Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 71. sz. Hírlevél

(2011. november)
Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
Adószám: 19666024-1-41
Számlaszám: 10200892-31411767

71. sz. H Í R L E V É L
(2011. október)


Az idei, 17. Jász Világtalálkozót Jászivány község és a Jászok Egyesülete rendezte 2011. július 1-2-án. A díszünnepségre július 2-án, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot Kladiva Imre kanonok, Jászapáti plébánosa kapta. Jászivány község önkormányzata Borbás Ferenc vállalkozót választotta a jászkapitányok sorába. Az ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

2011. március 19-én ünnepelte újjáalakulásának 20. évfordulóját az elszármazottakat és otthon élőket összekapcsoló Jászok Egyesülete. A budai Várban, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum patinás falai között, Vágó Pál festménye előtt egyesületünk több száz jelenlévő tagját és a népes vendégkoszorút köszöntötte dr. Szakály Sándor hadtörténész, Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész, Smuta Zsolt jászkun főkapitány; az otthon élők képviseletében Eszes Béla polgármester, a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnöke, egyesületünk tagja; az ifjú jászok nevében Farkas Kristóf Vince történész. Az elvégzett munkáról dr. Dobos László, az egyesület ügyvivője adott számot. Az állófogadás előtt asztali áldást mondott Kladiva Imre kanonok-plébános. A találkozót megtisztelték részvételükkel a Jászság országgyűlési képviselői: Pócs János (Jászapáti), és dr. Szabó Tamás (Jászberény); a Jászság számos polgármestere, közéleti személyisége; a Jászkun Kapitányok Tanácsának tagjai. A kiemelkedő munkát végző személyek – az egyesület tisztikara, tagtársaink, a sajtó képviselői, ügyünk barátai – közül hatvanan részesültek az önzetlen fáradozást elismerő díszoklevélben. Az eseményt számosan (tagságunk, partnerszervezeteink) köszöntötték táviratban, levélben, illetve adták át ajándékaikat.

A Jászok Egyesülete jubileumi ünnepségén díszoklevelet vehettek át eredményes és önzetlen tevékenységükért mindazok, akik a Jászságban élők és az onnan elszármazottak kapcsolatának ápolása érdekében a legtöbbet tették.
Elismerésben részesült az egyesület legidősebb tagja, dr. Móczár László professor emeritus (97 éves nyugalmazott egyetemi tanár, gránitdiplomás rovartani kutató, Budapest),
az Ügyvivői Testület volt tagja: dr. Kissné Kalmár Mária (Budapest),
az Ügyvivői Testület tagjai: Győző Gyula (Budapest), Hortiné dr. Bathó Edit (Jászberény), László Márta (Budapest), Nemoda István (Budapest), Paksy Gábor (Budapest),
a Számvizsgáló Bizottság tagjai: dr. Tóth Pál Péter elnök (Budapest), Bartha Andorné (Taksony), Gosztony Ernő (Budapest), az egyesület gazdasági ügyintézője: dr. Borsiné Both Zsuzsa (Budapest),

továbbá Bán János (Szolnok), Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (Kiskunfélegyháza), Banka Csaba (Jászberény), dr. Barna Gábor (Budapest), dr. Bleuer István (Budapest), Bognár Mária (Budapest), Budainé Szalkári Rózsa (Jászapáti), dr. Csányi Sándor (Budapest), Csuth Gábor (Budapest), Darázs Melinda (Budapest), Dávid Sándor (Jászszentandrás), Doros Judit (Eger), dr. Dögei Imre (Gödöllő), Dunai Árpád (Budapest), Ézsiás Vencel (Jászfényszaru), dr. Farkas Ferenc (Jászberény), Fodor István Ferenc (Jászjákóhalma), Gál Valéria (Budapest), Gábriel Tibor (Budapest), Gubicz András (Jászkisér), Gulyás Erzsébet (Jászberény), dr. Győri Gyula (Jászapáti), Homoki János (Budapest), Illéssy Ádám (Telki), Jakab Péter (Budapest), Kakuk Mátyás (Kunszentmárton), Kiss János (Jászapáti), Dr. Kissné Kohári Erzsébet (Jászberény), Kladiva Imre (Jászapáti), Kovács Béláné Pető Magdolna (Jászfényszaru), Kovács J. Béla (Budapest), Makai Győző István (Budapest), Mátics Béláné (Jászberény), Miklós István (Jászberény), Modla László (Budapest). Molnár Pál (Budapest), Oláh Lajos (Kunhegyes), Ossik János (Budapest), Patakiné Kocza Anita (Jászberény), dr. Rédei István (Jászberény), dr. Skultéty Csaba (Budapest), dr. Suba Györgyné, (Jászberény), Süveges István (Lajosmizse), Szabó Gyöngyi (Budapest), Szabó Jánosné (Jászberény), dr. Szakály Sándor (Budapest), Szőrös Zoltán (Lajosmizse), Tálas Ernő (Budapest-Stockholm), Husszein Zakeri (Budapest-Teherán).

