Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 78. sz. Hírlevél

(2016. február)

78. sz. H Í R L E V É L

(2016. január)

Beszámoló az egyesület 2015. évi munkájáról

 

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk 2016-ra!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2015 végén 576 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 36 tagszervezete van.  

A Jászok Egyesülete több formában van jelen a virtuális térben, a világhálón. Egyesületi honlapunkon  (www.jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteinek köre. Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi oldalon is (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol követőink száma meghaladja az 1500 főt. Bugyi László tagtársunk munkája révén elkészült és napról-napra bővül egyesületünk fényképmegosztó közösségi Instagram oldala (www.instagram.com/jaszokegyesulete), ahol páratlan szépségű jászsági fotókban gyönyörködhetünk.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Január 28-án látogatást tettünk a Magyar Nemzeti Levéltárban, ahol megtekintettük az ott őrzött 1745-ös jászkun redemptio Liber Fundijait (földkönyveit).
A házigazda dr. Fülöp Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár
főigazgató-helyettese volt.

Február 24-én vendégünk volt tagszervezetünk, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportja, dr. Suba György elnök vezetésével.

Március 25-én ellátogatott hozzánk Őexcellenciája Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete, József nádor (1776-1847) ükunokája.

Április 27-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2014. évi éves beszámolót, az egyesület munkájáról szóló jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon), s jóváhagyta az idei terveket.  A közgyűlés után vetített képes előadást tartott Anka László, a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársa Apponyi Albert a jászok és a nagyvilág között
címmel.

Május 26-án a Jászok a magyar közéletben sorozatunkban vendégünk volt tagtársunk, Jászalsószentgyörgy szülötte, prof. dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar), aki A vásárló ember - kutatási tapasztalatok címmel tartott vetített képes előadást.

Szeptember 28-án bemutattuk a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Jászberényi Csoportjával közösen kiadott új könyvünket: Isten országának munkásai Jászberényben 1546-2015. Vendégünk volt a szerző, dr. Suba Györgyné. Az egyháztörténeti kiadványt méltatta: dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője.

Október 27-én Magyarrá lett Habsburgok - József nádor és leszármazottai címmel tartott előadást Nánay Mihály történész doktorandusz (ELTE).

November 23-án A cigányok történetének alapvonalai Magyarországon címmel tartott vetített képes előadást dr. Póczik Szilveszter, a történelemtudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs (Országos Kriminológiai Intézet).

2.) Rendezvényeink voltak:

Május 6-án, a jászkun önmegváltás emléknapján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

A 2015. évi, 21. Jász Világtalálkozót Jászalsószentgyörgy község és a Jászok Egyesülete rendezte július 18-19-én. A díszünnepségre július 18-án, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot tagtársaink, Gubicz András em. jászkapitány és neje, Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet (Jászkisér) megosztva kapták. Jászkapitányként a korábban már e tisztséget betöltő tagtársunkat, Talált Józsefet iktatták be. Az ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

Az idei, 22. Jász Világtalálkozónak 2016. július 9-10. között Jászárokszállás városa ad helyet.

Augusztus 15-én, a 17. Jászágói Falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

A Szakrális Művészetek Hete szeptemberi jászberényi eseményeit ezúttal is közösen szervezte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete, s a Jászok Egyesülete. A rendezvénysorozat keretében ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a KÉSZ Csoport. A másfél évtized eseményeit idézte fel a Főtemplomban rendezett kiállítás és az azt követő ünnepi közgyűlés. Ezen a héten került sor Suba Györgyné: Cipruság – virágszál. Isten országának munkásai Jászberényben c. egyháztörténeti munkája jászsági bemutatójára is.

November 14-én tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre jubileumi képzőművészeti kiállítása nyílt meg a jászberényi Szikra Galériában. Megnyitó szavaival a 20 éves fennállását ünneplő közösséget köszöntötte egyesületünk ügyvivője.

3.) Húszéves a Hamza Múzeum Jászberényben. A júliusi évfordulós ünnepségen – többek között – dr. Dobos László, a Jászok Egyesület ügyvivője emlékezett a kezdetekre, felidézve a polihisztor festőművész Hamza D. Ákos személyiségét. A mester elsők között támogatta „A Jászságért” Alapítvány létrejöttét és 1990-93 között betöltötte annak elnöki tisztségét.

A két világháború között működött egyesület-elődünk, a Jászok Egyesülete egykori elnöke, dr. Czettler Jenő agrárközgazdász, képviselőházi alelnök jogi diplomáját restauráltatta a Jászok Egyesülete. A kalandos úton megmenekült becses okmányt a Jász Múzeum gyűjteményében helyeztük el megőrzésre.

A Balassi Emlékkard egyik idei díjazottja lett a neves oszét költő, Muzafer Dzaszohov. Személye a Jászok Egyesülete közreműködésével kapcsolódott be a Balassi-kultusz körébe, melynek Molnár Pál tagtársunk a motorja. Balassi Bálint verseinek oszét nyelvű műfordítójaként a mester néhai tagtársunk, Kakuk Mátyás (Kunszentmárton) nyersfordításait használta. A díjátadó ünnepségen a költő munkásságát Kovács. J. Béla irodalomtörténész, tagtársunk méltatta.

Az „Eltűnt tanyavilág Jászdózsán” c. pályázaton a Jászok Egyesülete különdíját kapta Salga Petra.

