Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 74. sz. Hírlevél

(2013. február)

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
Bankszámla: 10200892-31411767-00000000
Adószám: 19666024-1-4174. sz. H Í R L E V É L
(2013. február)

Beszámoló az egyesület 2012. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg mindenkinek, valamint továbbítjuk Önnek a szép számban kézhez vett karácsonyi és újévi jókívánságokat. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk 2013-ra!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2012 végén 577 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 33 tagszervezete van.

Az elmúlt évben is továbbfejlesztettük közhasznú civil szervezetünk honlapját (www.jaszokegyesulete.hu). A weblap (melyen megszólal a Lehel kürtje) bemutatja a Jászok Egyesülete történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Ha manapság beírjuk a legnépszerűbb internetes keresőbe a Jászok Egyesülete nevét, több tízezer találatot kapunk. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi portálon is.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 27-én – dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Kunszövetség elnöke váratlan akadályoztatása miatt – az agrárium időszerű kérdéseiről tartott előadást dr. Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. Ezt követően Szépe Ferenc kiskunkapitány mutatta be a Kunszövetség tevékenységét. A rendezvény végén Zsidei Andrásné könyvtárvezető (Jászdózsa) jóvoltából jászsági házi-süteményeket kóstolhattunk.

Március 28-án a Magyar Nemzeti Galéria épületében meglátogattuk a Habsburg nádori kriptát és leróttuk kegyeletünket József nádor, a jászkunok grófja és bírája síremléke előtt.

Április 24-én tartotta éves közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2011. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az idei terveket. – Ezt követően újjáválasztottuk az egyesület vezető testületeit.
A Jászok Egyesülete Ügyvivői Testületének tagjai: Bognár Mária újságíró, közgazdász (Budapest), dr. Dobos László közgazdász-szociológus (Budapest), Farkas Kristóf Vince történész, agrármérnök (Jászfényszaru), Fehérné dr. Ábrahám Etelka közgazdász (Budapest), Győző Gyula ny. tanár (Budapest), Hortiné dr. Bathó Edit muzeológus, múzeumigazgató (Jászberény), Nemoda István ny. köztisztviselő (Budapest), Paksy Gábor ny. mérnök (Budapest).
A Jászok Egyesülete Számvizsgáló Bizottságának összetétele nem változott, az elnök dr. Tóth Pál Péter szociológus (Budapest); tagok: Bartha Andorné tisztviselő (Taksony), Gosztony Ernő tisztviselő (Budapest).
A közgyűlés után előadást tartott tagtársunk, dr. J. Újváry Zsuzsanna PhD történész, egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) A Jászság a török hódoltság idején címmel.

Június 7-én sikeres jászok sorozatunkban tagtársunk, Bobák József, a Jászsági Vendéglátók Egyesületének elnöke (Jászberény) tárta elénk szóban és terítékben több évtizedes szakmai tapasztalatait. Mindezt jól kiegészítette tagtársunk, Mozsár Lászlóné polgármester vezette jászágói asszonykör hazai házi-sütemény kínálata.

Szeptember 24-én vendégünk volt dr. N. Rózsa Erzsébet koordinációs igazgató (Magyar Külügyi Intézet), aki Irán ma és holnap címmel tartott előadást.

Október 18-án egyesületi tagtársunk, prof. dr. Dobák Miklós intézetigazgató egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem) volt a sikeres jászok sorozatunk vendége, aki Gazdaságunk – bizonytalanságok között címmel tartott előadást.

November 26-án a múlt genetikai üzenetéről beszélt vetített képes előadásában dr. Raskó István professor emeritus, genetikus (Szeged).

2.) Rendezvényeink voltak:

Május 6-án, a Jászkunok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Az idei, 18. Jász Világtalálkozót Jászfelsőszentgyörgy község és a Jászok Egyesülete rendezte 2012. július 6-8-án. A díszünnepségre július 7-én, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot tagtársunk, Sisa József tűzzománcművész kapta. Jászfelsőszentgyörgy község önkormányzata tagtársunkat, Bolla Jánost választotta a jászkapitányok sorába. Az ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát. Ezzel az ünnepséggel lezárult egy ciklus: mind a 18 jász település megrendezte a jász világtalálkozót. 2013-ban újra kezdődik a világtalálkozók sora. A 19. találkozó házigazdája – ez első, 1995. évihez hasonlóan – a jász főváros, Jászberény lesz, június 21-23-án.

Augusztus 18-án, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Szeptember 10-én a Forrás Galéria Vizuális Művészeti Intézet és a Jászok Egyesülete szervezésében kiállítás nyílt észak-oszétiai (Oroszországi Föderáció) képzőművészek alkotásaiból Budapesten. A kiállítást dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter nyitotta meg. Köszöntőt mondott dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője. A kiállító művészek egyesületünk ügyvivője kíséretében Jászberénybe látogattak, ahol Juhász Dániel alpolgármester látta vendégül őket. Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató a Jász Múzeum kincseit, Banka Ferenc polgármester és Dávid Sándor e. jászkapitány Jászszentandrás nevezetességeit mutatta be számukra.

A Szakrális Művészetek Hete szeptemberi jászberényi rendezvényeit közösen szervezték a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete, s a Jászok Egyesülete. A szervezőmunka oroszlánrészét – hagyományosan – tagtársunk, dr. Suba Györgyné végezte a KÉSZ képviseletében.

Szeptember 22-én szervezte meg negyedik alkalommal a KÉSZ helyi szervezete és a Jászok Egyesülete Jászberényben az Egyházi Népénekes Találkozót.

