Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 68. sz. Hírlevél

(2010. január)
Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
Adószám: 19666024-1-41
Bankszámla: 10200892-31411767-00000000

68. sz. H Í R L E V É L
(2010. január)

Beszámoló az egyesület 2009. évi munkájáról


A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2009 végén 571 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 33 tagszervezete van.

Az elmúlt évben is továbbfejlesztettük közhasznú civil szervezetünk honlapját (www.jaszokegyesulete.hu). A weblap (melyen megszólal a Lehel kürtje) bemutatja a Jászok Egyesülete történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Ha manapság beírjuk a legnépszerűbb internetes keresőbe a Jászok Egyesülete nevét, több tízezer találatot kapunk.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Január 21-én a Magyarok Házával közös rendezvényen tagtársunk, Torma Mária Radnóti-díjas előadóművész (Budapest) Krónikás ének c. előadói estjére került sor.

Február 26-i találkozónkon új kiadványunkat, A Jászság könyvészete c. bibliográfiát mutatta be dr. Bényei Miklós, az MTA doktora, ny. könyvtáros, egyetemi docens (Debrecen), a sok ezer jászsági vonatkozású könyv adatait összegyűjtő mű lektora.

Március 24-én tagtársunk, Kékesi László helytörténész, Pilisjászfalu ny. polgármestere tartott nagysikerű vetített képes előadást Jászok a Pilisben címmel.

Április 27-én tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2008. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület múlt évi munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az ez évi terveket. A közgyűlés megállapította az új éves tagdíjat, mely 1000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 500 forint. Tagszervezeteink 2000 forintot fizetnek.

Május 23-án a Szent István Egyetemen, Gödöllőn két tagtársunk: dr. Birkás Márta, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Füleky György intézetigazgató egyetemi tanár mutatták be, miként szolgálja az agrártudomány a magyar vidéket. Az egyetemi campus értékeivel Pekár István, a gödöllői Szent István Stúdió vezetője ismertetett meg bennünket.Szeptember 30-án a Jászok Egyesülete vezetőinek májusi észak-oszétiai látogatásáról számolt be dr. H. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, Kovács J. Béla műfordító és dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője. A látogatás jelentőségét az adja, hogy első alkalommal utazhattak Magyarországról jászok oszét testvéreinkhez.

Október 26-án a jászkun redempció (önmegváltás) összege visszakövetelésének évszázados történetét ismertette dr. Bagi Gábor történész-muzeológus, kandidátus (Szolnok).

November 23-án a ferences rend létrejöttének 800. évfordulójára emlékeztünk. Dr. Barna Gábor néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem) a jászok és ferencesek kapcsolatáról, a 100 éve született Kovács Kamill ferences barátról és a jászsági „szentemberekről” tartott előadást.

2.) Rendezvényeink voltak:

Május 6-án, a Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg. A táblát azóta átmenetileg leszerelték, mert az épületegyüttest felújítják.

Június 26-28. között volt a jubileumi, tizenötödik Jász Világtalálkozó Alattyánon, a Jászok Egyesülete társrendezői közreműködésével. Az otthon élő, az elszármazott és kirajzott jászok képviselői előtt hagyományosan sor került a Jászságért Díj, s a vele járó 1.000.000 forint átadására is. Az ezúttal megosztott elismerést két tagtársunk, a jászapáti helytörténész Szikszai Mária ny. könyvtárigazgató és Molnárné Szikszai Klára ny. tanár vette át egyesületünk ügyvivőjétől. Jászkapitánnyá Vass Lajos pedagógust választották. Szervezetünk tagságát egy autóbusznyi csoport képviselte a találkozón. A 16. világtalálkozónak 2010. június 11-13. között Jászágó község ad otthont.

Augusztus 15-én, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Október 31-én a Jászok Egyesülete és tagszervezete közösen rendezte a Jász Alkotók Köre fővárosi képzőművészeti kiállítását.

3.) A Jászok Egyesülete jászberényi szervezete két rendezvényt tartott. Április 20-án tagtársunk, Torma Mária Arccal a tengernek c. pódiumműsorával emlékeztek Nagy László költőre. Június 15-én Horkay Sámuel főiskolai tanár (Beregszász) mutatta be Kárpátalja népeit, nemzetiségeit.

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. Április 3-án Jászberényben, a Város Napján, augusztus 2-án, a jászberényi porcinkula búcsún a ferencesek emléktáblájának avatásán, augusztus 21-én a jászkiséri városavató ünnepségen, szeptember 12-én pedig a kunok első világtalálkozóján, Kiskunfélegyházán egyesületünk ügyvivője köszöntötte a megjelenteket. A 135 éves fennállását októberben ünneplő Jász Múzeumnak ajándékot nyújtottunk át.

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Bán János főszerkesztőnek és munkatársának, Banka Csaba szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok) valamint Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársának, dr. Farkas Ferencnek (Jászkürt, Jászberény). A jászsági elektronikus hírportálok is figyelemmel kísérték munkánkat.

A jászok és a Jászság értékeinek bemutatásában mérföldkő volt a május 6-i Jászok Napja a Duna Televízió képernyőjén. Az egész napos műsorfolyam bemutatta szülőföldünk gazdaságát, történelmét, kulturális intézményeit, hagyományőrző rendezvényeit, kiemelkedő személyiségeit.

5.) 2009-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 802.313 adóforintot kapott. Köszönjük a támogatást! Az adóforintokat jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

6.) A Jászok Egyesülete ünnepi egyházi és népénekeket tartalmazó új kiadványt jelentetett meg „Magyar karácsony” címmel. Számtalan visszajelzést kaptunk arról, hogy tagtársaink és ügyünk barátai ezt a cédét hallgatták a szenteste meghitt pillanataiban. Egyik kedves tagtársunk levele szerint a tagilletményként küldött hangzó anyag révén „nemcsak az ünnep melegét éreztük át, hanem jász összetartozásunkat is”.

Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:
- Jászsági Civil Adattár 2009, Jászberény (közös kiadvány a Déryné Művelődési Központtal)
- Vallomások. Egy eltűnő világ emlékei Jászapátin és Jásziványon., Jászapáti
- Farkas Kristóf Vince - Pető István: Zarándokúton a Jászságban.., Jászfényszaru


7.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2009-ben:
Bozsonyi József (Debrecen, 85 éves), Hajas József (Alattyán, 78 éves), Jakusovszky Lajosné Darázs Mária tanár (Budapest, 70 éves), dr. Mizsei Béla jogász (Szolnok, 88 éves), dr. Márton János agrárközgazdász (Budapest, 87 éves), Sárközi Sándor közíró, nyugállományú ezredes (Budapest, 94 éves).

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dr. Dobos László
ügyvivő


***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük az Ön és kedves családtagjai szíves intézkedését a múlt évi személyi jövedelemadó 1 százalékának adományozására. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat őrző rendezvényekre (többek között a Jász Világtalálkozóra) és kiadványokra fordítunk!

<< vissza a hírlevelekhez