Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 80. sz. Hírlevél

(2018. február)

 

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu

Honlap: https://jaszokegyesulete.hu

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

Bankszámla: 10200892-31411767-00000000

Adószám: 19666024-1-41

 

80. sz. H Í R L E V É L

(2018. január)

Beszámoló a Jászok Egyesülete 2017. évi munkájáról

 

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk 2018-ra!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2017 végén 560 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 43 tagszervezete van.  

A Jászok Egyesülete több formában van jelen a virtuális térben, a világhálón. Egyesületi honlapunkon (https://jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteinek köre. Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi oldalon is (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol követőink száma megközelíti a 3.500 főt. Egyesületünk Instagram fényképmegosztó közösségi oldalán (www.instagram.com/jaszokegyesulete) páratlan szépségű jászsági fotókban gyönyörködhetünk. Szőrös Zoltán tagtársunk (Lajosmizse) önzetlen munkája révén elkészült és napról-napra bővül egyesületünk Youtube videomegosztó csatornája (https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg).

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 21-én rendkívüli közgyűlésünkön elfogadtuk a Jászok Egyesülete alapszabályának újabb módosítását, az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően. Ezt követően került sor rendezvényünkre, ahol Csönge Attila, az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatója (Szolnok) tartott előadást.

Március 29-én vendégünk volt tagszervezetünk, a Szatmári László Jászsági Méhészegyesület (Jászberény) Molnár György elnök vezetésével. Az értékes szakmai tájékoztatást mézkóstoló követte.

Április 25-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2016. évi éves beszámolót, az egyesület munkájáról szóló jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon), s jóváhagyta az idei terveket.  

A közgyűlés után tagtársunk, Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere, az idei Jász Világtalálkozó házigazdája szólt településéről és az ünnepi előkészületekről.

Május 30-án bemutattuk a Rubicon történelmi magazin jászkun számát. Vendégünk volt Zsoldos Attila történész, akadémikus és Rácz Árpád, a Rubicon folyóirat főszerkesztője.

Június 12-én rendkívüli közgyűlésünkön elfogadtuk a Jászok Egyesülete alapszabályának újabb módosítását, a Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzésében foglaltak szerint.

Szeptember 26-án a jászsági zsidóság emlékeiből tartott vetített képes előadást tagtársunk, Kiss Erika újságíró, helytörténész (Jászberény).

Október 24-én tagtársunkat, dr. Sárközy Miklós iranistát, egyetemi docenst, a Magyar-Iráni Baráti Társaság elnökét (Budapest) hívtuk meg. Képekkel illusztrált előadását a magyar-iráni kapcsolatok évszázadairól tartotta.

Október 25-én dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna: „Jászok Egyesülete Budapesten” 1921-1946 c. könyvét mutatta be dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke.

A két világháború között működött a fővárosban dr. Czettler Jenő akadémikus, országgyűlési képviselő vezetésével a Jászságból elszármazottak szervezete, a Jászok Egyesülete Budapesten. A könyvbemutatót egyesület-elődünk egykori székhelyén, a volt Józsefvárosi Keresztény Kaszinó székházában (ma: Józsefvárosi Galéria) tartottuk.

2.) Rendezvényeink voltak:

Április 18-án a jászberényi Szikra Galériában megnyílt tagtársunk, Bugyi László Guriga fotográfus Úton a szabad jászok földjén c. kiállítása. A népes közönség előtt az alkotó (aki egyúttal a Jászok Egyesülete Instagram fényképmegosztó oldalának is gondozója) munkásságát dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke méltatta. A kiállítás azóta több jászsági településen is bemutatkozott.

Április 25-én leplezték le Szele Gábor (1824-1908) rk. püspök emléktábláját jászberényi szülőháza falán. A Besenyi Vendel helytörténeti kutató kezdeményezésére állított emléktábla a város önkormányzata, a KÉSZ Jászberényi Csoportja és a Jászok Egyesülete támogatásával került a Hentes utcai lakóház falára.

