Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 85. sz. Hírlevél

(2022. január)

85. sz. H Í R L E V É L

(2022. január)

Beszámoló a Jászok Egyesülete 2021. évi munkájáról

 

A századik születésnapját ünneplő Jászok Egyesülete nevében köszöntöm az Olvasót!

1921-ben dr. Czettler Jenő akadémikus vezetésével alakult meg a Jászok Egyesülete Budapesten nevű szervezet. 1946-ban feloszlatták, betiltották. Harminc éve annak, hogy elődeink nyomába lépve, 1991-ben újjáalakítottuk a Jászok Egyesületét.  

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében jött létre. Taglétszámunk 2021 végén 542 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 43 tagszervezete van. 

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek az egyesületünk részére szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss, jó egészséget kívánunk 2022-re! Erre most különösen rászorulunk.

A világtörténelem 2020-21-es rendkívüli évei átgázoltak rajtunk is. A Covid-19 világjárvány megfosztott bennünket a közösségi találkozás örömétől. Mindössze centenáriumi ünnepi összejövetelünket tarthattuk meg 2021. szeptemberében, Budapesten. Immár másodszor is halasztódott a jánoshidai Jász Világtalálkozó megszervezése.

1.) A Jászok Egyesülete több formában van jelen a világhálón. A pandémia idején felértékelődött az itteni jelenlétünk, mivel tevékenységünk jó része áttevődött a virtuális térbe. Közösségi oldalaink bővítették kapcsolati hálónkat, megsokszorozták a hozzánk kötődő személyek körét. A fokozott érdeklődést mutatják a számadatok is. A jövőben szeretnénk még tudatosabban részt venni az online világban.

Egyesületi honlapunkon (https://jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteink köre. Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit.

Közösségi oldalaink gazdái kitartással és lelkesedéssel végezték munkájukat. A Facebook közösségi oldalunkat és az Instagram fényképmegosztó közösségi oldalunkat a Jászságért Díjas Bugyi László Guriga fotográfus (Jászberény) gondozza. A Youtube videómegosztó csatorna oldalt Szőrös Zoltán (Lajosmizse) kezeli.

Az évi több mint száz bejegyzésünk a Facebookon (https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu) döntően a Jászság természeti értékeit mutatja be országnak-világnak.  

A közösségi oldal követőinek gyarapodási üteme mérséklődött, de tovább növekedve, idén elérheti a tízezret (jelenleg 9.400 fő). Ez nonprofit szervezetként és hirdetések nélkül – kizárólag az ott elhelyezett anyagok képi és tartalmi vonzerejére támaszkodva – nagyon szép eredmény. 2021-ben Facebook oldalunk jubilált, tízéves volt.

Az Instagram oldalunk (https://www.instagram.com/jaszokegyesulete) eddig nem hozta azt a nézettséget, amit szeretnénk. Ráadásul a Facebook és az Instagram fiókok összekötése tovább gyengítette a nézettségét.  

A Jászok Egyesülete Youtube csatornáján (https://www.youtube.com/c/jaszokegyesulete) „A Jászságért” Alapítvány két népzenei, továbbá karácsonyi albuma teljes egészében elérhető. A hangzó anyagot jól kiegészítik a dalszövegek, így a népdalok kitűnően használhatóak bárki számára, akár iskolai, szakköri foglalkozásokon is.  

A jászsági népdalok mellett oszét filmek, a Jászföld közösségi eseményei, jeles jászsági közéleti személyiségek portréi láthatók itt.

Ezúton mondunk köszönetet közösségi oldalaink önzetlen gondozóinak, s mindazoknak, akik hozzájárultak az oldalak gazdagításához.

2.) Események

A Jászok Egyesülete ötévente megemlékezik újjáalakulásának évfordulójáról.

2021-ben alapításának századik, újjáalakulásának harmincadik évfordulóját ünnepelte az elszármazott és az otthon élő jászságiakat összekapcsoló Jászok Egyesülete szeptember 11-én, Budapesten, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Dobos László elnök beszámolt az elvégzett munkáról. Az ünnepségen részt vevők felidézték az alapítók és újraalapítók emlékezetét.

