Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 39. sz. Hírlevél

(2002. január)

Beszámoló az egyesület 2001. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk tagtársainknak a szépszámmal kézhez vett karácsonyi és újévi jókívánságot. Az elszármazottak mellett a köszöntők között volt számos jászsági intézmény, testület vezetője; továbbá idei jászkapitányunk: Bollók György (Jászkisér) és a II. kunkapitány: Györfi Sándor szobrászművész (Karcag). Hírlevelünk minden olvasójának sikerekben gazdag újévet kívánunk!

Egyesületünk az elszármazottak összefogása és az otthon élőkkel történő intézményes kapcsolattartás érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2001 végén 531 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 26 tagszervezete van.

 

1.)   Egyesületi összejöveteleink voltak:

Február 12. – Vendégeink, a jásztelki asszonyok hagyományápoló közössége mutatta be „A kánai menyegző” című katolikus vallásos népéneket. Bevezetőt mondott dr. Barna Gábor néprajzkutató.

Március 19-én volt tíz éve annak, hogy közel egy éves előkészítő munka után megalakult az elszármazottakat tömörítő Jászok Egyesülete. E napon Rácz Aladár cimbalomművészre, Jászapáti szülöttére emlékeztünk saját szavai és hangszeres játéka felidézésével. Vendégeink voltak dr. Gedényiné Gaál Zsuzsanna író; Gerencsérné Szeverényi Ilona főiskolai tanár, cimbalomművész; és a jászapáti Rácz Aladár Zeneiskola növendékei. A rendezvény előtt megkoszorúztuk Rácz Aladár budapesti emléktábláját. Emlékbeszédet mondott dr. Vágó József főorvos, egyesületi tagtársunk.

Április 23-án tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legmagasabb fóruma elfogadta a 2000. évi tevékenységről szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést. Ezt követően Dányi Olga térségmenedzser (Jászberény) tartott tájékoztatót a Jászság esélyeiről az ezredfordulón. 

Május 22. – Tagszervezetünk, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete gazdag tevékenységét mutatta be Tóth Tibor, a FÉBE elnöke, a Jászok Egyesülete ügyvivője. 

Szeptember 24-én tartottuk a Jászság c. színes, háromnyelvű fotóalbum budapesti bemutatóját, ahol a szerzők, Korniss Péter Kossuth-díjas fotóművész és Alexa Károly irodalomtörténész voltak vendégeink. Ezúton jelezzük, hogy mivel a kiadvány néhány hét alatt elfogyott, a kiadók megkezdték a második kiadás előkészítését.

Október 17. – A múlt század magyar filmművészetének kiemelkedő alakjára, Jászárokszállás szülöttére, Görbe Jánosra emlékeztünk Macsi Sándor c. iskolaigazgató (Jászágó) előadásával és a Szegénylegények című játékfilm levetítésével.

November 20. – Oszétok, jászok, magyarok (nyelvi és néprajzi párhuzamok) címmel tartott előadást Kakuk Mátyás ny. középiskolai tanár (Kunszentmárton).

 

2.)   Rendezvényeink voltak:

Február 10. – Jászberényben a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Jászok Egyesülete közösen rendezte meg az idei, újraindulása óta tizenkettedik Jászbált.

Május 6-án, a Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr.  Czettler Jenő emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Június 20. – Hat év előtti látogatásunkat megismételve, tisztelgő látogatást tettünk a Magyar Szent Korona előtt, a Parlamentben. A látogatás tényét e célra készíttetett emlékkönyvünk aláírásával örökítettük meg.

Július 7-én immár hetedik alkalommal gyűltek össze – ezúttal Jászdózsán – az otthon élő, az elszármazott és kirajzott jászok képviselői. E napon kapta meg a millenniumi zászlót a település dr. Áder Jánostól, a Magyar Országgyűlés elnökétől. Hagyományosan ezúttal került sor a Jászságért Díj, s a vele járó 250.000 forint átadására is, melyet tagtársunk, Gaál István helytörténész (Jászladány) vett át egyesületünk ügyvivőjétől. A 2002. évi találkozó pünkösdkor lesz Jászjákóhalmán.

Augusztus 18-án, a jászágói falunapon: a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Szeptember 19-én tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre budapesti kiállítását Bollók György jászkapitány nyitotta meg.

Október 13. – Jászfényszarun zajlott anyagi támogatásunkkal az idei (IX.) Jász Dalostalálkozó. A Jászok Egyesülete vándorserlegét a közreműködő kilenc népdalkör közül ezúttal a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Jászfényszarui Pávakör nyerte el.

December 15. – Az Apáról-fiúra gyermekfesztiválnak tizenkettedik alkalommal adott helyet Jászkisér. A támogatásunkkal megvalósult rendezvényen 450 gyermek 19 csoportban mutatta be a sokszínű jász néphagyomány értékeit.

 

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos otthoni rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállításmegnyitón. Együttműködésünk tovább erősödött a helyi önkormányzatokkal. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. Ápoltuk kapcsolatunkat a társszervezetekkel, többek között a Kunszövetséggel és a Kossuth Szövetséggel.

 

4.) Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk.

 

5.) A társadalmi szervezetek ez évi költségvetési támogatásából az Országgyűlés döntése alapján – kilenc év után először – nem kaptunk juttatást. A parlament novemberben 80/2001. sz. határozatával már a 2002. évi támogatást állapította meg, így rövidesen 270.000 forint működési támogatást kapunk kézhez.

2001-ben ötödször volt lehetőségünk arra, hogy előző évi személyi jövedelemadónk egy százalékát közösségi célokra felajánljuk. Jász és nem jász támogatóink jóvoltából egyesületünk 1.696.445 adóforintot kapott. E tisztes összeg megbecsültségünk, társadalmi súlyunk egyik fontos kifejezője, ezért illesse köszönet minden támogatónkat! Egyesületi közgyűlésünk korábbi döntése alapján ez az összeg a Jászság  c. színes fotóalbum kiadását segítette.

 

6.) Egyesületünk ez évben az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást: 

-         Korniss Péter-Alexa Károly: Jászság, Budapest

-         Tanyavilág – eltűnt világ I-II., Jászapáti

-         Fodor István Ferenc: Laki Ida Képtár. TKM Kiskönyvtár 714., Jászjákóhalma

-         A Kulturális Tájoló c. havi műsorfüzet, Jászberény

 

7.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2001-ben:

Fehér Alajos antikvárius (Budapest, 77 éves), dr. Kiss József történész (Budapest, 85 éves), Mihály Béla keramikus és látványtervező iparművész (Budapest, 72 éves), dr. Pethes Imréné ny. közgazdász (Budapest, 70 éves), Pinkóczy Sándor ny. tanár (Budapest, 80 éves), dr. Skultéty Sándor államtitkár, tanszékvezető főiskolai docens (Budapest, 56 éves).

Emléküket kegyelettel őrizzük!

***

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették. Tagságunk és támogatóink révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!


<< vissza a hírlevelekhez