Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 77. sz. Hírlevél

(2015. február)


Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
Bankszámla: 10200892-31411767-00000000
Adószám: 19666024-1-4177. sz. H Í R L E V É L
(2015. február)

Beszámoló az egyesület 2014. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg mindenkinek, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk 2015-re!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2014 végén 578 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 34 tagszervezete van. 2014-ben csatlakozott hozzánk a Jászberényi Kossuth Népdalkör és a 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapat (Jászberény).

Az elmúlt évben is továbbfejlesztettük közhasznú civil szervezetünk honlapját (www.jaszokegyesulete.hu). A weblap (melyen megszólal a Lehel kürtje) bemutatja a Jászok Egyesülete történetét, tagságát, tagszervezeteit. Felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Ha manapság beírjuk a legnépszerűbb internetes keresőbe a Jászok Egyesülete nevét, több tízezer találatot kapunk. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi portálon is (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), kedvelőink száma megközelíti az 1000 főt.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 25-én – dr. Radoszáv Miklós, az alapítvány operatív igazgatója mutatta be a Csányi Alapítvány Életút Programját.
Az összejövetel előtti rendkívüli közgyűlés fogadta el az egyesületünk új jogi követelményeknek megfelelő alapszabályát. A Fővárosi Törvényszék 2014 júniusi jogerős döntése szerint: „A Jászok Egyesülete nyilvántartási ügyében a bíróság megállapítja,
hogy a szervezet beszámolói és alapszabálya megfelel az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseinek.”

Április 23-án tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2013. évi éves beszámolót, az egyesület munkájáról szóló jelentést (mindkettő megtalálható egyesületi honlapunkon), s jóváhagyta az idei terveket.
A közgyűlés után előadást tartott egyesületi tagtársunk, dr. Barnabás Beáta, az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor, az MTA ATK Mezőgazdasági Intézet Növényi Sejtbiológiai Osztályának vezetője A virágtól a termésig címmel.

Május 27-én Besenyi Vendel helytörténész (Jászberény), egyesületi tagtársunk előadását hallgattuk meg, A Jászság a Nagy Háborúban címmel.

Szeptember 24-én vendégünk volt Varga Kamill OFM, jászberényi születésű ferences testvér, egyesületi tagtársunk. Egy jászberényi ferences kalandozásai Rómában és a Szentföldön címmel Páter Kiss István 18. századi útinaplóját mutatta be, vetített képekkel.

Október 29-én egyesületi tagtársunk, dr. Szabó Enikő helyettes országos tiszti főorvos – a Jászok a magyar közéletben sorozatunkban – értékes képanyaggal tárta elénk a magyar népegészségügy múltját, jelenét, jövőjét.

November 18-án őexcellenciája MORSHEDZADEH Mohammad Reza, az Iráni Iszlám Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete volt a vendégünk.

2.) Rendezvényeink voltak:

Március 14-én tagszervezetünk, a Dósai Honismereti Szakkör 30. születésnapját ültük meg, közös ünnepségen Jászdózsán.

Május 6-án, a jászkun önmegváltás emléknapján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Június 15-én a jászok ősi zarándokhelyén, Mátraverebély - Szentkúton (Nógrád megye) búcsújáró eleinkre emlékezve Jászapáti Város Önkormányzata, a Jászok Egyesülete és a Jászapáti Egyházközség emléktáblát állított. A közelmúltban többmilliárd forintból megújult, ferencesek által gondozott nemzeti kegyhelyen avatott emléktábla a jászmagyarok Mária tiszteletének megörökítője.

A 2014. évi, 20. Jász Világtalálkozót Jászapáti városa és a Jászok Egyesülete rendezte július 11-13-án. A díszünnepségre július 12-én, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot tagtársunk, dr. Barna Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (Budapest - Szeged) kapta. Jászkapitányként ismét tagtársunkat, Borbás Ferencet iktatták be. Az ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

Az idei, 21. Jász Világtalálkozónak 2015. július 18-19. között Jászalsószentgyörgy ad helyet.

