Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 72. sz. Hírlevél

(2012. február)
Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
Adószám: 19666024-1-41

72. sz. H Í R L E V É L
(2012. február)

Beszámoló az egyesület 2011. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg mindenkinek, valamint továbbítjuk tagtársainknak a szép számban kézhez vett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk 2012-re!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2011 végén 575 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 33 tagszervezete van.

Az elmúlt évben is továbbfejlesztettük közhasznú civil szervezetünk honlapját (www.jaszokegyesulete.hu). A weblap (melyen megszólal a Lehel kürtje) bemutatja a Jászok Egyesülete történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Ha manapság beírjuk a legnépszerűbb internetes keresőbe a Jászok Egyesülete nevét, több tízezer találatot kapunk. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi portálon is.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Március 19-én ünnepelte Budapesten, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban fennállásának 20. évfordulóját a Jászok Egyesülete. A díszünnepségen részt vettek a világ minden részében élő jászok képviselői; többen köszöntötték, megajándékozták szervezetünket. Ott voltak a Jászkun Kapitányok Tanácsa tagjai.
A Jászok Egyesülete jubileumi ünnepségén díszoklevelet vehettek át eredményes és önzetlen tevékenységükért mindazok, akik a Jászságban élők és az onnan elszármazottak kapcsolatának ápolása érdekében a legtöbbet tették. A több száz fős megemlékezés állófogadással zárult. Az ünnepség mozzanatait DVD felvétel őrzi.

Április 28-án dr. Egri Mária művészettörténész (Szolnok) A Jászság képzőművészete címmel tartott vetített képes előadást.

Június 8-án, a Magyar-Iráni Baráti Társasággal közös rendezvényen vendégünk volt Saeed Seyed Agha Banihashemi, az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete.

Szeptember 26-án tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2010. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta a terveket. – Ezt követően tagtársunk, Farkas Kristóf Vince történész, környezetgazdálkodási agrármérnök (Budapest-Jászfényszaru) tartott vetített képes előadást a Csörsz árokról.

November 16-án Föladta sors. Népélet a Jászkunságban (1745-1848) címmel tartott előadást Bánkiné dr. Molnár Erzsébet levéltáros-történész, az MTA doktora (Kiskunfélegyháza).

2.) Rendezvényeink voltak:

Május 5-én a Jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ Galériáján nyílt meg a 20 éves Jászok Egyesületét köszöntő kiállítás. Az Adósai vagyunk szülőföldünknek címet viselő tárlatot megnyitotta dr. Rédei István, a Co-op Star Kereskedelmi Zrt. elnök-vezérigazgatója. A vándorkiállítás létrejöttében meghatározó szerepe volt tagtársunknak, Szabó Jánosnénak, a könyvtár igazgatójának. Ezúton is köszönetet mondunk fáradozásáért!

Május 6-án, a Jászkunok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Az idei, 17. Jász Világtalálkozót Jászivány község és a Jászok Egyesülete rendezte 2011. július 1-2-án. A Jászság legkisebb településén a díszünnepségre július 2-án, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot Kladiva Imre kanonok, Jászapáti plébánosa kapta. Jászivány község önkormányzata Borbás Ferenc vállalkozót választotta a jászkapitányok sorába. Az ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

A 18. Jász Világtalálkozónak 2012. július 6-8. között Jászfelsőszentgyörgy község ad otthont.

Augusztus 27-én, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

A Szakrális Művészetek Hete szeptemberi jászberényi rendezvényeit közösen szervezték a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete, a Jászok Egyesülete és az Ars Sacra Alapítvány. A szervező munka oroszlánrészét – hagyományosan – tagtársunk, dr. Suba Györgyné végezte a KÉSZ képviseletében.

Október 15-én került sor tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre hagyományos képzőművészeti kiállításának megnyitására Budapesten, a Kájoni János Ferences Házban. A tárlaton 16 alkotó munkái szerepeltek.

November 8-án Jászberényben négy intézmény – a Jászok Egyesülete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Lehel Vezér Gimnázium és a Palóc Társaság – emléktáblát állított a gimnázium épületében Sajó Sándor, a honszerető költő és pedagógus emlékezetére. Avatóbeszédet mondott Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke.

3.) A Jászok Egyesülete jászberényi szervezete négy rendezvényt tartott. Február 21-én Keresztény értékrend a kultúrában címmel dr. Gedai István; március 21-én A nagycsalád társadalmi, gazdasági jelentősége a Jászságban címmel dr. Farkas Ferenc tartott előadást. November 14-én a média jelentőségéről, szerepéről beszélt Halász Lajos, a Jászkürt főszerkesztője. November 10-én Bali István Francia szemmel c. könyvét mutatták be.

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségével, civil szervezetekkel. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. A III. Pusztamonostori Festőversenyen júniusban a Jászok Egyesülete különdíjat adományozott.

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Bán János főszerkesztőnek és munkatársainak, Illés Anita és Banka Csaba szerkesztőknek (Új Néplap, Szolnok) valamint Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársainak, Kiss Erika és dr. Farkas Ferenc szerkesztőknek (Jászkürt, Jászberény). A jászsági elektronikus hírportálok is figyelemmel kísérték munkánkat.

5.) 2011-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 456.756 adóforintot kapott. Köszönjük a támogatást! Ezt az összeget jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

6.) Egyesületünk az alábbi kiadvány megjelentetéséhez nyújtott támogatást:
- Molnár István: Jászszentandrás históriája és népélete, Jászszentandrás, 2011

7.) „A Jászságért” Alapítvány által második alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat tagszervezetünk, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (Jászfényszaru) nyerte el. A vándorserleg és a kétszázezer forint pénzjutalom átadására a helyi művelődési házban novemberben került sor.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2011-ben:

Dobosné Molnár Mária adminisztrátor (Törökbálint, 80 éves), Fáy Józsefné nyugdíjas (Budapest, 81 éves), Molnár István tanár, helytörténész (Jászszentandrás, 87 éves).

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dr. Dobos László
ügyvivő


***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk!

A mellékelt csekk a 2012. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. A Jászok Egyesülete számlaszáma: 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 1000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 500 forint. Tagszervezeteink 2000 forintot fizetnek. Felülfizetést köszönettel fogadunk!

Takarékosabb, gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton is eljuttathatjuk Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Ha már megtette ezt, kérésünket tekintse tárgytalannak. Köszönjük!

2012 évi közgyűlésünkön sor kerül a Jászok Egyesülete Ügyvivői Testületének személyi megújítására. A Jelölő Bizottság vezetője Dunai Árpád tagtársunk. Akinek személyi javaslata van, elérheti őt az iparterv.gamma@statikus.eu címen, vagy a 06-30-91-97-937 telefonszámon. A neki címzett, egyesületünkhöz érkező leveleket továbbítjuk számára. Az ajánlásokat március 31-ig várják.


<< vissza a hírlevelekhez