Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 65. sz. Hírlevél

(2009. január)Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
Adószám: 19666024-1-41

65. sz. H Í R L E V É L
(2009. január)

Beszámoló az egyesület 2008. évi munkájáról


A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2008 végén 568 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 33 tagszervezete van.

Az elmúlt évben is továbbfejlesztettük civil szervezetünk honlapját (www.jaszokegyesulete.hu). A weblap (melyen megszólal a Lehel kürtje) bemutatja a Jászok Egyesülete történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Ha manapság beírjuk a legnépszerűbb internetes keresőbe a Jászok Egyesülete nevét, több tízezer találatot kapunk.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 21-i találkozónkon „A középkori Jászság az írott források tükrében” címmel tartott előadást dr. Tóth Péter történész, egyetemi docens (Miskolci Egyetem), egyesületünk tagja.

Április 2-án tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2007. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület múlt évi munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az ez évi terveket.

Május 8-án József főherceg-nádor, a jászok, kunok grófja és bírája emléke előtt tisztelegtünk fővárosi szobrának megkoszorúzásával és dr. Soós István, a történettudomány kandidátusa előadásának meghallgatásával.

Június 5-én őexcellenciája Ali Reza Irvash, az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete volt a vendégünk.

Szeptember 29-én egy jászsági majorságot, Kerekudvart mutatta be Gosztony Ernő helytörténeti kutató, a Jászok Egyesülete Számvizsgáló Bizottságának tagja és Ménkű János, a József Attila Művelődési Ház (Jászfelsőszentgyörgy) igazgatója.

Október 29-én „A jászkun autonómia” címmel tartott vetített képes előadást Bánkiné dr. Molnár Erzsébet levéltáros-történész, az MTA doktora (Kiskunfélegyháza).

November 21-én Jászladány szülötte, az MTA doktora, Kocsis Károly geográfus, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet igazgatóhelyettese beszélt – vetített képekkel illusztrálva – a Kárpát-medencében 1989 után történt etnikai változásokról.

2.) Rendezvényeink voltak:

Május 6-án, a Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Június 21-én a Jászok Egyesülete és az Árokszállásiak Baráti Köre Budapesti Csoportja közös kirándulást szervezett. Győző Gyula ügyvivőnk vezetésével ezúttal a szülőföld, a Jászság szépségeivel ismerkedtünk. Megtekintettük Jászberény, Jásztelek, Jászapáti, Jászdózsa, Jászárokszállás és Jászágó látványosságait, élvezhettük az otthon élők vendégszeretetét.

Június 27-29. között volt a tizennegyedik Jász Világtalálkozó Pusztamonostoron, a Jászok Egyesülete társrendezői közreműködésével. Az otthon élő, az elszármazott és kirajzott jászok képviselői előtt hagyományosan sor került a Jászságért Díj, s a vele járó 1.000.000 forint átadására is. Az elismerést ezúttal a Jászok Egyesülete ügyvivője, Hortiné dr. Bathó Edit muzeológus, a Jász Múzeum igazgatója (Jászberény) vett át egyesületünk ügyvivőjétől. Szervezetünk tagságát egy autóbusznyi csoport képviselte a találkozón. A jubileumi, 15. világtalálkozónak 2009. június 26-28. között Alattyán ad otthont.

Július 21-én a Jászok Egyesülete és tagszervezete közösen rendezte a Jász Alkotók Köre fővárosi képzőművészeti kiállítását. A tárlatot tagtársunk, dr. Farkas Ferenc Jászságért Díjas ny. főiskolai tanár nyitotta meg.

Augusztus 16-án, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Novemberben ünnepelte – a Jászok Egyesületével közösen rendezett ünnepségen – alapításának 45. évfordulóját Jászjákóhalmán a Horváth Péter Honismereti Szakkör.

3.) A Jászok Egyesülete jászberényi szervezete három rendezvényt tartott. Januárban az I. Civil Partner Börzén dr. Kissné Kohári Erzsébet, a csoport titkára mutatta be hagyományápoló tevékenységüket. Az év második felében Polya Ferenc képzőművészeti magángyűjteményét mutatták be a Városi Könyvtárral közös kiállításon. Novemberben a városi Menedzser Klubban Hortiné dr. Bathó Edit ügyvivőnk tartott vetített képes előadást A jász öntudat a XXI. század elején címmel.

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal. Ápoltuk kapcsolatainkat a társszervezetekkel, többek között a Kunszövetséggel és „A Jászságért” Alapítvánnyal. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Banka Csaba szerkesztő úrnak (Új Néplap, Szolnok) és dr. Farkas Ferenc úrnak (Jászkürt, Jászberény). Kovács J. Béla tagtársunk kapcsolta össze a Jászok Egyesületét a jászok legközelebbi rokonaitól, Észak-Oszétiából érkező forgatócsoporttal. A vlagyikavkázi alkotók jászsági filmje elkészült, a kaukázusi országban már be is mutatták azt. Keressük a lehetőséget, hogy a produkciót tagtársaink is megismerhessék.


5.) 2008-ban az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 867.240 adóforintot kapott. Köszönjük a támogatást! Az adóforintokat jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

6.) A Jászok Egyesülete új kiadványt jelentetett meg „A Jászság könyvészete” címmel, a Városi Könyvtár és Információs Központ (Jászberény) társkiadói közreműködésével. E munka a hat éve megjelent bibliográfia tetemesen bővített kiadása.

Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:
- Baski Imre: Csagircsa. Török és magyar névtani tanulmányok, Karcag
- Fodor István Ferenc: Jászjákóhalma története, Jászberény


7.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2008-ban:
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző (Szolnok, 60 éves), dr. Füleky György Imre, a Kiváló Tanár Díj első birtokosa (Budapest, 95 éves), özv. Gócza Józsefné dr. Gócza Eszter orvos (Budapest, 91 éves), Győri János pedagógus, Jászságért Díjas helytörténész (Jászkisér, 86 éves), Kasza Sándor (Budapest), Nagy István ny. gépészmérnök (Budapest, 84 éves).

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dr. Dobos László
ügyvivő


***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Kérjük, hogy a mellékelt csekk felhasználásával szíveskedjék befizetni 2009. évi tagdíját. A tagdíj 600 forint; tanulóknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 300 Ft. Felülfizetést köszönettel fogadunk! A Jászok Egyesülete számlaszáma: 10200892-31411767.

Egyúttal kérjük az Ön és kedves családtagjai szíves intézkedését a múlt évi személyi jövedelemadó 1 százalékának adományozására. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat őrző rendezvényekre (többek között a Jász Világtalálkozóra) és kiadványokra fordítunk!


<< vissza a hírlevelekhez