Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 83. sz. Hírlevél

(2021. január)

83. sz. H Í R L E V É L

(2021. január)

Beszámoló a Jászok Egyesülete 2020. évi munkájáról

 

A századik születésnapját ünneplő Jászok Egyesülete nevében köszöntöm az Olvasót!

1921-ben dr. Czettler Jenő akadémikus vezetésével alakult meg a Jászok Egyesülete Budapesten nevű szervezet. 1946-ban feloszlatták, betiltották. Harminc éve annak, hogy elődeink nyomába lépve, 1991-ben újjáalakítottuk a Jászok Egyesületét.  

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében jött létre. Taglétszámunk 2020 végén 540 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 43 tagszervezete van. 

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek az egyesületünk részére szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss, jó egészséget kívánunk 2021-re! Erre most különösen rászorulunk.

A világtörténelem rendkívüli 2020-as éve átgázolt rajtunk is. A Covid-19 világjárvány megfosztott bennünket a közösségi találkozás örömétől. Mindössze egyetlen fővárosi rendezvényt tarthattunk februárban. 2020. márciusától a mai napig, az összes tervezett, s már előkészített programunk – közte a jánoshidai Jász Világtalálkozó – elmaradt.

1.) A Jászok Egyesülete több formában van jelen a világhálón. A pandémia idején felértékelődött az itteni jelenlétünk, mivel tevékenységünk egy része áttevődött a virtuális térbe. Közösségi oldalaink kibővítették kapcsolati hálónkat, megsokszorozták a hozzánk kötődő személyek körét. A fokozott érdeklődést mutatják a számadatok is.

Egyesületi honlapunkon (https://jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteink köre. Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit.

Közösségi oldalaink gazdáit (Facebook közösségi oldal és Instagram fényképmegosztó közösségi oldal: a Jászságért Díjas Bugyi László Guriga Jászberényből, Youtube videómegosztó csatorna: Szőrös Zoltán Lajosmizséről) arra kértem, írják le tapasztalataikat. Gondolataikat idézem az alábbiakban.

Tartalmas évet tudhatunk magunk mögött a mintegy 120-130 Facebook (https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu) bejegyzéssel. Ezek többsége a Jászság természeti értékeit mutatja be országnak-világnak. Természetesen számos jász település is bemutatkozik, ebben nagy az érdeme a jászapáti Demeter Borinak és Tajti Ildikónak, akik vállalták, hogy jászdózsai, jásziványi, jászkiséri, jászszentandrási képekkel teszik még sokszínűbbé oldalunkat. Ki kell emelni a jászárokszállási Budai Dettit, aki nagy szorgalommal járja városa és a környező települések (Jászágó és Pusztamonostor)  határait. Nagy Tamás jászberényi és jászsági, egyedi és művészi képeivel havonta örvendezteti meg követőtáborunkat. Ugyanez mondható el Sziklai Roland és Hrabóczkiné Zsóka csodás fotóiról is, melyek tovább gazdagítják az oldalt. Egy profi fotós, Varga József (Jászkisér) nálunk is bemutatja fantasztikus jászsági madárfotóit. Szívesen adunk helyet további jászsági fotográfusoknak, köztük Deákné Éva, Dobos Gergely, Körei-Nagy Kristóf, Pethő László, Réti Zsolt, Varga Zsófi képeinek.

Természetesen Bugyi László Guriga is jelentkezik időről-időre saját képeivel, tematikus válogatásaival, bemutatva szép szülőföldünket. Szintén neki köszönhető az az új sorozat, mely a Jászságot körülvevő településeket mutatta be, nagy sikerrel.

A Jászok Egyesülete Facebook közösségi oldal követőinek gyarapodási üteme mérséklődött, de tovább növekedve, idén elérheti a tízezret (jelenleg 9.200 fő). Ez nonprofit szervezetként és hirdetések nélkül – kizárólag az ott elhelyezett anyagok képi és tartalmi vonzerejére támaszkodva – nagyon szép eredmény. 2021-ben Facebook oldalunk jubilál, tízéves lesz.

Az Instagram oldalunk (https://www.instagram.com/jaszokegyesulete) eddig nem hozta azt a nézettséget, amit szeretnénk. Ráadásul a Facebook és az Instagram fiókok összekötése tovább gyengítette a nézettségét.  

A Jászok Egyesülete Youtube csatornáján „A Jászságért” Alapítvány két népzenei albuma teljes egészében elérhető. A hangzó anyagot jól kiegészítik a dalszövegek, így a népdalok kitűnően használhatóak bárki számára, akár iskolai, szakköri foglalkozásokon is. „Kisfiamnak is volt már hasznára, simán megtanulta a videó alapján a dalt, szöveggel, hallás után, kotta nélkül. Az anyja mobilján hallgatva. Esik eső, jaj de szépen esik…” – írja Szőrös Zoltán.

