Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 70. sz. Hírlevél

(2011. április)
Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
Adószám: 19666024-1-41

70. sz. H Í R L E V É L
(2011. február)

Beszámoló az egyesület 2010. évi munkájáról

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2010 végén 573 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 33 tagszervezete van.

Az elmúlt évben is továbbfejlesztettük közhasznú civil szervezetünk honlapját (www.jaszokegyesulete.hu). A weblap (melyen megszólal a Lehel kürtje) bemutatja a Jászok Egyesülete történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Ha manapság beírjuk a legnépszerűbb internetes keresőbe a Jászok Egyesülete nevét, több tízezer találatot kapunk. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi portálon is.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 24-i találkozónkon Budai Ilona Magyar Örökség-díjas népdalénekes és tanítványai műsorát hallgattuk meg „Jászkunsági gyerek vagyok …” címmel.

Március 23-án a jászok ügyének régi barátja, Gavlik István, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke (Budapest) beszélt Kossuth és a jászok kapcsolatáról.

Április 29-én tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2009. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület múlt esztendei munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az idei terveket. Ezután került sor tagtársunk, dr. Farkas Ferenc ny. főiskolai tanár (Jászberény) előadására a Jászság népnyelvéről.

Május 26-án testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány új kiadványát méltatta dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője. A Jászságért Díjasok 1992-2009 c. reprezentatív kötetet az eseményen megjelent kitüntettek dedikálták.

Szeptember 28-án vendégünk volt kun atyánkfia, Berecz András ének- és mesemondó (Budapest-Kunhegyes), aki Gyí, haza! c. előadásával derített bennünket jókedvre. Ezúton is gratulálunk az előadóművésznek, akinek munkásságát a közelmúltban Kossuth-díjjal ismerték el.

Október 27-én A jászsági nyomdák krónikája (1867-1949) c. még nyomdaszagú kötetet méltatta – a szerző, dr. Farkas Ferenc ny. főiskolai tanár jelenlétében – Hortiné dr. Bathó Edit, egyesületünk ügyvivője, a Jász Múzeum igazgatója (Jászberény). A nyomdatörténet a Jászok Egyesülete új kiadványa.

November 22-én a jászok eredetéről, régmúltjáról tartott előadást prof. dr. Makkay János régész, a tudományok doktora (Budapest), aki 15 év után látogatott el ismét közénk.

2.) Rendezvényeink voltak:

Május 6-án a Jászok Napjáról a szokásostól eltérően emlékeztünk meg. Ezúttal dr. Czettler Jenő akadémikus, a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnöke mellszobrát koszorúztuk meg a Budapesti Corvinus Egyetem Könyvtára Történeti Kutatókönyvtárában.

Június 1-jén katonáskodó őseinkre, a jászkun vitézekre emlékeztünk – a Jászkun Kapitányok Tanácsával közös koszorúzáson – a budapest-zuglói Egressy úton, az egykori magyar országgyűlések és hadba indulások színhelyén, a Rákos mezei emlékkőnél. Beszédet mondott dr. Veszprémy László, a HM HIM Hadtörténeti Intézet igazgatója.

Június 11-13. között volt a tizenhatodik Jász Világtalálkozó Jászágón, a Jászok Egyesülete társrendezői közreműködésével. Az otthon élő, az elszármazott és kirajzott jászok képviselői előtt hagyományosan sor került a Jászságért Díj, s a vele járó 1.000.000 forint átadására is. Az elismerést szolnoki tagtársunk, dr. Szabó László néprajztudós kapta. A betegsége miatt távolmaradt professzor helyett fia vette át az elismerést egyesületünk ügyvivőjétől. Jászkapitánnyá Dobos Gergely felnőttképzési szakértőt választották. Szervezetünk tagságát egy autóbusznyi csoport képviselte a találkozón. A 17. Jász Világtalálkozónak 2011. július 1-2. között a legkisebb jász település, Jászivány község ad otthont.

Augusztus 21-én, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

3.) A Jászok Egyesülete jászberényi szervezete két rendezvényt tartott. Március 18-án író-olvasó találkozón mutatta be a Hunyadi-korról szóló történelmi regényciklusát Bán János (írói nevén Bán Mór) főszerkesztő, író (Szolnok). Október 18-án a jászok nyelvjárásáról tartott előadást dr. Farkas Ferenc ny. főiskolai tanár (Jászberény).

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal és a Jászsági Önkormányzatok Szövetségével. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. Április 13-án Jászárokszálláson, szeptember 13-án Lajosmizsén a jász-oszét kapcsolatfelvételről esett szó, június 16-án pedig a II. Pusztamonostori Festőversenyen a Jászok Egyesülete különdíjat adományozott.

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Bán János főszerkesztőnek és munkatársának, Banka Csaba szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok) valamint Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársának, dr. Farkas Ferencnek (Jászkürt, Jászberény). A jászsági elektronikus hírportálok is figyelemmel kísérték munkánkat.

5.) 2010-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 755.482 adóforintot kapott. Köszönjük a támogatást! Az adóforintokat jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

6.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:
- Dr. Farkas Ferenc: A jászsági nyomdák krónikája (1867-1949), Jászberény- Budapest
- Jászságért Díjasok (1992-2009)

7.) Decemberben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány. A közhasznú szervezet célja a jász és jászsági kulturális örökség megőrzése és gyarapítása. Az alapítvány a két évtized alatt több tízmillió forintot költött ösztöndíjakra, hagyományápoló kiadványokra, rendezvényekre. Munkájukhoz további sikereket kívánunk!

8.) „A Jászságért” Alapítvány által első alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat tagszervezetünk, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportja nyerte el. A vándorserleg és pénzjutalom átadására a jászberényi főplébánia templomban decemberben került sor.

9.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2010-ben:
Dr. Antóny Miklós neurológus, főorvos, egyesületünk volt ügyvivője (Budapest, 80 éves), Baksa Lászlóné közgazdász (Budapest, 74 éves), Demeter Ferencné (Tatabánya, 82 éves), Flaskay Károlyné (Budapest, 75 éves), Gaál István földműves, helytörténész (Jászladány, 86 éves), Móczár István (Budapest), Nagy István (Gödöllő, 84 éves), Pásztor Lajosné (Budapest, 85 éves), Szabó Béla agrármérnök (Jászárokszállás, 58 éves), Szűcs Lászlóné tanár (Budapest, 79 éves).

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dr. Dobos László
ügyvivő


***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük az Ön és kedves családtagjai szíves intézkedését a múlt évi személyi jövedelemadó 1 százalékának adományozására. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (többek között a Jász Világtalálkozóra) és kiadványokra fordítunk!

A mellékelt csekk a 2011. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. A Jászok Egyesülete számlaszáma: 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 1000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 500 forint. Tagszervezeteink 2000 forintot fizetnek. Felülfizetést köszönettel fogadunk!


<< vissza a hírlevelekhez