóló pályaművéért. Az elismerést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székházában nyújtották át. – Dr. Baski Imre turkológus (Kunszentmiklós) negyedszázados nyelvészeti munkásságát összegezte a Csagircsa című tanulmánykötetében. – Dr. Dobos Lászlót, a Jászok Egyesülete ügyvivőjét (Budapest) az államalapító Szent István király ünnepén Jászágó község díszpolgárává választotta. – A Panoráma Országkalauzok sorozatban látott napvilágot Gyöngyösi Imre (Budapest) Szingapúr c. útikönyve. A szomszédos országokra is kitekintő bédekker első alkalommal mutatja be magyar szerző tollából Délkelet-Ázsia egyik „kistigrisét”. – Új könyve jelent meg a Jászságért Díjas jászapáti nyelvtudósnak, Győri Gyulának, a Krónika Nova Kiadó gondozásában. Az „Omegától az alfáig” című kötetben antik és bibliai eredetű kifejezések magyarázatait olvashatjuk. – Megjelent egyesületünk ügyvivője, dr. H. Bathó Edit (Jászberény) új könyve. A „Méhészkedés a Jászságban” c. kötetben a Jász Múzeum igazgatója összefoglalta több évtizedes kutatómunkáját. A kiadványt a szerző köztiszteletben álló néhai tagtársunk, dr. Zsidei Barnabás jászdózsai születésű méhészeti szakíró emlékének ajánlja. – Molnár István Jászságért Díjas pedagógus (Jászszentandrás) gyermekjáték-gyűjteménye második kiadásban látott napvilágot a Jász Múzeumért Alapítvány kiadásában. A „Népi játékok Jászszentandrásról” című kiadvány a Jászsági Füzetek első keménytáblás kötete. – Nagy Andrást, a város alpolgármesterét újabb öt évre a Lehel Vezér Gimnázium igazgatójává választotta Jászberény város képviselőtestülete. – Suhaj Csilla, a jászberényi Déryné Művelődési Központ igazgatóhelyettese kiemelkedő munkásságának elismeréséül Wlassics Gyula-díjban részesült. A kitüntetést az oktatási és kulturális miniszter adta át Budapesten. – Szalkári Rózsa festőművész (Jászapáti) 43 önálló kiállításának emlékeit gyűjtötte össze, s adta közre tenyérbe simuló kis füzetben. – Szívből gratulálunk!


Dr. Dobos László
ügyvivő
<< vissza a hírlevelekhez