Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 81. sz. Hírlevél

(2019. január)

81. sz. H Í R L E V É L

(2019. január)

Beszámoló a Jászok Egyesülete 2018. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss, jó egészséget kívánunk 2019-re!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2018 végén 555 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 43 tagszervezete van.  

A Jászok Egyesülete több formában van jelen a virtuális térben, a világhálón. Egyesületi honlapunkon (https://jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteink köre. Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi oldalon is (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol követőink száma – hála Bugyi László Guriga tagtársunk (Jászberény) ügyszeretetének – meghaladta az 5.500 főt. Egyesületünk Instagram fényképmegosztó közösségi oldalán (www.instagram.com/jaszokegyesulete) páratlan szépségű jászsági fotókban gyönyörködhetünk. Szőrös Zoltán tagtársunk (Lajosmizse) önzetlen munkája révén napról-napra bővül egyesületünk Youtube videó megosztó csatornája (https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg).

1) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 28-án a családkutatás szépségeiről és nehézségeiről tartott képekkel illusztrált előadást Ari Ilona, a mezőtúri és szolnoki családkutató klub vezetője.

Március 26-án egyesületi tagtársunk, Urbán Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Csoportjának elnöke jászsági képanyaggal gazdagított előadásában gyönyörködtünk.

Április 24-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2017. évi pénzügyi beszámolót, s az egyesület munkájáról szóló jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon), majd jóváhagyta az idei terveket.  A közgyűlés után dr. Tóth Pál Péter demográfus, az MTA doktora, a Jászok Egyesülete Felügyelőbizottságának elnöke vetítettképes előadását hallgattuk meg A magyar népesség jelene és jövője címmel.

Május 28-án egyesületi tagtársunk, Molnár Pál (Budapest), a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke beszélt a világhálós újságírás műhelytitkairól.

Szeptember 24-én a világháború befejeződésének centenáriumán, a Nagy Háború jászkun hőseinek emlékét idéztük dr. Szentváry-Lukács János ny. egyetemi docens (Budapest) szavai és képei segítségével.

Október 29-én tagszervezetünket, a jászberényi 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapatot hívtuk meg – Vidovich Kálmán vezetésével – bemutatkozásra és jóízű beszélgetésre.

November 27-én a jászsági katolikusok főpásztora, őexcellenciája dr. Ternyák Csaba egri érsek volt a vendégünk, aki a katolikus oktatási intézmények tevékenysége mellett számos más kérdést taglalt, illetve válaszolt meg.  

2) Rendezvények:

Tagszervezetünk, a Jász Helytörténeti Kör (JHK, Jászberény) megkezdte érdemi munkáját és létrejött saját honlapja. Április 7-én Pejin Attila történész, a Zentai Városi Múzeum (Szerbia) vezetője tartott előadást a helytörténet-kutatás és -írás módszertanáról. Október 13-án Horváth Gergő, az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese (Szolnok) ismertette az intézmény szakmai munkáját, a kutatási lehetőségeket. November 17-én dr. Farkas Kristóf Vince történész, muzeológus, a JHK elnöke (Jászberény) tartott előadást Családkutatás a Jászságban címmel.

Április 20-án Jászfényszarun mutatta be a Rubicon történelmi folyóirat jászkun számát dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke és dr. Farkas Kristóf Vince, az egyesület elnökségi tagja, a Jász Múzeum (Jászberény) történésze.

Május 6-a, a jászkun önmegváltás emléknapja alkalmából az idén is – mint 1993 óta minden évben – megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Május 11-én tagszervezetünk, a Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (Szeged) és elnöke, Deli Albin Alex szervezésében megemlékeztek Jerney János őstörténeti keletkutató munkásságáról. Az egykori szülőház helyén állított emléktáblánál köszöntőt mondott dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke.

A 2018. évi, 24. Jász Világtalálkozót Jászfényszaru városa és a Jászok Egyesülete rendezte június 29. és július 1. között. A díszünnepségre június 30-án, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A 27. alkalommal kiosztott Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot tagtársunk, a házigazda város helytörténésze, Tóth Tibor kapta. Jászkapitányként Ézsiás Barnabást iktatták be. Az ünnepségsorozaton – Fehérné dr. Ábrahám Etelka elnökségi tag szervező munkájának eredményeként – a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

Az idei, jubileumi, 25. Jász Világtalálkozónak 2019. június 7-9. között (pünkösd ünnepén) Jászkisér városa ad helyet.

Augusztus 3-án, a Gazdagréti Szent Angyalok templom (Budapest) falán elhelyezett emléktáblánál hajtottunk fejet az egykori Magyar Királyi 29. Honvéd Gyalogezred és társalakulatai jászkun hősei előtt.

 Augusztus 18-án, a 20. Jászágói Falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Szeptember 22-23-án a városligeti Vajdahunyad várban került sor a Jász Ünnepre, a jász hagyományok kulturális fesztiváljára. A Jászok Egyesülete kiadványaival és számos egyesületi tagtárssal volt jelen a népes látogatottságú fővárosi eseményen.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászkunsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.     

