Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 76. sz. Hírlevél

(2014. február)

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
Bankszámla: 10200892-31411767-00000000
Adószám: 19666024-1-4176. sz. H Í R L E V É L
(2014. február)

Beszámoló az egyesület 2013. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg mindenkinek, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal kézhez vett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk 2014-re!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2013 végén 578 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 33 tagszervezete van.

Az elmúlt évben is továbbfejlesztettük közhasznú civil szervezetünk honlapját (www.jaszokegyesulete.hu). A weblap (melyen megszólal a Lehel kürtje) bemutatja a Jászok Egyesülete történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Ha manapság beírjuk a legnépszerűbb internetes keresőbe a Jászok Egyesülete nevét, több tízezer találatot kapunk. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi portálon is, kedvelőink száma mára meghaladta a 600 főt. Oldalunk állandó aktivitása döntően Galyó Tünde tagtársunknak köszönhető.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 28-án – dr. habil. Ö. Kovács József történész (Budapest) tartott vetített képes előadást Kuláküldözés – a paraszti társadalom felszámolása címmel.

Március 21-én a sikeres jászok sorozatunk vendége volt tagtársunk, Dobos Menyhért, a Duna Televízió vezérigazgatója, aki bemutatta a Nemzet Televíziója céljait, küldetését. A rendezvénynek az Uránia Nemzeti Filmszínház adott otthont.

Április 22-én tartotta éves közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2012. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az idei terveket.
A közgyűlés után előadást tartott egyesületi tagtársunk, Dávid Áron gyűjteménykezelő (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár) Kunok a Dunántúlon címmel.

Június 4-én vendégeink voltak a jászszentandrási nyugdíjasok és a helyi Pávakör, akik a település népszerű tollforgatója, Donkó László (1935-2012) által írt jelenetekből adtak elő.

Szeptember 24-én a száz éve született Donáth Ferenc (Jászárokszállás, 1913 – Budapest, 1986) politikusra emlékezett dr. Tóth Pál Péter, az MTA doktora, a Jászok Egyesülete Számvizsgáló Bizottságának elnöke.

Október 29-én egyesületi tagtársunk, prof. dr. habil. Szakály Sándor történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese előadását hallgattuk meg A magyar királyi csendőrség 1881-1945 címmel.

November 20-án dr. Bartha Júlia keletkutató, etnográfus vetített képes előadása – Kunok, magyarok, törökök – aratott megérdemelt sikert.

2.) Rendezvényeink voltak:

Május 6-án, a Jászkunok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Az idei, 19. Jász Világtalálkozót a jász főváros, Jászberény és a Jászok Egyesülete rendezte 2013. június 21-23-án. A díszünnepségre június 22-én, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal dr. Seregély István ny. egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot Bánkiné dr. Molnár Erzsébet történész-levéltáros, az MTA doktora (Kiskunfélegyháza) kapta.

Az ezúttal megnyitott Jászok Nagykönyvébe elsőként dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő, Jászberény polgármestere és dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője jegyezte be nevét. Jászkapitányként ismét tagtársunkat, a tavaly óta regnáló Bolla Jánost iktatták be. A világtalálkozó idején nyílt meg kilenc oszét képzőművész kiállítása a városi könyvtárban. Az ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

A 20., jubileumi Jász Világtalálkozónak 2014. július 11-13. között Jászapáti városa ad helyet.

Augusztus 17-én, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

A Szakrális Művészetek Hete szeptemberi jászberényi eseményeit ezúttal is közösen szervezte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete, s a Jászok Egyesülete.

Október 12-én került sor tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre hagyományos képzőművészeti kiállításának megnyitására Budapesten, a Kájoni János Ferences Házban.