Augusztus 16-án, a jászágói falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

A Szakrális Művészetek Hete szeptemberi jászberényi eseményeit ezúttal is közösen szervezte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete, s a Jászok Egyesülete. A rendezvénysorozat keretében idéztük fel a halhatatlan költő, Pósa Lajos emlékezetét.

Szeptember 27-én került sor tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre hagyományos képzőművészeti kiállításának megnyitására Budapesten, a Kájoni János Ferences Házban.

3.) Az Országgyűlés 2014. február 4-én elfogadta a jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló határozatot, amely annak állít emléket, hogy Mária Terézia 1745-ben aláírta a jászkunok 1702-ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt. A 277 szavazattal, egyhangúlag elfogadott határozat május 6-át, a jászkun hármas kerület önmegváltását, a redemptiót lehetővé tevő diploma aláírásának napját emléknappá nyilvánítja. A határozat "tisztelettel adózik azon jászkun polgárok előtt, akik – a magyar történelemben példátlan módon – szabadságukat 580 ezer rhénes aranyforintért vásárolták vissza".

A Sao Pauló-i Magyar Házban március 25-én a jászokról hallhattak előadást az érdeklődők. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője a Brazíliában élő magyarok és magyar leszármazottak legfontosabb találkozóhelyén a jász nép történetével és hagyományaival ismertette meg a közönséget. A mintegy harminc résztvevő közül sokan most hallottak először erről a magyarrá lett népcsoportról és a Jászságról. Az előadás után elhangzott sok-sok kérdés - a tipikus ételektől a jász nyelven és az oszét rokonokon át, a jászok mentalitásáig - jelezte a résztvevők figyelmét és érdeklődését. A magánúton tartózkodó Dobos László átadta a Magyar Ház vezetőségének az egyesület kiadványait: Korniss Péter Jászság című háromnyelvű fotóalbumát, valamint gazdára talált a Jászsági népdalcsokor hangkazetta és a Magyar karácsony CD több példánya is.

Magyarok és jászok kultúráját reprezentáló kiállítás nyílt április 15-én Vlagyikavkazban (Oroszországi Föderáció). A Magyarok - Alánok – Jászok c. kiállítás a 2012-ben Budapesten bemutatkozó oszét-alán képzőművészek tárlatát viszonozta. Az észak-oszétiai fővárosban, az M. S. Tuganov Állami Művészeti Múzeumban megnyílt kiállítás a Jászok Egyesülete és budapesti Forrás Galéria szervezésében, az OTP Bank főszponzori támogatásával valósult meg.

Idén tavasszal immár harmadik alkalommal volt lehetősége a Jászságban élő fiataloknak megvallani, mit is gondolnak jász mivoltukról. A Jászok Egyesülete és a Jász Múzeum által kiírt pályázatra jelentkezőknek most a jászok ereklyéjéről, a Lehel kürtjéről kellett méltóképpen megnyilatkozniuk. Az Így látom a Lehel kürtjét című pályázat díjkiosztása Jászberényben, a Városházán volt június 6-án. Az elkészült alkotások a Jászok
Egyesülete facebook közösségi oldalán jelentek meg, s bárki által megtekinthetőek. A pályázat sikeréhez nyújtott szakmai támogatásáért ezúton is köszönetet mondunk Galyó Tünde, Kovács Béláné Pető Magdolna tagtársainknak és a felkészítő tanároknak.

A 29. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának katonái a jászberényi főtérről indultak a harctérre 1914 augusztusában. A hadba indulás centenáriumán, augusztus 1-jén Jászberény Város Önkormányzata, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportja és a Jászok Egyesülete megemlékezést tartott Jászberényben, a Szentháromság téri első világháborús emlékműnél. Megemlékező beszédet mondott prof. dr. Szakály Sándor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója. A Jász Múzeumban 2015 májusig látogatható időszaki kiállítás is a jászok vitézségének állít emléket.

Novemberben Budapesten szakmai szervezetekkel közösen köszöntöttük tagtársunkat, a Jászok Egyesülete korelnökét, a 100. születésnapját ünneplő Móczár László ny. egyetemi tanárt, a rovartan kutatóját.