A jászsági népdalok mellett oszét filmek, a Jászföld közösségi eseményei, jeles jászsági közéleti személyiségek portréi láthatók itt.

Ezúton mondunk köszönetet közösségi oldalaink önzetlen gondozóinak, s mindazoknak, akik hozzájárultak ezek gazdagításához.

2.) Események

Február 26-i, budapesti rendezvényünkön vendégünk volt dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora.

Vetített képes előadásában a 2020. évi, budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus céljait, előkészítését ismertette.

Az idevágó (rendkívüli) jogszabályi felhatalmazás alapján az egyesület 2020. évi rendes közgyűlése ülés tartása nélküli döntéshozatal formájában történt.   

A Jászok Egyesülete Elnöksége 2020. szeptember 14-én a szervezet tagságát közgyűlési ülés nélküli döntéshozatalról értesítette a részletes napirendi pontok és a határozattervezet megküldésével.

A szavazás módja elektronikus és postai volt. A szavazásra jogosult tagok e-mailben adták le szavazatukat.

Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2019. évi pénzügyi beszámolót, s az egyesület 2019. évi munkájáról szóló éves jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon).

A jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör március 7-én emlékezett meg megalakításának 50. évfordulójáról. Az ünneplő közösséget, tagszervezetünket köszöntötte Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke.

3.)  A 2020. évben takaréklángon végzett munkánkról is hírt adott az országos, a megyei és a helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.  Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Illés Anita szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok), Kárpáti Márta főszerkesztőnek és munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény), valamint Banka Csaba szerkesztőnek (Jászsági Térségi Televízió, Jászberény) és a Trió Rádiónak (Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete elnökségi tagja fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több jászsági és megyei elektronikus hírportál (így a berenycafe.hu, jaszberenyonline.hu, jasznaplo.hu, jaszsagonline.hu, jnsz.hu, szoljon.hu, tutihir.hu) is figyelemmel kísérte munkánkat.

4.) 2020-ban az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 246.187 adóforintot kapott. Ez az összeg szerény növekedést mutat az előző évihez képest. Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Az SZJA egy százalékát – az eddigiekhez hasonlóan – a jász-hagyományt gazdagító kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

Barna Gábor (szerk.): Jászkunsági és kunszentmártoni tanulmányok. A XI. Jászkunság kutatása című konferencia előadásai. Kunszentmárton, 2020.

Dobos László – Farkas Kristóf Vince: Magyarrá lett jászok. Budapest, 2020.

Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna: Szeretetszolgálat Jászberényben 1950-től. Jászberény, 2020.

Kiegészítés a 2019. évre vonatkozó kiadvány támogatásokhoz:

Dr. Suba Györgyné: Az egyház ellen elkövetett visszaélések a Tanácsköztársaság idején a Jászságban. Jászapáti, 2019.

Szikszai Mihály: Adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye vasúttörténetéhez. Szolnok, 2019.

Varga Kamill OFM: Szerzetesek Jászberényben. Jászberény, 2019.

6.) Hírek tagtársaink és tagszervezeteink szakmai sikereiről (amelyekről értesültünk):

Csörgő Terézia, a Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény) korábbi biológia-kémia szakos tanára „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” életműdíjban részesült. – Dr. Rédei István, a CO-OP Star Zrt. (Jászberény) elnök-vezérigazgatója kiemelkedően eredményes gazdaságszervező munkájáért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta.

Tagszervezetünk részesült közösségi munkájáért elismerésben, amikor Jászapáti Város Pájer Antal-díját adományozták a Jászapáti Városi Vegyeskarnak.

Szívből gratulálunk!

7.) Testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány az idén is odaítélte díjait.

A huszonkilencedik alkalommal kiírt Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést megosztva Dr. Körei-Nagy József jogász, gépészmérnök és neje, Dr. Körei-Nagy Katalin ügyvéd (Jászberény) kapta, a jászsági hagyományok megőrzéséért végzett sokoldalú, példaértékű tevékenységük elismeréseként.

Dr. Körei-Nagy József Szolnokon született, 1967. július 20-án. Tősgyökeres jászladányi családból származik. Általános iskolai tanulmányait Jászladányon folytatta, középiskolai érettségit Szolnokon szerzett. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen gépészmérnöki, a Miskolci Egyetemen jogászi diplomát kapott. A Rendőrtiszti Főiskolán további szakirányú végzettséget szerzett. 1992 és 2018 között a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság állományában felelős beosztásokban, rendőrezredesi rangig jutva szolgált. A Jászberény Város Rendészeti Díj birtokosa. 

Felesége, dr. Körei-Nagy Katalin (sz. Kerekes Katalin) Szolnokon született. Általános iskolába Rákóczifalván járt, középiskolai érettségit Szolnokon tett. A Szegedi József Attila Tudományegyetemen 1989-ben jogászként végzett. Később biztosítási szakjogász másoddiplomát szerzett. Kezdetben főügyészségi ügyészi munkakört látott el. 2004 és 2019 között Nagykátán polgári ügyszakos bíróként dolgozott. Jelenleg egyéni ügyvéd, önálló ügyvédi irodája van Jászberényben. 

