Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 34. sz. Hírlevél

(2001. január)

Beszámoló az egyesület 2000. évi munkájáról

Szilveszter napján elhagytuk a századot, melyben születtünk, s melyben annyi mindent megértünk. Megragadva az alkalmat, ezúton köszönjük meg mindazok üdvözletét, akik karácsonyi és újévi jókívánságaikkal megtisztelték a Jászok Egyesületét. Kívánunk Számukra – s az egyesület minden tagjának, hírlevelünk minden olvasójának – sikerekben gazdag új évezredet!

Egyesületünk az elszármazott jászságiak összefogása és az otthon élőkkel történő intézményes  kapcsolattartás érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2000 végén 524 fő volt. Az ország valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 23 tagszervezete van.

 

Egyesületi összejöveteleink voltak:

Február 22. – Vendégeink voltak a Nagykunságból, Karcagról Körmendi Lajos József Attila-díjas író és Bartha Júlia néprajzkutató.

Március 20. – Az egyesület közgyűlésén módosítottuk alapszabályunkat, elfogadtuk a múlt évi tevékenységről és a pénzügyi helyzetről szóló beszámolót. – Ezt követően tagtársunk, Papp Izabella levéltáros (Szolnok) előadása hangzott el: „Görögök a Jászságban a XVIII.-XIX. században”.

Május 17. – Millenniumi rendezvényeink sorában meghallgattuk dr. Kukorelli István alkotmánybíró előadását Az ezeréves magyar állam címmel. Fúvós hangszeren közreműködött Agócs Gergely.

Szeptember 11.  – Emlékezésünket folytatva, a magyar királyi városok sorsáról tartott ismertetést Soltész István újságíró, művelődéstörténész, s dedikálta azonos című fotóalbumát. Közreműködött Budai Ilona Magyar Örökség--díjas népdalénekes.

Október 17. – „Vendégségben a magyarok és a jászok ősi földjén” címmel bemutattuk Szádeczky-Kardoss Lajos történész útinaplóját gróf Zichy Jenő 1895. évi kaukázusi expedíciójáról. Vendégeink voltak: dr. Erdélyi István régész, c. egyetemi tanár, Schelken Pálma, a gyorsírásos napló megfejtője és Esztergály Előd, a mű kiadója. 

November 15. – A magyar népi játékok színpadra állítójára, Muhoray Elemérre (Jászberény, 1901 - Budapest, 1960) emlékeztünk – családtagjai jelenlétében – Tímár Sándor Állami-díjas koreográfus, érdemes művész segítségével. Közreműködtek a Csillagszemű Gyermektáncegyüttes szólistái.

 

2.) Rendezvényeink voltak:

Február 13. – Jászberényben a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Jászok Egyesülete együttesen rendezte meg az idei, újraindulása óta tizenegyedik Jászbált.

Február 26. – Megkoszorúztuk gróf Apponyi Albert emléktábláját egykori lakóházán, a budai Várban. A kiemelkedő államférfi 52 évig volt Jászberény országgyűlési képviselője. 

Április 11. – Megnyílt tagtársunk, Szalkári Rózsa festőművész budapesti kiállítása.

Május 6. – A Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Czettler Jenő emléktáblát a Köröndnél.

Május 6. – Általános és középiskolás diákoknak szerveztünk vetélkedőt a millenniumról, a jászok és a Jászság történetéről a jászágói Önkormányzattal és a Klubkönyvtárral.

Május 6. – A helyi önkormányzattal közösen megszerveztük az elszármazott jászjákóhalmiak első találkozóját. A résztvevőket egyesületünk ügyvivője köszöntötte. 

Május 31. – A Jegyző c. lappal közösen tudományos tanácskozást rendeztünk Jászberényben közigazgatási szakembereknek, az európai integráció környezetvédelmi vonatkozásairól.

Június 10. – Hatodszor került sor a jász települések és az elszármazottak pünkösdi találkozójára, ezúttal Jászkisér Önkormányzata és a Jászok Egyesülete rendezésében. Minden jászok képviselői előtt ekkor vehette át a kilencedik alkalommal adományozott Jászságért Díjat s a vele járó 250.000 forintot Fodor István Ferenc, Jászjákóhalma polgármestere, a helyi Honismereti Szakkör vezetője. A látványos és fényes ünnepségnek legközelebb Jászdózsa  ad otthont, 2001. július 7-én, szombaton.

