Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 29. sz. Hírlevél

(2000. január)

Beszámoló az egyesület 1999. évi munkájáról

 

Egyesületünk az elszármazott jászságiak összefogása és az otthon élőkkel történő intézményes  kapcsolattartás érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 1999 végén 521 fő volt. Az ország valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 21 tagszervezete van.

 

1.)    Egyesületi összejöveteleink voltak:

Március 9. – Közgyűlést tartottunk, melyen az illetékes bíróság felhívására ismét módosítottuk alapszabályunkat, s közhasznú szervezetként való besorolásunk céljából egységes szerkezetbe foglaltuk azt. – Ezt követően a Kossuth Szövetséggel közös rendezvényen meghallgattuk dr. Bona Gábor honvédezredes, hadtörténész előadását „A Jászkerület 1848/49-ben” címmel.

Április 15. – Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Körével együtt Déryné Széppataki Róza színművész életére és pályájára emlékeztünk Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum, és Gyarmati Béla, a miskolci Színháztörténeti Múzeum igazgatója segítségével.

Május 12. – Vendégünk volt dr. Tóth Pál Péter szociológus, aki a Jászságba 1990-96 között érkezett külföldi bevándorlókkal kapcsolatos kutatásairól adott tájékoztatást.

Szeptember 20. – Találkoztunk Győri Gyula tanár úrral (Jászapáti), az ókori kultúra szerelmesével, a latin eredetű kifejezések, elnevezések szakértőjével; aki dedikálta könyveit a résztvevőknek.

Október 26. – Látogatást tettünk a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaságnál, ahol Paksy Gábor vezérigazgató, egyesületünk ügyvivője bemutatta az intézmény tevékenységét és beszámolt  a Jászságban végzett kutatásokról .

November 24. – A Magyar Televízió Rt. székházában ismerkedve tagtársunk, Ézsiás Anikó szerkesztő szakmai pályafutásával, levetítettük „Az építtető” és „A megváltás titka” c. filmjeit.

 

2.)   Rendezvényeink voltak:

Február 6. – Ellátogattunk a felvidéki Éberhardra (ma: Malinovo, Szlovákia) és koszorút helyeztünk el gróf Apponyi Albert sírján, a családi kriptában. Apponyi gróf 52 évig volt Jászberény országgyűlési képviselője. Megtekintettük Pozsonyt, az ősi magyar koronázó várost.

Február 13. – Jászberényben a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Jászok Egyesülete együttesen rendezte meg az idei, jubileumi (újraindulása óta a tizedik) Jászbált.

Május 6. – A Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Czettler Jenő emléktáblát a Köröndnél.

Május 6. – Általános és középiskolás diákoknak szerveztünk vetélkedőt a jászok és a Jászság történetéről a jásztelki Művelődési Központtal.

Május 22. – Ötödször került sor a jász települések és az elszármazottak pünkösdi találkozójára, ezúttal Jászalsószentgyörgy Önkormányzata és a Jászok Egyesülete rendezésében. Minden jászok képviselői előtt ekkor vehette át a nyolcadik alkalommal adományozott Jászságért Díjat s a vele járó 250.000 forintot Gulyás János ny. tanár, a jászdózsai Honismereti Szakkör vezetője. A látványos és fényes ünnepségnek legközelebb Jászkisér ad otthont, 2000. június 10-én, Pünkösd szombatján.

Június 12. – Az idei Jászsági Dalostalálkozón (Jászalsószentgyörgy) egyesületünk vándorserlegét újra a jászszentandrási népdalkör nyerte el.

Július 3. – A Honismereti Szakkör - a Jászok Egyesülete támogatásával - hagyományos dósai kirakodó és állatvásárt elevenített fel Jászdózsán.

- 2 -

 

Augusztus 3. – A Jászberényi Nyár ’99 rendezvénysorozatban, a Vigadalmi Napok keretében egyesületünk támogatásával komolyzenei koncertre került sor a Főtemplomban.

Augusztus 21. – A jászágói első falunapon: a szüreti felvonuláson és mulatságon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete. A község népével közösen emléktáblát helyeztünk el a 75 éves, valamikori tanyai iskola falán, melyet megkoszorúztak egyesületünk ügyvivői.

Augusztus 28. – A jászszentandrási községháza falán az önkormányzattal közösen emléktáblát helyeztünk el a település fennállásának 600. évfordulóján.

Szeptember 15. – A Jászok Egyesülete és az alkotók meghívására népes vendégsereg gyönyörködött a Jász Alkotók Köre budapesti kiállítása műalkotásain. A kiállítást egyesületünk ügyvivője nyitotta meg.

November 12. – A 125 éves Jász Múzeum ünnepségén – a múzeum küldetése és ötnegyedszázados sikerei előtt fejet hajtva – egyesületünk köszöntötte és százezer forintos adományban részesítette a jubiláló intézményt. A támogatás állománygyarapítási célokat szolgál.

December 11. – Jászkiséren Apáról-fiúra címmel tizedik alkalommal rendezték meg - egyesületünkkel együtt - a népi gyermekjátékok közösségi bemutatóját. A programot a Duna Televízió vitte képernyőre.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos otthoni rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón.

Kapcsolatunk elmélyült a helyi önkormányzatokkal, egyesületekkel, személyiségekkel.

4.)               Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és a sugárzó média. Az otthoni helyi lapokban, televíziós adásokban is rendszeresen szerepeltünk.

5.)               Az Országgyűlés 40/1999. sz. határozatával döntött a társadalmi szervezetek ezévi költségvetési támogatásáról. A Jászok Egyesülete tevékenységét nyolcadik alkalommal ismerték el, ezúttal – korábbi téves közlésünktől eltérően – 300.000 forint működési támogatás odaítélésével.

1999-ben harmadszor volt lehetősége az adófizető állampolgároknak arra, hogy előző évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát közösségi célra felajánlják. Jász és nem jász támogatóink jóvoltából egyesületünk 825.551 adóforinthoz jutott. E tisztes összeg társadalmi támogatottságunk egyik fontos kifejezője, ezért illesse köszönet minden támogatónkat!

6.)               Egyesületünk ez évben az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott anyagi támogatást:

- A „Jászsági ünnepnapok” című CD és hangkazetta, Budapest

- A Kulturális Tájoló c. havi műsorfüzet, Jászberény

- Gaál István: Jászladány története II., Jászladány

 

7.)    Egyesületünk tagjai közül elhunytak 1999-ben:

Gecse Árpád festőművész (Alattyán, 99 éves), Gócza József mérnök, építészmérnök (Budapest, 88 éves), dr. Magyar János főorvos (Sátoraljaújhely, 63 éves), dr. Nagypál László jogász (Budapest, 77 éves), dr. Rusvai Lajos ny. főjegyző, rubindiplomás közgazda (Jászalsószentgyörgy, 99 éves), Sípos István ny. népművelő (Jászszentandrás, 73 éves), dr. Tompáné dr. Faragó Valéria nyugdíjas (Eger, 69 éves).

***

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették. Kérjük további személyes támogatásukat!

Megragadva az alkalmat, ezúton köszönjük meg mindazok üdvözletét, akik karácsonyi és újévi jókívánságaikkal megtisztelték a Jászok Egyesületét. Kívánunk Számukra – s az egyesület minden tagjának, hírlevelünk minden olvasójának – sikerekben gazdag millenniumi esztendőt!


<< vissza a hírlevelekhez