3.) A Csemadok helyi alapszervezete és Éberhard község (Malinovo, Szlovákia) megemlékezést tartott 2013. február 16-án nagyapponyi gróf dr. Apponyi Albert (Bécs, 1846 - Genf, 1933) halálának 80. évfordulóján. A kiemelkedő magyar államférfi 52 évig, haláláig volt Jászberény országgyűlési képviselője. Földi maradványait 1942-ben, özvegye halálakor hozták át a budavári koronázó Mátyás templomból a csallóközi ősi birtokközpontra.
A felvidéki helyi és megyei vezetők főhajtása mellett a hűséges jászok koszorúját - a Jászok Egyesülete képviseletében - dr. Dobos László ügyvivő helyezte el a temetőkápolna kriptájánál.

2013. februárjában Budapesten is bemutatkozott a jászárokszállási Görbe János Színkör. Kállai István – Fényes Szabolcs – G. Dénes György Majd a papa c. zenés darabjának előadásán ott tapsoltak az elszármazott jászok is.

A Magyar Ferences Rendtartomány elindította hét vértanú rendtag (1944-1952) boldoggá avatási eljárását. Közülük Kovács Kristóf Jászberény szülötte, Károlyi Bernát, Kiss Szaléz és Lukács Pelbárt a jász főváros lelkipásztorai voltak. Március 3-án Jászberényben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a KDNP jászberényi szervezeteivel, a Jézus Neve Egyházközség támogatásával emléktáblát állítottunk a ferences vértanúknak.

November 14-én Jászberényben köszöntöttük tagtársunkat, a 80. születésnapját ünneplő Kossuth-díjas Sára Sándor filmrendezőt, operatőrt. A turai születésű, édesanyja révén jász művész India, a szépség koldusa c. fotókiállítását a Városi Könyvtár és annak vezetője, Nagy Nikolett gondozta.

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete törekvéseiről, eredményeiről.

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, megyei és helyi nyomtatott, illetve sugárzó média. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Dobos Menyhért vezérigazgatónak (Duna Televízió), Molnár Pál főszerkesztőnek (Magyar Rádió), Bán János főszerkesztőnek és munkatársainak, Illés Anita és Banka Csaba szerkesztőknek (Új Néplap, Szolnok) valamint Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársának, dr. Farkas Ferenc szerkesztőnek (Jászkürt Újság, Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete ügyvivője fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több elektronikus jászsági hírportál (így a jasznaplo.hu, jaszberenyonline.hu, berenycafe.hu, jaszsagonline.hu) is figyelemmel kísérte munkánkat.

5.) 2013-ban az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 450.347 adóforintot kapott. Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

6.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

- Redemptio. A jász és kun települések honismereti lapja, Jászberény
- Pájer Antal válogatott levelei (szerk. Lisztóczky László), Jászapáti.

7.) „A Jászságért” Alapítvány által negyedik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat tagszervezetünk, a Kocséri Népkör (Kocsér, Pest megye) nyerte el. A vándorserleg és a kétszázezer forint pénzjutalom átadására a helyi művelődési házban októberben került sor.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2013-ban:

Borsányi István helytörténész (Alattyán), Czigány Tibor tanár (Budapest), Farkas Pál (Vaskút, 86 éves), Gubicz István em. jászkapitány (Jászladány), Győri Gyula dr. Jászságért Díjas nyelvész (Jászapáti, 93 éves), id. Jász András vállalkozó (Fót, 74 éves), Kakuk Mátyás tanár (Kunszentmárton, 80 éves), Kóczián Antal lakatos (Jászárokszállás), dr. Lampé István orvosprofesszor (Debrecen, 81 éves).Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dr. Dobos László
ügyvivő


***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk!

A mellékelt csekk a 2014. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a postai befizetés esetén az átutalás fejében csekkenként 137 forintot levonnak a feltüntetett összegből! A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 1000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 500 forint. Tagszervezeteink 2000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a fenti ok miatt is – köszönettel fogadunk!

Takarékosabb, gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton is eljuttathatjuk Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Köszönjük! Ha már megtette ezt, kérésünket tekintse tárgytalannak.

Javasoljuk, csatlakozzon a Facebook portálon közösségünkhöz: www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt kapcsolattartási formát ifjabb családtagjainak is! Számítunk rájuk is!

<< vissza a hírlevelekhez