Május 6-a, a jászkun önmegváltás emléknapja alkalmából az idén is megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

A 2017. évi, 23. Jász Világtalálkozót Jászladány nagyközség és a Jászok Egyesülete rendezte június 23-25-én. A díszünnepségre június 24-én, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A 26. alkalommal kiosztott Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot Papp Izabella levéltáros, helytörténész (Jászboldogháza) kapta. Jászkapitányként Bertalan Jánost iktatták be. Az ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

Az idei, 24. Jász Világtalálkozónak 2018. június 29. – július 1. között Jászfényszaru városa ad helyet.

Augusztus 19-én, a 19. Jászágói Falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Augusztus 19-én a felvidéki, csallóközi Királyfiakarcsán közadakozásból felavatták a Magyarok Nagyasszonya szobrát. Rieger Tibor alkotásának felállítását a Jászok Egyesülete is támogatta.

Szeptember 30-án Jászapátin, október 5-én Jászberényben mutatták be dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna: „Jászok Egyesülete Budapesten” 1921-1946 c. könyvét. A jász fővárosban Jászberény polgármestere, dr. Szabó Tamás méltatta a kiadvány jelentőségét, s az elszármazott jászok szülőföld iránti ragaszkodását.

November 8-án a Kiskun Múzeumban (Kiskunfélegyháza) Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az MTA doktora, ny. múzeumigazgató mutatta be a Rubicon folyóirat jászkun számát.

November 29-én a Jász Múzeumban jászsági helytörténeti kutatók Jász Helytörténeti Kör (JHK) néven közösséget hoztak létre, mely a Jászok Egyesülete berkein belül működik. A szakmai közösség elnöke dr. Farkas Kristóf Vince történész-muzeológus (Jász Múzeum, Jászberény). Legfontosabb céljuk a helytörténeti kutatók összefogása, módszertani előadások, szakmai tanácsadás szervezése. A kutatók és az érdeklődők számára honlapot készítettek, mely a http://jaszhelytortenet.hu/index.php címen érhető el.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.     

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, a megyei és a helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.  Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Banka Csaba szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok), Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény), valamint a Jász Trió Tv-nek és a Trió Rádiónak (Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete elnökségi tagja fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több elektronikus jászsági és megyei hírportál (így a berenycafe.hu, jaszberenyonline.hu, jasznaplo.hu, jaszsagonline.hu, szoljon.hu, tutihir.hu is) figyelemmel kísérte munkánkat.

4.) 2017-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 349.176 adóforintot kapott.      Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget – az eddigiekhez hasonlóan – jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

Demeter István önéletírása. Éveim. 2. rész. Sárospatak.

Ossik Jánosné Nagy Katalin: Szilvesztertől – szilveszterig. Egy esztendő Jászárokszállás határában, a négyszállási tanyavilágban. Családregény. (Budapest)

Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna: „Jászok Egyesülete Budapesten” 1921-1946. Budapest.