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete törekvéseiről, eredményeiről.

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, megyei és helyi nyomtatott, illetve sugárzó média. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Bán János főszerkesztőnek és munkatársának, Banka Csaba szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok) valamint Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársának, dr. Farkas Ferenc szerkesztőnek (Jászkürt Újság, Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete ügyvivője fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több elektronikus jászsági és megyei hírportál (így a jasznaplo.hu, jaszberenyonline.hu, berenycafe.hu, jaszsagonline.hu, szoljon.hu is) figyelemmel kísérte munkánkat.

5.) 2014-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 379.850 adóforintot kapott. Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget – az eddigiekhez hasonlóan – jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

6.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

- Kiss S. Jenő: Kunszentmárton alapítása. Verses elbeszélés tíz énekben. Kunszentmárton.
- Fodor István Ferenc: Horváth Péter Honismereti Gyűjtemény és tüzelős istálló, Jászjákóhalma. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 836. szám

7.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. – Ádám Gáborné, a Városi Könyvtár igazgatója (Jászárokszállás) az „Életműdíj a közszolgálatért” kitüntetést vehette át. – Dr. Barnabás Beáta növénybiológust, akadémikust (Budapest) a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesévé választották. – Besenyi Vendel helytörténész (Jászberény), a jászsági honvéd hagyományok kutatója a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát kapta. – Eszes Béla polgármester (Jánoshida) munkásságát Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el. – Gergely Zoltánnak, Jászárokszállás polgármesterének, a település lengyel testvérvárosa, Tarlow díszpolgári címet adományozott. – Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester (Jászfényszaru) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Tűzzománc Emlékplakettje kitüntetésben részesült. – Kalmár Pálné ny. középiskolai igazgató (Jászapáti) a francia kultúra magyarországi és a magyar kultúra franciaországi terjesztéséért Palmes Académiques (Akadémiai Pálmák) tiszti fokozata kitüntetésben részesült. – Kocsán László hagyományőrző, néptáncoktató (Jászberény) Csokonai Vitéz Mihály-díjban részesült. – Kladiva Imre, Jászapáti város plébánosa a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett (in Campo) apát címet kapta. – Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredest kinevezték a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjévé. Munkásságáért elnyerte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjat. – Sáros László György DLA építész (Budapest) megtartotta akadémiai székfoglalóját a Magyar Művészeti Akadémián. – A Jászkapitányok Tanácsa által alapított Hit és Hagyomány díjat elsőként dr. Suba Györgynének (Jászberény) ítélték, és a magyar nemzeti kegyhelyen, Mátraverebélyben adták át.


8.) „A Jászságért” Alapítvány által ötödik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat tagszervezetünk, a Horváth Péter Honismereti Szakkör (Jászjákóhalma) nyerte el. A vándorserleg és a kétszázezer forint pénzjutalom átadására a helyi gazdaköri székházban novemberben került sor.

9.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2014-ben:

Dr. Bodonyi József Béla okl. bányamérnök, 86 éves (Budapest), Bugyi Pál mérnök (Balatonalmádi), dr. Czétényi Piroska építészmérnök, városvédő, 80 éves (Budapest), Dely József (Esztergom-Kertváros), Gellértfi István, 82 éves (Debrecen), Kóczián Jánosné (Budapest), Kovács Zsolt István műszaki rajzoló, 66 éves (Budapest), Utassy Miklós tanár, 89 éves (Kocsér), Dr. Vágó József főorvos, 83 éves (Budapest).


Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. A Jászok Egyesülete 2016-ban ünnepli újjáalakulásának 25. évfordulóját. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dobos László
ügyvivő


***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk!

A mellékelt csekk a 2015. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből! A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 1000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 500 forint. Tagszervezeteink 2000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a fenti ok miatt is – köszönettel fogadunk!

Takarékosabb, gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton is eljuttathatjuk Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Köszönjük! Ha már megtette ezt, kérésünket tekintse tárgytalannak.

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete ezerfős Facebook közösségéhez: www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt új kapcsolódási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk!
 


<< vissza a hírlevelekhez