Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 82. sz. Hírlevél

(2020. január)

82. sz. H Í R L E V É L

(2020. január)

 

Beszámoló a Jászok Egyesülete 2019. évi munkájáról

 

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss, jó egészséget kívánunk 2020-ra!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2019 végén 540 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 43 tagszervezete van.  

A Jászok Egyesülete több formában van jelen a virtuális térben, a világhálón. Egyesületi honlapunkon (https://jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteink köre. Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi oldalon is (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol követőink száma – hála Bugyi László Guriga tagtársunk (Jászberény) ügyszeretetének – megközelíti a 8.000 főt. Egyesületünk Instagram fényképmegosztó közösségi oldalán (www.instagram.com/jaszokegyesulete) páratlan szépségű jászsági fotókban gyönyörködhetünk. Szőrös Zoltán tagtársunk (Lajosmizse) önzetlen munkája révén napról-napra bővül egyesületünk Youtube videó megosztó csatornája (https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg).

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 26-án vendégünk volt egy székely asszony a jászok közül: egyesületi tagtársunk, Szabóné Nagy Enikő gimnáziumi tanár, Jászapátiról.

Március 26-án Agócs Tibor szakmai vezető előadását követően küzdősport bemutatót tartottak tanítványai: Yakuzák SE és Y Akadémia (Jászberény).

Április 25-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2018. évi pénzügyi beszámolót, s az egyesület munkájáról szóló éves jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon), majd jóváhagyta a 2019. évi terveket.  

A közgyűlés után dr. Farkas Kristóf Vince történész (Jász Múzeum, Jászberény), a Jászok Egyesülete Elnökségének tagja tartott vetített képes előadást A Jászkürttől a Lehel kürtig címmel.

Május 27-én jászsági vasút-történeteket osztott meg velünk Szikszai Mihály főlevéltáros (MNL Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltára, Szolnok).

Szeptember 24-én egyesületi tagtársunk, Urbán Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Csoportjának elnöke (Szolnok) a Jászság madárvilágát mutatta be gazdag képanyaggal.

Október 30-án A kedélyvesztés-hullámzás okai és orvoslása címmel vetített képes előadást tartott vendégünk, a mentális zavarok szakértője, a jászberényi gyökerekkel rendelkező prof. dr. Janka Zoltán egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika).

November 26-án vetített képes előadást tartott vendégünk, Vágó Pál festőművész (1853-1928) dédunokája, dr. Bóna István festő-restaurátor (Budapest).

2.) Rendezvények:

Február 16-án a Jász Múzeumban (Jászberény) köszöntöttük jubileumi születésnapjukon tagtársainkat, a Jászság meghatározó jelentőségű helytörténeti kutatóit: dr. Suba Györgyné Kocsis Juliannát (Jászberény-Jászapáti) és Fodor István Ferencet (Jászjákóhalma).

Május 6-a, a jászkun önmegváltás emléknapja alkalmából az idén is – mint 1993 óta minden évben – megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg. Az emléktáblát ezt követően ideiglenesen leszereltettük, mert megkezdődött a korábban tűzvésszel sújtott épület teljes felújítása.

A 2019. évi jubileumi, 25. Jász Világtalálkozót Jászkisér városa és a Jászok Egyesülete rendezte június 7-9. között. A díszünnepségre június 8-án, pünkösd szombatján került sor. Az ünnepi és ökumenikus istentiszteletet a református templomban tartották. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A 28. alkalommal kiosztott Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot tagtársunk, Bugyi László Guriga fotográfus (Jászberény) kapta. Jászkapitányként Nemes Józsefet iktatták be. Az ünnepségsorozaton – Fehérné dr. Ábrahám Etelka elnökségi tag szervező munkájának eredményeként – a Jászok Egyesülete ezúttal is népes küldöttséggel képviseltette magát.

Az idei, 26. Jász Világtalálkozónak 2020. június 19-21. között Jánoshida ad helyet.

Június 5-én, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban került sor Hamza D. Ákos festőművész (1903-1993), „A Jászágért” Alapítvány egykori, első elnöke kiállításának megnyitására. Az életművet dr. Egri Mária művészettörténész ajánlotta a közönség figyelmébe. Az eseményen szép számmal jelen voltak a Jászok Egyesülete tagjai is.

Augusztus 17-én, a 21. Jászágói Falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Szeptember 19-én konferenciával emlékezett meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság névadója, id. komori Bedekovich Lőrinc földmérő (1751-1823) Jászkun Hármaskerületi hivatalába történt beiktatásának 240. évfordulójáról. A nyitó előadást dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke tartotta.

Tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre jubileumi, 75. kiállítását rendezte november-decemberben Csepelen, a Szabó Magda Közösségi Térben. A kiállítást egyesületünk elnöke nyitotta meg.

Az esztendő során több jeles eseménnyel ünnepelte a jászapáti származású jászok által történt újratelepítésének 300. évfordulóját Kunszentmárton városa. A programsorozat lehetőséget adott a Jászok Egyesülete tevékenységének bemutatására is. Az ünnepi megemlékezések lelke tagtársunk, a Jászságért Díjas Barna Gábor egyetemi tanár (Budapest-Szeged) volt.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászkunsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállításmegnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.     

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, a megyei és a helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.  Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Illés Anita szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok), Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény), valamint Banka Csaba szerkesztőnek (Jászsági Térségi Televízió, Jászberény) és a Trió Rádiónak (Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete elnökségi tagja fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több jászsági és megyei elektronikus hírportál (így a berenycafe.hu, jaszberenyonline.hu, jasznaplo.hu, jaszsagonline.hu, jnsz.hu, szoljon.hu, tutihir.hu) is figyelemmel kísérte munkánkat.

