Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 67. sz. Hírlevél

(2009. október)Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
Adószám: 19666024-1-41
Számlaszám: 10200892-31411767

67. sz. H Í R L E V É L
(2009. október)


Az idei, XV. Jász Világtalálkozót Alattyán község és a Jászok Egyesülete rendezte 2009. június 26-28. között. A díszünnepségre Szent László király ünnepén, június 27-én, szombaton került sor. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket a Jászságért Díj átadása követte. A megosztott Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot egyesületi tagtársaink, Szikszai Mária ny. könyvtáros és Molnárné Szikszai Klára tanár (Jászapáti) vehette át egyesületünk ügyvivőjétől. Jászkapitánnyá választották Vass Lajos ny. iskolaigazgatót. Az ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

Szeptember 12-27. között zajlott a Kunok I. Világtalálkozójának eseménysorozata 42 kis- és nagykun településen. A Kiskunfélegyházán tartott nyitóünnepségen a jelenlévő jászok nevében dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője köszöntötte minden kunok képviselőit.

Május 6-át, a Jászok Napját egész napos műsorfolyammal köszöntötte a Duna Televízió. A programsorozatot egyesületünk anyagi támogatásban részesítette. A hatalmas sikert aratott programot szeptember 25-én a Kunok Napja követte a Nemzet Televíziójának műsorán. Mindkét jeles napon az élő műsorokban művészek, táncosok, huszárok, hagyományőrzők, szakácsok közreműködtek, továbbá portré műsorokat, a természeti és épített környezet értékeit bemutató filmeket sugároztak.

2009. május 11-18. között Észak-Oszétiában tett látogatást a Jászok Egyesülete háromtagú delegációja. Az oszét diaszpórát összefogó nemzeti szövetség és Észak-Oszétia/Alánia parlamentjének meghívására dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője, Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója és Kovács J. Béla irodalomtörténész, az ősi nart eposz fordítója utazott saját költségén a jászok legközelebbi rokonaihoz. A magyarországi jászok megtapasztalták a hagyományos kaukázusi vendéglátást, és megkezdték a két népcsoport közötti kapcsolatépítést, áttekintve a testvérvárosi kapcsolatok, a diákcsere, a néptánccsoportok és művészeti, múzeumi kapcsolatok kiépítésének lehetőségét. A közeljövőben Jászberény város delegációja látogat az oszét fővárosba, Vlagyikavkázba.

Az április 27-én tartott egyesületi közgyűlésünk elfogadta a 2008. évi munkáról szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést. Egyúttal módosította a Jászok Egyesülete alapszabályát: az éves tagdíjat 1.000 forintban határozta meg (tanulóknak, nyugdíjasoknak 500 Ft). Dr. Kissné Kalmár Mária, a Jászok Egyesülete ügyvivője, aki kezdetektől ügyünk áldozatos támogatója volt, megromlott egészségi állapota miatt lemondott ügyvivői tisztségéről. A közgyűlés a bejelentést tudomásul vette és jegyzőkönyvi köszönetet mondott 18 évi szolgálatáért.

Minden jász büszkesége, hogy 2009. július 1-jei hatállyal Sólyom László köztársasági elnök Jászkisért várossá nyilvánította. A Jászság ötödik városa 191 év után kapta vissza városi rangját. A városavató ünnepségen egyesületünk képviselője köszöntötte az új város polgárait, s felkötötte egyesületünk emlékszalagját a város zászlajára.

A jászberényi porcinkula búcsún (augusztus 2.) emléktábla-avatással emlékeztek a ferences rend megalapításának 800. évfordulójára és a szeretett barátok hét évszázados jászsági szolgálatára. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportja, a Jászok Egyesülete és a Jézus Neve Plébánia által állított tábla a barátok temploma falát díszíti.

Még a tavasz eseményeihez tartozik, hogy 25. születésnapját ünnepelte tagszervezetünk, a Jászdósai Honismereti Szakkör. A nagy múltú hagyományápoló közösség tagságát egyesületünk ügyvivői köszöntötték.

Felújítják a budapesti Köröndön azt a palotát, melyen az egykori Jászok Egyesülete alapító elnöke, dr. Czettler Jenő akadémikus emlékezetét tábla hirdeti. A tábla ideiglenes leszereléséhez nyújtott profi szervezőmunkáért ezúton is köszönetet mondunk Tábor Mihályné tagtársunknak (Budapest).

Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. – Bollók György jászkapitány és Bollókné Gyurkó Mária (Jászkisér) szülőfalujukhoz való hűségükért „Jászdózsáért” Kitüntető Díjat kaptak. – Dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője (Budapest) az augusztus 20-i állami ünnepen két évtizedes közösségszervező munkájáért Jász-Nagykun Szolnok Megyéért Díjat vehetett át. – Fodor István Ferenc helytörténészt (Jászjákóhalma) a Magyar Kultúra Napján a Magyar Kultúra Lovagjává ütötték, a Magyar Újságírók Közössége pedig „Lant és Toll” Díjat adományozott neki humoros-filozofikus írásaiért. – Hajdú László, Jászkisér polgármestere a honismereti munka támogatásért a Honismereti Szövetség elismerését vehette át. – Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója (Jászberény), egyesületünk ügyvivője a határokon átívelő tudomány- és kultúraszervező tevékenységéért Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa Díját kapta. – Kakuk Mátyás nyelvész (Kunszentmárton) saját kiadásában két könyvet jelentetett meg. A „Szkíta-magyar nyelvhasonlítás” c. kötet után Koszta Hetagurov, az oszétek Petőfije születésének 150. évfordulójára „Oszét líra” címmel a költő válogatott verseinek fordítását tette közzé. – Dr. Tóth Péter történészt, közelmúltban kinevezett tanszékvezető egyetemi tanárt (Miskolc) szülővárosa, Sajószentpéter díszpolgári címmel tüntette ki. Korábban Miskolc város Herman Ottó Tudományos Díját vehette át. – Szívből gratulálunk!

Dr. Dobos László
ügyvivő


***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászok Egyesülete új kiadványt jelentet meg. A „Magyar karácsony” című, ünnepi egyházi- és népénekeket tartalmazó cédét – tagilletményként – a novemberi egyesületi rendezvényünkre szóló meghívóval együtt juttatjuk el minden tagdíjat fizető tagtársunknak. Fogadja szeretettel!


<< vissza a hírlevelekhez