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, a megyei és a helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.  Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Banka Csaba és Illés Anita szerkesztőknek (Új Néplap, Szolnok), Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény), valamint a Jászsági Térségi Televíziónak és a Trió Rádiónak (Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete elnökségi tagja fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több jászsági és megyei elektronikus hírportál (így a berenycafe.hu, jaszberenyonline.hu, jasznaplo.hu, jaszsagonline.hu, szoljon.hu, tutihir.hu) is figyelemmel kísérte munkánkat.

4.) 2018-ban az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 366.034 adóforintot kapott.      Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget – az eddigiekhez hasonlóan – a jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadvány megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

Bistey András: Jász dekameron. Budapest, 2018.

6.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. – Prof. dr. Ádám József akadémikust, egyetemi tanárt (Budapest) életműve elismeréséül szülőfaluja, Kocsér díszpolgárává avatták. – A Jászságért Díjas prof. dr. Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanár (Budapest-Szeged) a haza érdekeinek előmozdításáért a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést, később a Jászkunság Hagyományőrzéséért Díjat vehette át. – A Honismereti Szövetség Honismereti Emléklappal tüntette ki Besenyi Vendelt (Jászberény) és ifj. Pócs Jánost (Jászapáti). – Jászjákóhalma díszpolgára lett Czuk Ferenc Podmaniczky Díjas festő, restaurátor (Pécel). – A Jászságért Díjas Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum (Jászberény) igazgatója Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. – Molnár János festőművész (Budapest) az év folyamán négy egyéni, illetve csoportos kiállításon vett részt. – A Jászságért Díjas Papp Izabella ny. levéltáros (Jászboldogháza) elnyerte a település díszpolgára címet. – Megyénk legmagasabb elismerését, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat kapta dr. Rédei István, a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. elnök-vezérigazgatója (Jászberény). – Sára Sándor Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, a nemzet művésze, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Duna Televízió volt elnöke (Budapest) Kossuth Nagydíj kitüntetésben részesült. – A Jászsági Menedzser Klub Egyesület Főnix Díját vehette át Szikra István vállalkozó (Jászberény). – Szívből gratulálunk!

7.) „A Jászságért” Alapítvány által kilencedik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat 2018-ban a Vándorfy János Honismereti Szakkör (Jászapáti) kapta.  

A Vándorfy János Honismereti Szakkör 1976-ban alakult. Alapításkori céljuk volt az eltűnt tanyavilág emlékeinek, értékeinek megmentése, összegyűjtése. Tanyamúzeumot hoztak létre, s kiadványban jelentették meg az összegyűjtött anyagot. Kiadványsorozatot indítottak, évről-évre aratónapot és más hagyományőrző rendezvényeket szerveznek.

1995 óta tagjai a Jászok Egyesületének. A szakkör egykori vezetői: Berki István, Fehér Ferencné (ma dr. Suba Györgyné), Mihályi József. Jelenlegi vezetőjük Barta István.

A szakkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó Jászapáti város életében. A Vándorfy János Honismereti Szakkör eredményei és törekvései méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére.

A vándorserleget és a kétszázezer forint pénzjutalmat 2018 októberében adták át Jászapátin.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2018-ban: Antal Domokosné tanár, helytörténész, 92 éves (Kocsér), dr. Farkasdy László agrármérnök, igazságügyi szakértő, 82 éves (Budapest), Földi Péter agrármérnök, 74 éves (Gödöllő), dr. Füleky György emeritus professzor, 74 éves (Budapest), Gereben Zoltán okleveles építészmérnök, 87 éves (Budapest), Lajtos Béláné ügyvezető igazgató (Budapest), Tálas Ernő operaénekes, 92 éves (Budapest), Zakróczi Béla villamosmérnök, 95 éves (Budapest). Szívünkben őrizzük emléküket!

Az esztendő utolsó napján nyíregyházi otthonában elhunyt dr. Seregély István ny. egri érsek, a jászok szeretve tisztelt főpásztora. A Jászok Egyesülete elnökéhez intézett, 2018. október 18-án kelt levelében így búcsúzik tőlünk: „Kívánom, hogy minden érték, melynek őrzése az Egyesület régi és új nemzedékére van bízva, jövőt építő kincsnek bizonyuljon.” Úgy legyen!

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az egyesület tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dobos László

a Jászok Egyesülete elnöke

***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk.

A mellékelt csekk a 2019. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből. A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj (VÁLTOZOTT!) évi 2.000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 1.000 forint. Tagszervezeteink 5.000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a fenti ok miatt is – köszönettel fogadunk.

Takarékosabb és gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton juttatjuk el Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni. Köszönjük!   

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete hatezer főt közelítő Facebook közösségéhez: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu. 

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt kapcsolattartási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk.

 

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu

Honlap: https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

Bankszámla: 10200892-31411767-00000000

Adószám: 19666024-1-41


<< vissza a hírlevelekhez