Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 42. sz. Hírlevél

(2003. január)

Beszámoló az egyesület 2002. évi munkájáról

 

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk tagtársainknak a szép számban kézhez vett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk az újesztendőre!

Egyesületünk az elszármazottak összefogása és az otthon élőkkel történő intézményes kapcsolattartás érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2002 végén 541 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 27 tagszervezete van. A tagsággal való együttműködés új minőségét jelenti elektronikus drótpostánk beindítása (címünk levélpapírunk fejlécén). Nagy sikert aratott annak a szakmai címlistának a közreadása, mely az egyesületi tagok által nyújtott különböző szolgáltatásokat összegezte. Tervezzük a lista bővített kiadását.

 

1.)   Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 26. – A Jászságba 1951-53 között kitelepítettek sorsáról tartott előadást dr. Farkas Ferenc ny. főiskolai tanár (Jászberény). Több résztvevő személyes emlékeit is megosztotta a jelenlévőkkel.

Március 27. – Az alánok és a kereszténység 6–13. századi kapcsolatrendszerét kutató fiatal történész, Fejős Barbara (Szeged) volt a vendégünk.

Április 23-án tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2001. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület múlt évi munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az ez évi terveket. A tanácskozás megújította az Ügyvivői Testületet, mely héttagú: dr. Dobos László közgazdász-szociológus (Budapest), Győző Gyula tanár (Budapest), Hortiné dr. Bathó Edit muzeológus (Jászberény), dr. Kissné Kalmár Mária tanár (Budapest), László Márta tanár (Budapest), Nemoda István tanár (Budapest), Paksy Gábor mérnök (Budapest); valamint a Számvizsgáló Bizottságot, mely háromtagú: dr. Tóth Pál Péter szociológus, elnök (Budapest), Bartha Andorné tisztviselő (Taksony), Gosztony Ernő tisztviselő (Budapest). – Ezt követően Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, a Kiskun Múzeum igazgatójának előadása hangzott el felolvasásban „A jászkun polgárosodás a redempció után” címmel.

Szeptember 18-án a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban az intézmény igazgatója, egyesületünk tagja, dr. Draveczky Balázs vendégei voltunk. 

Október 17. – A Co-op Star Kereskedelmi Részvénytársaság (Jászberény) elnök-vezérigazgatója, egyesületi tagtársunk, dr. Rédei István tartott multimédiás előadást a nagy múltú cég eredményeiről és terveiről.

November 18. – Bemutattuk a Városi Könyvtár és Információs Központ (Jászberény) és a Jászok Egyesülete közös kiadványát, A Jászság bibliográfiáját. A kiadvány a teljességre törekvés igényével összegzi azon műveket, melyeket valaha a jászokról és a Jászságról magyar nyelven kiadtak. Vendégeink voltak a könyvtár vezetői: Szabó Jánosné és Gulyás Erzsébet.

 

2.)   Rendezvényeink voltak:

Február 9. – Jászberényben a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Jászok Egyesülete közösen rendezte meg az idei, újraindulása óta tizenharmadik Jászbált.

Május 6-án, a Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr.  Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.  

Május 18-án immár nyolcadik alkalommal gyűltek össze világtalálkozóra – ezúttal Jászjákóhalmán – az otthon élő, az elszármazott és kirajzott jászok képviselői. Hagyományosan ezúttal került sor a Jászságért Díj, s a vele járó 250.000 forint átadására is, melyet tagtársunk, dr. Suba Györgyné helytörténész (Jászberény-Jászapáti) vett át egyesületünk ügyvivőjétől. A 2003. évi pünkösdi találkozónak Jásztelek ad otthont.

Július 13. – Jászapátin zajlott anyagi támogatásunkkal az idei (X.) Jász Dalostalálkozó. 

Augusztus 16-18-án, a jászágói falunapokon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

December 9. – Jászberényben, a Városi Könyvtárban tartottuk A Jászság bibliográfiája c. kiadvány otthoni bemutatóját. 

 

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. Ápoltuk kapcsolatunkat a társszervezetekkel, többek között a Kunszövetséggel és „A Jászságért” Alapítvánnyal.

 

4.) Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk.

 

5.) 2002-ben hatodszor volt lehetséges, hogy az előző évi személyi jövedelemadónk egy százalékát közösségi célokra felajánljuk. Jász és nem jász támogatóink jóvoltából egyesületünk 1.188.565 adóforintot kapott. E tisztes összeg megbecsültségünk, társadalmi súlyunk egyik fontos kifejezője, ezért illesse köszönet minden támogatónkat! Egyesületi közgyűlésünk döntése alapján ez az összeg a Jászság c. színes fotóalbum újabb kiadását segítette.

 

6.) Egyesületünk ez évben az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

- Jászság 2003. Háromnyelvű, 16 lapos, színes falinaptár, Budapest 

- A Jászság bibliográfiája, Jászberény

- Alexa Károly - Korniss Péter: Jászság. Fotóalbum, 2. kiadás, Budapest 

                   - Sáros András: A jászberényi főtemplom története, Jászberény

- Jászsági Képzőművészek Arcképcsarnoka (lexikon), Jászberény

- Macsi Sándor: Jászágó vázlatos története 1952-2002, Jászágó

- Helytörténeti gyűjtemények és tájházak a Jászságban, Jászberény

- A Kulturális Tájoló c. havi műsorfüzet, Jászberény

 

7.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2002-ben:

Agócs Pálné sz. Pethes Ilona, az egyesület alapító tagja (Budapest, 80 éves), dr. Kolozs Éva orvos, tudományos munkatárs (Budapest, 34 éves), Krump Mária Éva festőművész (Svájc, 72 éves).

Emléküket kegyelettel őrizzük!

***

 

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Tagságunk és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!


<< vissza a hírlevelekhez