4.) 2019-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 233.483 adóforintot kapott.  Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget – az eddigiekhez hasonlóan – a jász-hagyományt gazdagító kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

Farkas Kristóf Vince: Idősebb komori Bedekovich Lőrinc geodéta nyomában. Jászfényszaru, 2019. TKM. 853.

Farkas Kristóf Vince: Jászfényszaru városközpontjának régi nevezetességei. Jászfényszaru, 2019. TKM. 854.

Farkas Kristóf Vince: Úton a Bedekovichok térképeivel a zsebünkben. Jászfényszaru, 2019. TKM. 855.

Dr. Suba Györgyné: Az egyház ellen elkövetett visszaélések a Tanácsköztársaság idején a Jászságban. Jászapáti, 2019.

Szikszai Mihály: Adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye vasúttörténetéhez. Szolnok, 2019.

Varga Kamill OFM: Szerzetesek Jászberényben. Jászberény, 2019.

6.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről (amelyekről értesültünk):

Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány (Jászapáti) Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban részesült. – Fodor István Ferenc helytörténész (Jászjákóhalma) kiemelkedő közművelődési, hagyományőrző és közösségépítő tevékenységéért a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjat kapott Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet gyógyszerész (Jászkisér). – Gulyás Erzsébet ny. könyvtáros (Jászberény) munkásságát Kertész Gyula Emlékéremmel ismerték el. – Kiss Csaba plébános, c. apát (Jászárokszállás), „A Jászságért” Alapítvány kuratóriumának elnöke az év júniusában ezüstmiséjét ünnepelte. – A Jászságért Díjas Kladiva Imre r. k. plébániai kormányzó (Jászapáti) nyugállományba kerülése alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. –  Az év polgármestere Díjban részesült Mozsár Lászlóné polgármester (Jászágó). – P. Boros Ilona grafikusművész (Törökbálint) életmű kiállítása nyílt meg Dunaszerdahelyen (Felvidék, Szlovákia). – Sas István ny. népművelő (Jászberény) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat kapott. – Dr. Suba Györgyné helytörténész (Jászberény) a Pro Urbe Jászberény Érdemérem elismerésben részesült. – A dr. Suba házaspár (Jászberény) a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége harmincéves jubileumán díszoklevélben részesült. – A Honismereti Szövetség Honismereti Emléklapját kapták: Banka Csaba újságíró (Jászberény), Bognár Mária újságíró (Budapest), Mihályi József hagyományápoló (Jászapáti), dr. Suba Györgyné helytörténész (Jászberény). – Szívből gratulálunk!

7.) „A Jászságért” Alapítvány által tizedik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat 2019-ben a „Dósai” Honismereti Szakkör (Jászdózsa) kapta.  

A „Dósai” Honismereti Szakkör 1984-ben alakult Gulyás János tanár vezetésével. Összegyűjtötték falujuk tárgyi emlékeit, melyet 1989-től tájházban mutattak be. Létrehozták Jászdózsa második világháborús emlékművét. Feltérképezték az egykor népes tanyavilágot.  Rendszeresen megjelenítik a múlt századi falusi élet eseményeit. A kézi aratás, a paraszti feldolgozó ipar fogásai, az egykori falusi esték hangulatának felidézése mellett sor került paraszti lakodalomra, s a nevezetes jász táncalkalom, a pendzsom felelevenítésére. Több sikeres programjuk társrendezője volt a Jászok Egyesülete, melyhez 1994-ben csatlakoztak. Jelenlegi vezetőjük Zsidei Andrásné. Munkájuk elismeréseként megkapták a „Jászdózsa Községért” kitüntető díjat.

A szakkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó Jászdózsa község életében. A „Dósai” Honismereti Szakkör eredményei és törekvései méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére.

A vándorserleget és a kétszázezer forint pénzjutalmat 2019 novemberében adták át Jászdózsán.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2019-ben: dr. Bagi István mérnök-közgazdász, 84 éves (Budapest), Homoki János könyvelő, 92 éves (Budapest), Mócsi Lászlóné Decsi Anna ny. műszaki technikus, 85 éves (Budapest), Sára Sándor operatőr, filmrendező, 86 éves (Budapest), prof. dr. Somogyi János ny. egyetemi tanár, biokémikus, 90 éves (Budapest), Sugárné Koncsek Aranka helytörténeti kutató, 101 éves (Budapest), Szabóné dr. Gulyás Éva néprajzkutató, 72 éves (Szolnok), Török Sándor ny. polgármester, 85 éves (Jászapáti).

Szívünkben őrizzük emléküket!

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az egyesület tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához.

Tisztelettel kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

 

                                                                                           Dobos László

                                                                                  a Jászok Egyesülete elnöke

***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat gazdagító rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk.

A mellékelt csekk a 2020. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből. A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj (VÁLTOZOTT!) évi 2.000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 1.000 forint. Tagszervezeteink 5.000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a fenti ok miatt is – köszönettel fogadunk.

Takarékosabb és gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton juttatjuk el Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni. Köszönjük!   

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete nyolcezer főt közelítő Facebook közösségéhez: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu. Gyarapítsuk közösségünket az internet világában is.

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt kapcsolattartási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk.


<< vissza a hírlevelekhez