Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 62. sz. Hírlevél

(2008. január)


Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
Adószám: 19666024-1-41

62. sz. H Í R L E V É L
(2008. január)

Beszámoló az egyesület 2007. évi munkájáról


Egyesületünk a Jászságból elszármazottak összefogásával, az otthon élőkkel történő intézményes kapcsolattartás érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2007 végén 565 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 33 tagszervezete van.

Az elmúlt évben is továbbfejlesztettük egyesületünk honlapját (www.jaszokegyesulete.hu). A weblap (melyen megszólal a Lehel kürtje) bemutatja a Jászok Egyesülete történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 26-i találkozónkon a Jászság agrárgazdaságának mai helyzetével ismerkedtünk. Vendégeink voltak: Pócs János mezőgazdasági vállalkozó, családi gazdálkodó (Jászapáti), és Szabó Béla, a Kossuth 2006 Mezőgazdasági Termelő Zrt. elnök-vezérigazgatója (Jászárokszállás).

Március 26-án Kovács J. Béla tanár, irodalomtörténész (Budapest), az ősi eposz fordítója tartott előadást „A jászok eposza – hősmondák a nartokról” címmel.

Április 25-én tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2006. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület múlt évi munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az ez évi terveket. – Ezt követően Boros János szerkesztő a jászok egykori őshazájában, a Kaukázusban tett utazásairól tartott beszámolót „A Kaukázus – A népek hegye” címmel.

Május 19-én az Erzsébet Királyné Emlékév jegyében a Gödöllői Királyi Kastélyban tettünk látogatást, ahol dr. Révész T. Mihály, az intézmény igazgatója kalauzolt bennünket.

Június 18-án Langó Péter régész (Budapest), egyesületünk tagja előadását hallgattuk meg „A Jászság a középkorban – jászok a középkorban” címmel.

Szeptember 26-án három új könyvet mutattak be a korona-pengő-forint pénzrendszerről a szerzők: Leányfalusi Károly numizmatikus (Kecskemét), dr. Nagy Ádám muzeológus (Szeged), valamint dr. Pallós Lajos, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának muzeológusa (Budapest) „Mivel fizettek a jászságiak az elmúlt 100 évben?” címmel.


November 21-én bemutattuk Szále László Pulitzer-emlékdíjas újságíró Az én Jászságom c. riportkönyvét. (Kiadója „A Jászságért” Alapítvány.) Az esemény és a dedikáció résztvevője volt Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus, aki a nagysikerű könyv fényképeit készítette.

2.) Rendezvényeink voltak:

Február 17-én az Árokszállásiak Baráti Köre és a Jászok Egyesülete közösen rendezte a XI. Árokszállási Jász Bált.

Május 6-án, a Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Május 12-én a Jászok Egyesülete és az Árokszállásiak Baráti Köre Budapesti Csoportja közös kirándulást szervezett. Győző Gyula ügyvivőnk vezetésével ezúttal a Palócföld szépségeivel ismerkedtünk. Többek között megtekintettük Hollókő, Mohora, Csesztve, Szécsény, Gyöngyöspata látványosságait.

Június 22-24. között volt a tizenharmadik Jász Világtalálkozó Jászszentandráson, a Jászok Egyesülete társrendezői közreműködésével. Az otthon élő, az elszármazott és kirajzott jászok képviselői előtt hagyományosan sor került a Jászságért Díj, s a vele járó 500.000 forint átadására is, melyet tagtársunk, Antal Domokosné helytörténész (Kocsér) vett át egyesületünk ügyvivőjétől. Szervezetünk tagságát egy autóbusznyi csoport képviselte a találkozón. A 2008. évi világtalálkozónak június 27-29. között Pusztamonostor ad otthont.

Augusztus 18-án, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Szeptember 2-án, Szent Rozália, Jászberény védőszentje emlékünnepén tartottuk a város főtemplomában – a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetével közösen – a III. Egyházi Népénekes Találkozót. Az esemény művészvendége volt Maczkó Mária Magyar Örökség Díjas énekes. A rendezvényen négy megye 15 együttese vett részt 250 fővel.

Október 2-án a jászberényi Városi Könyvtárban a Jász Alkotók Körével közösen rendeztük Kiss Bertalan (Budapest) festészeti életmű-kiállítását.

November 18-án a Budai Vigadóban vendégül láttuk a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Barkóca Gyermek Néptánc Együttest (Jászberény). Az együttes egyik művészeti vezetője dr. H. Bathó Edit, egyesületünk ügyvivője.

3.) A Jászok Egyesülete jászberényi szervezete három rendezvényt tartott. Májusban dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője tartott tájékoztatót az elszármazott jászságiak közösségi életéről. Júniusban Szále László újságíró, Az én Jászságom c. riportkötet szerzője volt a vendég. Októberben Révkomárom tudós kutatója, dr. Szénássy Zoltán történész mutatta be szülővárosát és a felvidéki magyarság helyzetét.

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal. Ápoltuk kapcsolatainkat a társszervezetekkel, többek között a Kunszövetséggel és „A Jászságért” Alapítvánnyal. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Banka Csaba szerkesztő úrnak (Új Néplap, Szolnok) és dr. Farkas Ferenc úrnak (Jászkürt, Jászberény).

5.) 2007-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 5.930.745 adóforintot kapott. Köszönjük a támogatást! Egyesületünk közgyűlési döntése alapján ezúttal a fenti összeg nyolctizedével a „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” tehetséges jászsági fiatalokat felkaroló munkáját támogatjuk. A többi adóforintot jász-hagyományápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

6.) Egyesületünk ez évben az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:
- Szále László: Az én Jászságom (riportkötet), Budapest
- Jászapátira jöttek, Jászapátiról indultak (egyháztörténeti monográfia), Jászapáti
- A jászszentandrási templom freskói (fotóalbum), Jászberény.

7.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2007-ben:
Faragó Jánosné Jászságért Díjas tanító, helytörténész (Jászárokszállás, 92 éves), Gyurkó János (Budapest, 78 éves), Pethes Béla gyógyszerész (Budapest, 75 éves), Dr. Székely András gyermekorvos, Jászberény díszpolgára (Budapest, 94 éves), Szikszai Lajos tanár (Debrecen, 65 éves), Zubai Gyula (Dabas).

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dr. Dobos László
ügyvivő


***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Kérjük, hogy mihamarabb szíveskedjék befizetni 2008. évi tagdíját. A tagdíj 600 forint; tanulóknak, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 300 Ft. Felülfizetést köszönettel fogadunk! A Jászok Egyesülete számlaszáma: 10200892-31411767-00000000. Kérésre csekket küldünk.

Egyúttal kérjük az Ön és kedves családtagjai szíves intézkedését a múlt évi személyi jövedelemadó 1 százalékának adományozására. A Jászok Egyesülete új adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat őrző rendezvényekre és kiadványokra fordítunk!

<< vissza a hírlevelekhez