A Jászok Egyesülete idei közgyűlését szeptember 26-án tartottuk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma egyhangúlag elfogadta a 2010. évi munkáról szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést, illetve az idei terveket. Ezt követően került sor tagtársunk, Farkas Kristóf Vince történész, környezetgazdálkodási agrármérnök (Budapest-Jászfényszaru) vetített képes előadására, Örökségünk a Csörsz árok címmel.

Orosz István jászsági búcsúvezér és költő (1838-1922) emlékét idézték szülőfalujában, Jászladányon április 1-jén. Önéletrajzát Bálint Sándor néprajztudós gondozta, tette közzé Egy magyar szentember címmel, jó 70 éve. A most harmadik kiadásban napvilágot látott könyv jelentőségét tagtársunk, dr. Barna Gábor egyetemi tanár (Szeged) méltatta. Dr. Dobos László gyűjteményéből rögtönzött kiállítás mutatta be a Jászság nagy szülöttének hitbuzgalmi iratait, ponyván árult vallási füzetkéit, a mára szinte elenyészett népi vallásosság kincseit. Az Orosz István szellemi hagyaték feldolgozását segítette egyesületünk azzal is, hogy megjelentette A jászsági nyomdák krónikája 1867-1949 c. kiadványt, dr. Farkas Ferenc tollából.

Május 18-án tartotta közgyűlését a Budapesti Honismereti Társaság. Itt vette át egyesületünk jubileumi, elismerő oklevelét Gábriel Tibor, a társaság titkára, aki évtizedek óta fáradhatatlan támogatója a Jászok Egyesülete munkájának.

A júniusi III. Pusztamonostori Festőversenyen a Jászok Egyesülete különdíját nyerte el Szabó Anna (Tápiószecső) Jászberényi főtemplom c. alkotásával.

Jászárokszállás város ünnepségén Szent István napi ünnepi beszédet mondott dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője.

A Redemptioban, a jász és kun települések honismereti lapjában olvastuk – tagtársunk, Fodor István Ferenc, Jászjákóhalma ny. polgármestere tollából – miként lett május 6-a a Jászok Napja? (E napon írta alá Mária Terézia magyar királynő 1745-ben az un. redemptionális diplomát, melyben megengedte, hogy őseink régi szabadságukat visszaváltsák.) A helyi Lukácsi Pál építőmérnök (tagtársunk!) ötletét a jákóhalmi képviselőtestület döntése tette 1991-ben ünneppé, s mára erős közösségi törekvés kívánja a Jászkunok Napjává emelni. Úgy legyen!

Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. – Bobák József vendéglátóipari szakember, gasztronómus (Jászberény) munkásságát Balázs Mester Díjjal, majd az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend Nagy Bronzkeresztjével ismerték el. – Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődési Díjában részesült Dávid Sándor jászkapitány, ny. fafaragó népi iparművész (Jászszentandrás). – Dr. Farkas Ferenc ny. főiskolai tanár (Jászberény) a város napján Jászberény díszpolgára lett, majd megyénk legmagasabb elismerését: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat vehette át. – Fodor István Ferenc helytörténész (Jászjákóhalma) Ötvenéves a honismereti mozgalom jubileumi oklevelet kapott. – Szent István király ünnepén tüntették ki a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével dr. Füleky György kandidátus, egyetemi tanárt (Szent István Egyetem, Gödöllő). – Alkotói munkájának elismeréséül Györfi Sándor szobrászművész (Karcag), a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat, illetve a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át. – Közszolgálati Életműdíjat kapott dr. Kiss András, Jászberény város nyugállományba vonuló aljegyzője. – Kaszner Margit grafikus-festőművész, író (Budapest) Nyáregyháza díszpolgára kitüntetésben részesült. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjat kapott több évtizedes munkásságáért Kiss János, a jászapáti gimnázium ny. igazgatója, a megyei közgyűlés volt alelnöke (Jászapáti). – Dr. Klinkó Anna gyógyszerész (Jászberény) arany diplomát vett át. – Megjelent dr. Suba Györgyné (Jászberény-Jászapáti) Barátság – Freundschaft c. kétnyelvű új könyve. Személyét a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki.

Szívből gratulálunk!

Dr. Dobos László
ügyvivő

<< vissza a hírlevelekhez