Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 36. sz. Hírlevél

(2001. május)

Április 23-án tartotta éves közgyűlését a Jászok Egyesülete. A szép számban megjelent tagság meghallgatta a múlt évi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót, s a 2000. évi közhasznúsági jelentéssel együtt elfogadta azt. Orosz István, Jászdózsa alpolgármestere hozzászólásában minden érdeklődőt meghívott július 7-re, az idei Jász Világtalálkozóra. A találkozó hagyományosan a helyi önkormányzat és a Jászok Egyesülete rendezésében valósul meg. – A közgyűlés utáni előadás és vita a Jászság esélyeit latolgatta az új évezred küszöbén. Dányi Olga térségmenedzser és a vita résztvevői egyetértettek abban, hogy a kistérség helyzetét – többek között – döntően meghatározza a regionális területi beosztás; a táj többnyire érintetlen természeti szépsége; az oktatás színvonala. Különös hangsúllyal szóltak a környezet állapotával való törődésről (szennyvíz-kezelés, levegőszennyezés, stb.). A rendezvényen jelen volt az RTL Klub Televízió forgatócsoportja.

 

Kitüntető érdeklődés övezte a Jászok Egyesülete idei első rendezvényeit. A jásztelki Kánai menyegző c. katolikus népi játék nagysikerű bemutatóján száznál többen voltunk jelen. Aki ismeri a rendezvényeinknek helyet adó megyeházi terem méreteit, tudja, hogy ez messze annak befogadóképessége fölött van. Az eseményről bőséges hanganyaggal beszámolt a Kossuth Rádió. – A Rácz Aladár emlékestünk résztvevői meghatottan ünnepelték dr. Gedényiné Gaál Zsuzsanna írót, a rendezvény egyik előadóját, aki további megőrzésre egyesületünknek ajándékozta a Kossuth-díjas cimbalomművész kendőjét, s özvegye kézírásos sorait. A programról, s Gerencsérné Szeverényi Ilona művésznő cimbalomjátékáról beszámolt a Bartók Rádió. A Rácz Aladár emléktáblánál rendezett délutáni megemlékezésen – többek között – koszorút helyezett el Utasiné dr. Garay Borbála orvos (Jászapáti), majd átadta részünkre a Rácz Aladár Zeneiskola történetének fényképes dokumentációját. Az iskolát működtető kuratóriumnak egyesületünk tagságához intézett levelét minden érdeklődőnek szívesen megküldjük. 

 

Újabb csoport csatlakozott a Jászok Egyesületéhez: ezúttal a „Jákó” Kertbarát Kör Jászjákóhalmáról (taglétszámuk 30 fő). Szeretettel fogadjuk őket szervezetünkben!

 

Jászberény városa létrehozta a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítványt. Az új szervezet – mely nevéből kitűnően kettős feladatot lát el: egyrészt gondozza Hamza Dezső Ákos festőművész hagyatékát, másrészt hozzákezd egy új, állandó jászsági képzőművészeti gyűjtemény létrehozásához – a város és „A  Jászságért” Alapítvány anyagi áldozatvállalásával jött létre. A közalapítvány kuratóriumának elnöke dr. Kertész Róbert tagtársunk, a szolnoki Damjanich Múzeum igazgatója.

 

Az egyesületünk tagjait érintő alábbi szakmai elismerések híre jutott el hozzánk: dr. Maczkó Sándor állatorvos (Jászalsószentgyörgy) munkásságát Életfa emlékplakettel ismerte el a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. – Dr. Márton János közgazdász (Budapest) a Magyar Szellemi Védegylet „Rendületlenül” diplomáját kapta a magyarságot szolgáló életművéért. – Sáros Lászlót, Jászberény város főépítészét Ybl-díjjal tüntették ki.

 

Megjelent dr. Rusvay Lajos (1901-1999) egykori főjegyző, egyesületünk néhai tagja hatvan évig kéziratban lévő tanulmánya: a „Jásztelek életrajza”. A kiadvány a Jászsági Füzetek sorozatban látott napvilágot, a helyi önkormányzat és „A Jászságért” Alapítvány támogatásával. A kitűnően adatolt kismonográfia a jászberényi Jász Múzeumban vásárolható meg.

 

Gévai Imre tanár tollából „honismereti munkatankönyv” látott napvilágot Szülőfalunk Kocsér címmel. A helyi Gábor Áron Általános Iskola kiadásában megjelent kiadvány a település jász gyökereiről, jelenéről, természeti értékeiről szól diákok által is kedvelhető módon. A mű formailag és tartalmilag becses, a kezdeményezés példaértékű. Bárcsak más jász településen is megszületnének a felnevelő szülőföldet megismertető és megszerettető kiadványok! A munkatankönyv a Jászok Egyesülete célját így méltatja: „… igyekeznek ébren tartani a jász összetartozás tudatát”.

 

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban felépült a jászárokszállási külső fogadó tökéletes másolata. Előzetes értesítést kaptunk arról, hogy a vendéglőként működő épület felavatására várhatóan május 19-én (szombat) kerül sor. A pontos időpontról a skanzenben, vagy az árokszállási városházán adnak felvilágosítást.

 

A budapesti Néprajzi Múzeumban az év első napjától szilveszterig tekinthető meg Az idő c. kiállítás rendkívül gazdag anyaggal. Örömmel fedeztünk fel az ezernyi tárgy között jászsági vonatkozásút: egy vésett díszítésű gyönyörű botot a XX. század elejéről, Jászapátiról. A kiállítás „hangzó anyag” részében a jásztelki Kánai menyegző évtizedekkel ezelőtti fekete-fehér felvétele látható videokazettáról.

<< vissza a hírlevelekhez