Újabb szervezeti változás előtt áll a volt jászberényi főiskola. Az északkelet-magyarországi régióban 2016. július 1-től kezdi meg működését az Eszterházy Károly Egyetem. Az új felsőoktatási intézmény az egri Eszterházy Főiskola, a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola és a Szent István Egyetem jászberényi kara egyesülésével jön létre.

4.) A Jászok Egyesülete Jászberényi Csoportjának vendége volt október 19-én Csallóközi Zoltán filmrendező, a miniszterelnök-helyettes főtanácsadója. Szoborsorsok a Kárpát-medencében c. filmsorozata a történelmi Magyarország megsemmisülésre ítélt értékeit gyűjtötte össze.

5.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete törekvéseiről, eredményeiről.   

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, megyei és helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.  Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Banka Csaba szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok) valamint Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete ügyvivője fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több elektronikus jászsági és megyei hírportál (így a jasznaplo.hu, jaszberenyonline.hu, berenycafe.hu, jaszsagonline.hu, szoljon.hu is) figyelemmel kísérte munkánkat.

 6.) 2015-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 409.896 adóforintot kapott.      Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget – az eddigiekhez hasonlóan – jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

7.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

Suba Györgyné: Cipruság – virágszál. Isten országának munkásai Jászberényben 1546-2015., Jászberény

8.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. – Bolla János emeritus jászkapitány (Jászberény) városvédő munkájáért a Pro Urbe Jászberény kitüntetésben részesült. – Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója munkássága elismeréséül a Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapta. – Eszes Béla polgármestert (Jánoshida), a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnökét a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnökévé választották. Ez a szövetség munkásságát Polgármesteri Ezüstlánc kitüntetéssel ismerte el. –   A Jász-Nagykun-Szolnok megyei honismereti pályázaton helytörténeti egyéni díjat nyert Fodor István Ferenc (Jászjákóhalma), az általa vezetett Horváth Péter Honismereti Szakkör pedig könyvcsomagot kapott. – Hortiné dr. Bathó Edit néprajzkutató, a Jász Múzeum igazgatója (Jászberény) kiváló munkájáért a Jászberény Város Díszpolgára címet kapta. – Dr. Langó Péter régész (Budapest) kimagasló munkássága elismeréseként Jászfényszaru díszpolgára lett. – Molnár Pál, a Kossuth Rádió volt vezető szerkesztője (Budapest) fáradhatatlan munkájáért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. – Nagy Jánosné sz. Ádám Piroska ny. főnővérnek (Budapest) a szülőföld iránti szeretetét elismerve „Elszármazottak Jászapátiért” Díjat adományoztak. –  Oláh Lajos helytörténeti gyűjtő (Kunhegyes) munkásságát Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el. – Dr. Rédei István, a CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatója (Jászberény) a város érdekében kifejtett tevékenységért a Pro Urbe Jászberény kitüntetésben részesült. – Dr. Suba Györgyné, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportjának 15. éves jubileumán az Egri Főegyházmegye „PRO MAGNANIMITATE TUA” kitüntetését kapta. – Veliczky Józsefné (Budaörs), tagszervezetünk, a Boldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága elnöke hagyományőrző tevékenységéért a Jászboldogháza Községért kitüntetést kapta.

9.) „A Jászságért” Alapítvány által hatodik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat a Déryné Vegyeskar (Jászberény) kapta. Az 55 éves Déryné Vegyeskar (korábban Vasas Munkásénekkar) közel két évtizede csatlakozott a Jászok Egyesületéhez. A két szervezet eredményes együttműködésének fontos állomása volt a Jászsági kórusmuzsika című hangkazetta és CD kiadása. Szakmai-baráti kapcsolataik, fellépéseik a Jászságon túl kiterjednek Erdélyre, Olaszországra, Ausztriára. A kórus karnagya 2001 óta Ferencz Sándor. A Déryné Vegyeskar munkásságával, a magyar zenekultúra ápolásával, határokon átívelő terjesztésével hozzájárul a magyar kórusművészet elismertségéhez, ezért méltó a Jászsági Civil Vándordíjra.

A vándorserleg és a kétszázezer forint pénzjutalom átadására ünnepi hangversenyen került sor októberben Jászberényben.

10.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2015-ben: dr. Farkas Ferenc ny. főiskolai tanár (Jászberény, 84 éves), Ládi Károly kertészmérnök (Budapest), Laki Ida festőművész (Budapest, 95 éves), dr. Móczár László professor emeritus (Budapest, 101 éves), dr. Röhricht Antalné sz. Bollók Ildikó gépészmérnök (Budapest, 74 éves), dr. Skultéty Csaba újságíró (Budapest, 95 éves), dr. Tóth Zoltán (Budapest, 93 éves).

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik. A Jászok Egyesülete 2016-ban ünnepli újjáalakulásának 25. évfordulóját. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

                                                                                          Dobos László

                                                                                                ügyvivő

***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk!

A mellékelt csekk a 2016. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből! A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 1000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 500 forint. Tagszervezeteink 2000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a fenti ok miatt is – köszönettel fogadunk!

Takarékosabb, gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton is eljuttathatjuk Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Köszönjük! Ha már megtette ezt, kérésünket tekintse tárgytalannak.

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete másfélezer fős Facebook közösségéhez: www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt új kapcsolódási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk!


<< vissza a hírlevelekhez