Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 46. sz. Hírlevél

(2004. január)

Beszámoló az egyesület 2003. évi munkájáról

 

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk tagtársainknak a szép számban kézhez vett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk az új esztendőre!

Egyesületünk az elszármazottak összefogása és az otthon élőkkel történő intézményes kapcsolattartás érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2003 végén 543 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 29 tagszervezete van. A tagsággal való kapcsolattartás új minőségét jelenti elektronikus drótpostánk működése (címünk levélpapírunk fejlécén).

 

1.)   Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 25. – A Csörsz árok létrejöttét, régészeti feltárásának eredményeit ismertette vetített képekkel Ács Csilla történész, muzeológus (Eger).

Március 26. – Az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár (Jászberény) jelenéről és jövőjéről tartott képanyaggal illusztrált előadást (Takács János vezérigazgató váratlan akadályoztatása miatt) Benke Kálmán gépészmérnök, a Jászság legjelentősebb ipari üzemének igazgatója.

Április 24-én tartotta idei közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2002. évi közhasznúsági jelentést, az egyesület múlt évi munkájáról szóló beszámolót, jóváhagyta az ez évi terveket. – Ezt követően dr. Béres Judit humángenetikus (Budapest) tartott vetített képes előadást „A jászok eredete egy genetikus szemével” címmel.

Május 27. – A rovarok világát mutatta be saját filmje levetítésével prof. dr. Móczár László ny. egyetemi tanár, egyesületünk tagja.

Szeptember 23-án a Fiumei úti Nemzeti Sírkert (Kerepesi temető) nevezetes – köztük jász vonatkozású – síremlékeit tekintettük meg dr. Tóth Zoltán, egyesületünk tagja vezetésével. Több sírnál elhelyeztük a kegyelet virágait; majd megkoszorúztuk a felújítás alatt álló Deák Ferenc mauzóleumot, ahol emlékbeszédet mondott Győző Gyula, egyesületünk ügyvivője.

Október 27. – Az MTA Nagy Imre Emlékházban (Budapest) – dr. Sipos József igazgató vendégeként – megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 47. évfordulójáról.

November 18. – A Magyar Televízió Rt. székházában megtekintettük B. Farkas Tamás filmrendező Aba-Novák Vilmos festőművészről készült portréfilmjét. A nevezetes jászszentandrási templomfreskók készítőjére dr. B. Supka Magdolna Széchenyi-díjas művészettörténész és Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész emlékezett.

December 9. – Kocsán László néptáncos, a Jászság Népi Együttes művészeti asszisztense (Jászberény) mutatta be „A jászsági hagyományokról” című új könyvét.

 

2.)   Rendezvényeink voltak:

Február 8. – Jászberényben a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Jászok Egyesülete közösen rendezte meg az idei, újraindulása óta tizennegyedik Jászbált.

Március 31. – Tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre idei kiállításán 15 elszármazott jászsági képzőművész mutatkozott be Budapesten. A kiállítást egyesületünk ügyvivője nyitotta meg.

Május 6-án, a Jászok Napján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg. – E napon Jászberényben került sor „A Jászság bibliográfiája” c. kiadvány hiányosságainak pótlására kiírt pályázat díjainak átadására.

Május 30-án jótékonysági hangversenyt adott Réz Lóránt orgonaművész (Jászapáti-Eger) a Jászok Egyesülete szervezésében a budai Szent Anna templomban. Az összegyűlt 84.100 forint adományt a jászapáti rk. műemléktemplom orgonájának felújítására ajánlottuk fel.

Június 7-én immár kilencedik alkalommal gyűltek össze világtalálkozóra – ezúttal Jásztelken – az otthon élő, az elszármazott és kirajzott jászok képviselői. Hagyományosan ezúttal került sor a Jászságért Díj, s a vele járó 250.000 forint átadására is, melyet tagtársunk, dr. Győri Gyula tanár, nyelvész (Jászapáti) vett át egyesületünk ügyvivőjétől. A jubileumi, tizedik találkozónak 2004. július 2-4-ig Jászladány ad otthont.

Augusztus 15-16-án, a jászágói falunapokon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Szeptember 7-én dr. Suba Györgyné tagtársunk szervezésében, támogatásunkkal rendezték meg Jászberényben az első Egyházi Népénekes Találkozót, melyen 12 jászsági kórus vett részt.

Október 17-18-án került sor Jászberényben a „Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl” c. tudományos tanácskozásra, egyesületünk társrendezői közreműködésével.

November 8-án avattuk Jászkiséren II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem mellszobrát. A Jászkisériek Baráti Egyesülete kezdeményezésére, Gubicz András tagtársunk, korábbi jászkapitány szervező munkája révén létrejött alkotás megvalósítását a Jászok Egyesülete anyagi támogatással is segítette.

 

3.) Március 11-én megalakult a Jászok Egyesülete jászberényi csoportja. Új tagszervezetünk elnökévé dr. Rédei Istvánt, a Co-op Star Rt. elnök-vezérigazgatóját, titkáraivá pedig dr. Suba Györgynét és dr. Kissné Kohári Erzsébetet választották. E napon dr. Bakay Kornél, a kőszegi múzeum igazgatója A Lehel kürtje népe címmel tartott előadást. A május 6-i, második összejövetelen Szilágyi István Kossuth-díjas író (Kolozsvár) volt a vendég. December 1-jén Csáky Zoltán, a Duna Televízió szerkesztőségvezetője mutatta be körükben Van-e magyar jövő a Székelyföldön? c. filmjét.

 

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete céljairól, eredményeiről. Ápoltuk kapcsolatunkat a társszervezetekkel, többek között a Kunszövetséggel és „A Jászságért” Alapítvánnyal. Munkánkról az idén is gyakran hírt adott a nyomtatott és sugárzó média. Az otthoni megyei, helyi lapokban is rendszeresen szerepeltünk.

 

5.) 2003-ban hetedszer volt lehetséges, hogy az előző évi személyi jövedelemadónk egy százalékát közösségi célokra felajánljuk. (Adószámunk: 19666024-1-42) Jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 4.073.719 adóforintot kapott. E minden eddigit meghaladó összeg megbecsültségünk, társadalmi súlyunk egyik fontos kifejezője, ezért illesse köszönet tisztelt támogatóinkat! Egyesületünk közgyűlési döntése alapján ezen összeg a jász kulturális értékeket gyarapító kiadványok megjelenését segíti.

 

6.) Egyesületünk ez évben az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

- Sárközi János: Mihálytelek-Jásztelek története. Jásztelek, 2003.

- A Kulturális Tájoló c. havi műsorfüzet, Jászberény

 

7.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2003-ban:

dr. Draveczky Balázs művelődéstörténész, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója (Budapest, 64 éves); Hérics Lajosné sz. Kiss Aranka Kazinczy-díjas tanár, ny. gimn. igazgató (Győr, 65 éves); Muhari Sándor okleveles agrármérnök (Budapest, 85 éves).

Emléküket kegyelettel őrizzük!

***

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!


<< vissza a hírlevelekhez