Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 27. sz. Hírlevél

(1999. március)

A múlt év november 21-én Karcagon megalakult a Kunszövetség. A szervezet célja, hogy a magyarországi és a határokon túl élő kun, besenyő és tatár (gyűjtőnevén kipcsák) leszármazottakat összegyűjtse. A Kunszövetség tiszteletbeli elnökévé Csukás István írót, ügyvivőjének dr. Fazekas Sándor karcagi polgármestert választották. Az alakuló ülést táviratban köszöntötte egyesületünk. A szervezők előkészítő munkáját – megkeresésükre – alapszabályunk és évtizedes működési tapasztalatunk átadásával segítettük.

 

1998-ban másodszor volt lehetősége az adófizető állampolgároknak arra, hogy előző évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát közösségi célra felajánlják. Jász és nem jász támogatóink jóvoltából egyesületünk 400.270 adóforinthoz jutott tavaly novemberben. E tisztes, az előző évihez képest is erőteljes növekedést mutató összeg társadalmi támogatottságunk egyik fontos kifejezője, ezért ezúton is köszönet mondunk minden javunkra rendelkezőnek.

 

Korábbi hírlevelünkben írtunk az idén hatszáz éves Jászalsószentgyörgy második világháború során elpusztult haragjának újraöntetéséről. Felhívásunknak eleget téve, többen ajánlottak fel rézhulladékot egyesületünk révén a harangöntéshez. Az adományozók közül messze kiemelkedik Ivanics Gábor tagtársunk, a Jásztelkiek Baráti Köre elnöke fáradozásának eredménye. Valamennyi adakozónak megköszönjük önzetlen támogatását. Az összegyűlt réz- és bronzhulladékot februárban átadtuk az őrbottyáni műhelyben id. Gombos Lajos harangöntő mesternek. – Ezúton hívjuk meg tagtársainkat az otthon élő és elszármazott jászok hagyományos pünkösdi találkozójára, melyet az idén a községi önkormányzat és a Jászok Egyesülete rendez május 22-én Jászalsószentgyörgyön. Ekkor szentelik fel az újraöntött harangot is.

 

Február 6-án - nagyapponyi gróf Apponyi Albert (1846-1933), Jászberény egykori országgyűlési képviselője halálának évfordulóján - egyesületünk tagságának autóbusznyi csoportja ellátogatott a felvidéki Éberhardra (Malinovo). Szilinszky Ferenc polgármester úr jelenlétében koszorút helyeztünk el az Apponyi család sírboltjában, majd a település vezetőinek társaságában az új művelődési és sportközpontban vendégeskedtünk. Délután az ősi magyar koronázó várost, Pozsonyt, Szlovákia mai fővárosát tekintettük meg. Itt házigazdánk Görfel Jenő, a Csemadok munkatársa volt.

 

Madarász Tiborné Gecse Ágnes (Szolnok) tagtársunk édesapja hagyatékából értékes relikviákat juttatott el egyesületünknek. A közelmúltban elhunyt Gecse Árpád, a századdal egyidős alattyáni festőművész tagja volt a két világháború között működött Jászok Egyesületének, s így az átvett levelek, fényképek egykori előd-szervezetünk tevékenységéről is szólnak. – Örömmel értesültünk arról, hogy Alattyán község új vezetése – élén Koczkás Gábor polgármesterrel – megkezdte a mester szülőházának felújítását, félbemaradt műtermének befejezését.

 

A Dunántúlra szakadt jászok földjéről hozott színes prospektust a posta. A helyi falusi turizmushoz gyönyörű képekkel kedvet csináló kiadvány szerint az érdeklődők Fazekas Ferencnét kereshetik: 7095 Újireg, Kossuth u. 4/a. tel.: (74)481-275.


Testvérszervezetünket, „A Jászságért” Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1998. december 17-i végzésével  - 1998. január 1. napjától kezdődően – közhasznú szervezetté minősítette.


<< vissza a hírlevelekhez