6.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. – Prof. dr. Ádám József akadémikus, egyetemi tanár (Budapest) életműve elismeréséül Széchenyi-díjat kapott. – Banka Csaba újságíró (Jászberény) Megyei Média Díjat vett át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől. – Bertalanné Drávucz Katalin polgármester (Jászladány) az Év Polgármestere Díjat kapta. – Dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke (Budapest) szakmai és közösségi munkájának elismeréséül a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült. – Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója (Budapest) a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapott. – Fábián-Rigó Attila vállalkozó (Jászberény) Jászkonyha címmel jászsági művelődéstörténeti adalékokkal gazdagított szakácskönyvet jelentetett meg. – Fodor István Ferenc helytörténész (Jászjákóhalma) két évtizedes gazdaköri elnöki tevékenységéért MAGOSZ-díjat vehetett át. – Ézsiás István gazdálkodó (Jászfényszaru), emeritus jászkapitány, szülővárosa több évtizeden keresztüli méltó képviseletéért a Jászfényszaruért Kitüntető Díjat kapta. – Tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre (Budapest) képzőművészeti tevékenységét Pájer Antal Díjjal ismert el Jászapáti városa. –  J. Nagy László professor emeritus (Szegedi Tudományegyetem) az arab országok történetének kutatásában elért eredményeiért – elsőként Kelet-Európából – Ibn Khaldun Díjat vett Tuniszban. Egyidejűleg megjelent legújabb könyve Magyarország és az arab világ 1947-1989 címmel. – Kissné Guba Zsuzsanna tanár (Jászdózsa) munkáját Kiváló Pedagógus Éremmel ismerték el. – Kladiva Imre Jászságért Díjas apát-plébános (Jászapáti) munkásságát Jászapáti Városért Díjjal ismerték el. – Megjelent Kovács J. Béla irodalomtörténész (Budapest) Oszét népmesék c. műfordításkötete. – Nagy Albert agrármérnök (Jászboldogháza), emeritus jászkapitány arany oklevelet vett át a Széchenyi István Egyetemen (mint a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola jogutódján).  – Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője (Jászapáti) a Jászladány Díszpolgára címet kapta. – Tagszervezetünk, a Szatmári László Jászsági Méhészegyesület (Jászberény) Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban részesült. – Telek Béla főiskolai tanár (Jászberény) a Jászberény Város Díszpolgára címet kapta. – Tóth Tibor, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének elnöke a városért végzett munkájáért Jászfényszaru Díszpolgára címet kapott. – Váradi László ifjú zongoraművész (Jászkisér) a Jászkisér Város Díszpolgára címet vehette át a település hírnevének hazai és külföldi öregbítéséért. – Vincze János Farkas pedagógus, helytörténész (Jászladány) az Év Embere címet nyerte el településén.

7.) „A Jászságért” Alapítvány által nyolcadik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat 2017-ben a Jászágói Népdalkör (Jászágó) kapta.  

 A Jászágói Népdalkör 1995-ben alakult. Céljuk, hogy felkutassák, megőrizzék a Jászság népdalkincsét, régi idők dalait, s e kincseket átadják az utókornak.   Megalakulásuk óta részt vesznek a helyi rendezvényeken, a Dalos- és Jász Világtalálkozókon. Több helyezést, ezüst, arany minősítést értek el kistérségi és országos megmérettetéseken.

1998 óta tagjai a Jászok Egyesületének. 1996-ban és 2004-ben elnyerték a Jászok Egyesülete vándorserlegét. Hangjukat „A Jászságért” Alapítvány által kiadott hangkazetta és CD lemez is őrzi. Alapítójuk Szabó Gyuláné pedagógus. Jelenlegi vezetőjük Kovács Zoltánné Lajos Krisztina mérnök, pedagógus.

A dalkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe felbecsülhetetlen fontosságú a kicsiny település életében. A Jászágói Népdalkör eredményei és törekvései méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére. A vándorserleget és a kétszázezer forint pénzjutalmat 2017 októberében adták át Jászágón.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2017-ben: Budainé Szalkári Rózsa művésztanár, 80 éves (Jászapáti), dr. Faragó Ferenc vegyészmérnök, 87 éves (Kecskemét), dr. Győri János ügyvéd, 65 éves (Budapest), Győző Gyula tanár, 83 éves (Budapest), dr. Kalmár Pálné tanár, 70 éves (Jászapáti), Lázár Zoltán nyugdíjas, 72 éves (Dunaharaszti), Madarász Tiborné tanár, 87 éves (Szolnok), Ökrös Tiborné villamosmérnök, 83 éves (Budapest), Paksy Gábor mérnök, 84 éves (Budapest), dr. Rusvai Antal belgyógyász főorvos, 94 éves (Szolnok).

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az egyesület tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

                                                                                           Dobos László

                                                                                  a Jászok Egyesülete elnöke

***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk.

A mellékelt csekk a 2018. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből. A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj (VÁLTOZOTT!) évi 2.000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 1.000 forint. Tagszervezeteink 5.000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a fenti ok miatt is – köszönettel fogadunk.

Takarékosabb, gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton is eljuttathatjuk Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni. Köszönjük! Ha már megtette ezt, kérésünket tekintse tárgytalannak.

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete közel négyezer fős Facebook közösségéhez: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu. 

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt kapcsolattartási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk.


<< vissza a hírlevelekhez