Gyermekük, Körei-Nagy Kristóf a Soproni Egyetem erdőmérnök szakos hallgatója.

2004-ben Zagyvarékasról költöztek Jászberénybe, s örömmel kapcsolódtak be a jászsági kulturális szervezetek munkájába. Mindketten tagjai a Jászok Egyesületének és a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesületnek. A Jászsági Hagyományőrző Egylet révén közösségi rendezvények, viselet-bemutatók, színdarabok állandó közreműködői. Évekig énekeltek a jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkarában, Körei-Nagy dr. jelenleg is énekel a Lehel Vezér Gimnázium Férfikarában. Dr. Körei-Nagy Katalin rendszeresen publikál több helyi lapban.

Kristóf fiuk méltó örököse a családi értékrendnek, folytatója a jász hagyományok aktív megélésének, bemutatásának.

Dr. Körei-Nagy József és dr. Körei-Nagy Katalin cselekvő, áldozatkész hagyományőrzése példaértékű, s túlmutat Jászberény város határain. Életútjuk, a Jászság érdekében végzett önzetlen közösségi szolgálatuk méltóvá teszi személyüket a megosztott Jászságért Díj elnyerésére.

A díj átadására a járványhelyzet figyelembevételével kerül sor.

„A Jászságért” Alapítvány által tizenegyedik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat 2020-ban a 298. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat (Jászberény) kapta.

A 298. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat, mint vallásos ifjúságnevelő mozgalom - több évtizedes kényszerű szünet után - a rendszerváltás idején alakult újjá. 1998 óta Jászberény város egyetlen cserkészközössége. Taglétszámuk 85 fő. Céljuk az ifjúság jász és magyar öntudatának megerősítése a cserkésztörvény betartásával. Olyan szabadidős tevékenységet végeznek, mely növeli önkéntes közösségük népszerűségét, megbecsültségét, létszámát Isten, haza és embertársaink javára. Szervezeti életük, munkarendjük átgondolt, sokrétű, eredményes. Rendszeres közreműködői a városi, egyházi ünnepségeknek. Cserkész olimpiákat rendeznek, állandó résztvevői a Nemzeti Nagytáboroknak, nemzetközi dzsemboriknak.

2014-ben léptek be a Jászok Egyesülete tagszervezetei közé. Meghívásnak eleget téve, munkájukról a Jászok Egyesülete budapesti rendezvényén is számot adtak.

Közösségépítő szolgálatuk példaértékű, törekvéseik méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére.

A díj átadására a járványhelyzet figyelembevételével kerül sor.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2020-ban: Borbás P. Zsuzsa festőművész, 85 éves (Budapest), Fodor István Ferenc Jászságért Díjas helytörténész, ny. polgármester, 71 éves (Jászjákóhalma), Gubicz András Jászságért Díjas emeritus jászkapitány, agrármérnök, 84 éves (Jászkisér), Koszka Szilveszterné műszaki rajzoló, 85 éves (Budapest), Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész, 80 éves (Heves), Prof. dr. Lampé László szülész-nőgyógyász, 92 éves (Debrecen), Macsi Sándor Jászságért Díjas helytörténész, tanár, ny. iskolaigazgató, 95 éves (Jászágó), Papp Béláné (Budapest).

Szívünkben őrizzük emléküket!

9.) 2021. évi program-előzetes

A 2020. évről járványügyi okokból elhalasztott Jász Világtalálkozó tervezett új időpontja 2021. június 25-27. A rendezvény házigazdája Jánoshida, társrendezője a Jászok Egyesülete.

Készülünk az idei kettős jubileumunk – elődszervezetünk 100 éve alakult, s 30 éve alakultunk újjá – méltó megünneplésére.

Mindkét esemény megvalósítására a járványügyi helyzet és az idevágó kormányzati intézkedések figyelembevételével kerülhet sor.

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az egyesület tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához.

Tisztelettel kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását! A mielőbbi viszontlátás reményében: „Lesz még egyszer ünnep a világon…”

 

                                                                                           Dobos László

                                                                                  a Jászok Egyesülete elnöke

 

 

***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat gazdagító rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk.

A mellékelt csekk a 2021. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből. A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 2.000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 1.000 forint. Tagszervezeteink 5.000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a centenáriumi ünnepség-sorozat céljaira is – köszönettel fogadunk.

Takarékosabb és gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton juttatjuk el Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni. Köszönjük!   

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete kilencezer főt meghaladó Facebook közösségéhez: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu. Ezzel erősítjük jelenlétünket az internet világában is.

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt kapcsolattartási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk.

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu

Honlap: https://jaszokegyesulete.hu

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

Bankszámla: 10200892-31411767-00000000

Adószám: 19666024-1-41


<< vissza a hírlevelekhez