Július 1. – A Honismereti Szakkör - a Jászok Egyesülete támogatásával – hagyományos jász ételek elkészítését és kóstolóját rendezte meg Jászdózsán.

Július 28. – A Jász Alkotók Köre budapesti kiállítását Győző Gyula, egyesületünk ügyvivője nyitotta meg.

Augusztus 19. – A jászágói falunapon: a szüreti felvonuláson és mulatságon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Augusztus 25-én Jászjákóhalmán egyesületünk támogatásával megnyílt Laki Ida festőművész (Budapest), a község szülötte, egyesületünk tagja állandó képtára.

Szeptember 9. – A 8. Jászsági Dalostalálkozó házigazdája a Porteleki Pávakör mellett egyesületünk volt Jászberényben. A találkozón a Jászok Egyesülete vándorserlegét ezúttal a Jászalsószentgyörgyi Népdalkör kapta. 

Szeptember 14. – A Jászok Egyesülete és az alkotók meghívására népes vendégsereg gyönyörködött a Jász Alkotók Köre budapesti kiállítása műalkotásain. A kiállítást egyesületünk ügyvivője nyitotta meg.

Október 3. – Egyesületünk tagja, Sisa Béla építész (Budapest) műemléki és népi építészeti terveinek kiállítása nyílt meg Jászberényben. A kiállítást – Sáros László főépítész szakmai méltatása mellett – egyesületünk ügyvivője nyitotta meg.

November 13. – „A szenvedélyes nemzetszerelem” költőjére, a jászberényi gimnázium egykori igazgatójára, Sajó Sándorra (1868-1933) emlékeztünk Budapesten, a Magyarok Házában.

December 16. – Jászkiséren Apáról-fiúra címmel tizenegyedik alkalommal rendezték meg - egyesületünkkel együtt - a népi gyermekjátékok közösségi bemutatóját. A programot a Kossuth Rádió műsora részletesen méltatta.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos otthoni rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Kapcsolatunk tovább gazdagodott a helyi önkormányzatokkal, ennek során pl. szakértőink véleményezték Jászberény város településfejlesztési koncepcióját. 

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és a sugárzó média. Az otthoni helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk.

5.) Az Országgyűlés 41/2000. sz. határozatával döntött a társadalmi szervezetek ez évi költségvetési támogatásáról. A Jászok Egyesülete tevékenységét kilencedik alkalommal ismerték el, ezúttal 200.000 forint működési támogatás odaítélésével.

2000-ben negyedszer volt lehetősége az adófizető állampolgároknak arra, hogy előző évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát közösségi célra felajánlják. Az adományban részesített szervezetek átlagosan 110.000 forinthoz jutottak. Jász és nem jász támogatóink jóvoltából viszont egyesületünk 1.857.439 adóforintot kapott. E tisztes összeg megbecsültségünk, társadalmi súlyunk egyik fontos kifejezője, ezért illesse köszönet minden támogatónkat! Ez az összeg – közgyűlésünk döntése alapján – a nyárra elkészülő Jász Millennium c. Korniss Péter fotóalbum megjelenését segíti. 

Egyesületünk ez évben az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

              - A magunk útján. A Jászok Egyesülete és „A Jászságért” Alapítvány első tíz éve. 1990-1999., Budapest

              - A „Jászsági kórusmuzsika” című CD és hangkazetta, Budapest

              - A Jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ jubileumi évkönyve 1900-2000., Jászberény

              - Pusztamonostori iskola története 1770-2000., Pusztamonostor (írta és összeállította: Balázs Győző ny. tanár).

              - Gaál István: Jászladány története III., Jászladány

              - A Kulturális Tájoló c. havi műsorfüzet, Jászberény

              - Jászjákóhalma ezer éve – képeslap a településről

              - A Jákóhalmi Szabad Jász Polgár c. lap pünkösdi különszáma

7.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 1999-ben:

Fóti Gyula ny. textiltechnikus (Budapest, 89 éves), Kun László görögkatolikus kanonok (Budapest).

2000-ben: Farkas Mátyás rk. apát-plébános (Jászberény, 69 éves), dr. Rusvay Tibor középiskolai tanár (Vác, 74 éves), dr. Sass Pál egyetemi tanár (Budapest-Érd, 63 éves), Utassy Béla ny. főelőadó (Budapest, 88 éves).

Emléküket megőrizzük!

                                                         ***

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették. Tagságunk és támogatóink révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Számítunk az Ön további személyes támogatására!


<< vissza a hírlevelekhez