Október 13-án került sor tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre hagyományos képzőművészeti kiállításának megnyitására Budapesten, a Kájoni János Ferences Házban. A tárlaton 17 alkotó munkái szerepeltek.

3.) A Jászok Egyesülete jászberényi szervezetének rendezvénye volt május 21-én Farkas Kristóf Vince, egyesületünk ügyvivője előadása, Zarándokút a Jászságban címmel.

4.) 2012-ben második alkalommal szervezték meg a Kunok Világtalálkozóját. A rendezvénysorozat szeptemberi nyitó- és záróeseményein, a helyi kulturális programokon az otthon élő és elszármazott jászok is szép számmal megjelentek, kifejezve a jászkunok évszázados összetartozását.

Októberben felavatták az iráni Jazd tartományi székhelyen, Jászberény testvérvárosában a jász főváros adományát: a Lehel kürtöt ábrázoló köztéri alkotást. A kiutazó delegációt dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő, Jászberény polgármestere vezette, a tagok között volt az alkotó: Sisa József tűzzománcművész, valamint dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője.

2011. május 5-én nyílt meg a Jászberényi Városi Könyvtárban a 20 éves Jászok Egyesületét köszöntő kiállítás Adósai vagyunk szülőföldünknek címmel. A kiállítás másfél év alatt bejárta a Jászság városait és községeit, bemutatva, mit róttak le ebből az adósságból az elszármazott jászok. Köszönetet mondunk a vándorkiállítás ötletgazdájának, Szabó Jánosné tagtársunknak, a könyvtár akkori igazgatójának, s mindazoknak, akik kitartó szeretettel viselték gondját az utazó anyagnak.

Januárban Budapesten elhunyt a Svájcban élő dr. Czettler Antal közíró, az egykori Jászok Egyesülete alapító elnöke, dr. Czettler Jenő akadémikus fia. Hagyatékából két édesapjáról készült, nagyméretű olajfestmény került egyesületünk birtokába. Mivel e becses alkotások megőrzése és bemutatása meghaladta egyesületünk erejét, azokat – tulajdonjogunk megtartásával – tartós letétként elhelyeztük otthon, a Jászságban. A dr. Czettler Jenőt a József Nádor Műegyetem dékánjaként ábrázoló kép Jászárokszállás, a szülőváros polgármesteri hivatalát díszíti. A felsőház örökös tagjaként, díszmagyarban őt megörökítő festmény pedig a Jász Múzeum megőrzésébe került.

5.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségével, civil szervezetekkel. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete törekvéseiről, eredményeiről.

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Bán János főszerkesztőnek és munkatársainak, Illés Anita és Banka Csaba szerkesztőknek (Új Néplap, Szolnok) valamint Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársának, dr. Farkas Ferenc szerkesztőnek (Jászkürt Újság, Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete ügyvivője fáradozását – írásai Jászberény város lapjában és a Kincses Kalendáriumban jelentek meg. A jászsági elektronikus hírportálok is figyelemmel kísérték munkánkat.

6.) 2012-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 557.075 adóforintot kapott. Miközben a kiutalt egy százalékos támogatás összege országosan folyamatosan csökken (a csökkenő adókulcsok miatt), a Jászok Egyesülete támogatottsága egy év alatt húsz százalékkal nőtt! Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

7.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

- Bánkiné Molnár Erzsébet: Földadta sors. Népélet a Jászkunságban 1745-1848., Jászberény
- A Jász és két Kun Kerületek címereslevelei - 1746 és 1839., Budapest
- Mándoky Kongur István: Kunok és magyarok. Török-magyar Könyvtár I., Budapest
- Vallomások a második világháborúról Jászapátin és Jásziványon (Hevesiványon), szerk.: dr. Suba Györgyné., Jászapáti

8.) „A Jászságért” Alapítvány által harmadik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat tagszervezetünk, az Árokszállásiak Baráti Köre (Jászárokszállás) nyerte el. A vándorserleg és a kétszázezer forint pénzjutalom átadására a helyi művelődési házban novemberben került sor.

9.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2012-ben:

Banka Emánuel közgazdász (Jászárokszállás, 64 éves), dr. Czettler Antal közíró (Brugg, Svájc, 87 éves), Csatai Lajos (Budapest, 80 éves), Donkó László tanár (Jászszentandrás, 77 éves), dr. Fekete Gyula ny. főiskolai tanár (Hódmezővásárhely, 92 éves), Gecse János mérnök (Újszász, 75 éves), dr. Holló János vegyészmérnök, akadémikus (Budapest, 93 éves), Hans- Jochen Hornig tisztviselő (Németország, 81 éves), Kaszner Margit festőművész (Budapest, 74 éves), Kun Béla gépészmérnök (Budapest, 75 éves), dr. Maczkó Sándor ny. főállatorvos (Szolnok, 82 éves), Morvay László mérnök (Budapest, 74 éves), dr. Szabó László Jászságért Díjas néprajztudós (Szolnok, 73 éves).


Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dr. Dobos László
ügyvivő


***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk!

A mellékelt csekk a 2013. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a postai befizetés esetén az átutalás fejében csekkenként 137 forintot levonnak a feltüntetett összegből! A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 1000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 500 forint. Tagszervezeteink 2000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a fenti ok miatt is – köszönettel fogadunk!

Takarékosabb, gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton is eljuttathatjuk Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Köszönjük! Ha már megtette ezt, kérésünket tekintse tárgytalannak.<< vissza a hírlevelekhez