Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 30. sz. Hírlevél

(2000. február)

„Honnan hová Jászság?” címmel három polgármester tanulmánya jelent meg a Jászság legújabb regionális besorolásával kapcsolatban. Dr. Magyar Levente (Jászberény), Fodor István Ferenc (Jászjákóhalma) és Dankó István (Jászladány) írása – melyet „A Jászságért” Alapítvány támogatásával adtak közre – fontos kordokumentum, üzenet a jövőnek. A füzetet rendezvényeinken terjesztjük.

 

Az év végén jelent meg a Magyar statisztikai évkönyv legújabb kötete. A kiadványból ezúttal a jászsági városok demográfiai adatait emeljük ki 1990 és 1999 évekre. A kilenc év alatt a megye és ezen belül a Jászság népessége tovább csökkent. Jászapáti lakossága 9822-ről 9300-ra, Jászárokszállásé 8694-ről 8330-ra, Jászberényé 29.461-ről 28.132-re, Jászfényszarué 5839-ről 5650-re apadt.

 

Még az elmúlt év novemberének krónikájához tartozik, hogy a Városi Könyvtár és egyesületünk meghívására Jászberényben nagysikerű előadást tartott a 20. századi Magyarországról dr. Romsics Ignác történész, egyetemi tanár. Különösen örvendetes volt a közép- és főiskolai ifjúság nagyszámú jelenléte.

 

December közepén minősítő hangversenyen szerepelt Jászberényben tagszervezetünk, a Palotásy János Vegyeskar. A nagy jelentőségű szakmai megmérettetésen a dalosok „Hangversenykórus 1999” minősítést értek el. 

 

Török Sándor, Jászapáti város polgármestere, 2000. január 5-i hatállyal – megromlott egészségi állapotára hivatkozással – lemondott tisztségéről. Tisztelt és szeretett tagtársunknak ezúton is köszönetet mondunk azért a sokirányú támogatásért, melyet fennállásunk tíz éve alatt Tőle kaptunk. Kívánunk Számára örömteli nyugdíjas évtizedeket!

 

Örömmel adunk hírt egyesületi tagtársaink szakmai sikereiről. Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank Rt. elnök-vezérigazgatója Az év vállalkozója Magyarországon Díjat nyerte el. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjban részesült a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör (tagszervezetünk). Szívből gratulálunk!

 

Egyesületi tagtársunkkal, Korényi Attilánéval, a Független Női Szövetség országos alelnökével készült interjú jelent meg a Kis Újságban. Amikor gyökereiről kérdezik – többek között – a következőket mondja: „Mi a Jászságból származunk. Hihetetlenül jól esett, amikor a Jászok Egyesülete rám talált Pesten, hogy volt egy közösség, s az idegen városban is felém nyújtották a kezüket. Számukra fontos volt az, hogy egy helyről jövünk, s lakjunk bárhol, mi összetartozunk.” 

 

Egy mára elenyészett emléktábla szövegét idézzük fel a pesti Ferenciek tere (korábban Felszabadulás tér, azelőtt Apponyi tér) egyik házfaláról: „Ez a tér nevét nyerte napjaink díszétől, a nemzet dicsőséges fiától, Apponyi Albert gróftól, 1921. május 28-án, amikor az ország egy szívvel, lelkesen megülte e fiának betöltött hetvenötödik évét és közéleti szereplésének ötvenedik évfordulóját. Élete tisztaságát, önzetlenségét a haza  szolgálatában, kátói jellemét és cicerói ékesszólását e kőbe vésve tanúságot kívántak az utókor számára tenni azok, akik vele egy időben éltek. Magyar! aki ezt olvasod és e téren áthaladsz, vidd az ő dicső emlékét magaddal a szívedben.”

 

A Jászok Egyesületéhez közel álló ferencrendi szerzetes egyháztörténészt veszítettünk el a közelmúltban Szántó Konrád OFM (Siklós, 1920. 08. 06. – Budapest, 1999. 12. 29.) személyében. Temetésén, a Margit körúti ferences rendházban egyesületünket dr. Földi József ügyvivő képviselte. Konrád atya mindenkor számon tartotta a Jászok Egyesületét, előadóként is járt körünkben; mi pedig számon tartottuk munkásságát, életútja jászsági éveit, és örökbecsű jászberényi egyháztörténeti monográfiáját.

 


<< vissza a hírlevelekhez