Az elmúlt öt évben végzett közösségépítő munkájuk elismeréséül díszoklevélben részesültek a Jászok Egyesülete Elnökségének tagjai: Bognár Mária, Budapest; dr. Farkas Kristóf Vince, Jászfényszaru; Fehérné dr. Ábrahám Etelka, Budapest; Hortiné dr. Bathó Edit, Jászberény; Nemoda István, Vigántpetend;

továbbá a Jászok Egyesülete Felügyelőbizottságának tagjai: Bartha Andorné, Taksony; Gosztony Ernő, Budapest.

Az elmúlt öt évben végzett közösségépítő munkájuk elismeréséül díszoklevélben részesültek a következő személyek:

Banka Csaba, Jászberény; Baráth Károly, Jászberény; prof. Dr. Barna Gábor, Budapest; Besenyi Vendel, Jászberény; Borda Márton Áron, Budapest; Dr. Borsiné Both Zsuzsa, Budapest; Bugyi László Guriga, Jászberény; Dr. Csányi Sándor, Budapest; Cservenka Judit, Budapest; Csönge Attila, Szolnok; Dobos Menyhért, Budapest; Doros Judit, Noszvaj; Ézsiás Vencel, Jászfényszaru; Gábriel Tibor, Budapest; Gavaldik Zoltán, Szolnok; Gulyás Erzsébet, Jászberény; Hatházi Attila, Budapest; Horváth Gábor, Eger; Illés Anita, Jászapáti; Jász András, Budapest; főtisztelendő Kiss Csaba, Jászárokszállás; Dr. Kissné Kohári Erzsébet, Jászberény; Kissné Papp Tímea, Budapest; Kovács Béláné Pető Magdolna, Jászfényszaru; Kovács Emil, Budapest; Kovács Péter, Jászberény; Magera Tibor, Jászberény; Mártonffy Attila, Budapest; Miklós István, Jászberény; Modla László, Budapest; Molnár Pál, Budapest; Mudri Andor, Kecskemét; Nagy Albert, Jászboldogháza; Nagy Tamás, Jászberény; Papp Izabella, Jászboldogháza; Parti Csaba, Jászberény; Patakiné Kocza Anita, Jászberény; Pongrácz Helga Eszter, Budapest; Dr. Rédei István, Jászberény; Simon Károly, Jászalsószentgyörgy;  Dr. Suba Györgyné, Jászberény; főtisztelendő Süveges István, Lajosmizse; prof. Dr. Szakály Sándor, Budapest; Szőrös Zoltán, Lajosmizse; Tóth József, Jászberény; Tősér Ignác, Jászárokszállás; Versegi Károlyné, Ecser; Werny-György Katalin, Budapest.

Az ünnepségen vehette át a 2020. évi megosztott Jászságért Díjat dr. Körei-Nagy József jogász, gépészmérnök és neje, dr. Körei-Nagy Katalin ügyvéd (Jászberény), valamint a 2021. évi Jászságért Díjat Dávid Sándor fafaragó népi iparművész (Jászszentandrás).

Szervezetünk kettős jubileumát jelentős médiaérdeklődés övezte. A Magyar Távirati Iroda által kiadott helyszíni tudósítás mellett az M1 televíziós csatorna híradója is tudósított: https://youtu.be/tyGstvVzqfI

Szülőföldünk, a Jászság figyelme is felénk fordult. A Jászsági Térségi Televízió ünnepi esemény-összefoglalója: https://youtu.be/kIu17zIkz2U

A Kossuth Rádió Kalendárium c. műsorában Dobos László elnök a jövőbe tekintett: https://youtu.be/JURZQfgmKxM

Centenáriumunkról érdemben megemlékezett két országos napilap, a Magyar Nemzet és a Népszava is.

Az egyesület törekszik elért eredményeinek összegzésére, megőrzésére. A Jászok Egyesülete történetét örökíti meg a Magunk útján (2000) és az Adósai vagyunk szülőföldünknek (2016) c. kiadvány. Az egyesület működésének papír alapú dokumentumait a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára őrzi. Nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár pedig a nemzeti webarchívumba mentette el az egyesület világhálós közösségi oldalainak anyagát, rendszeresen frissítve azt.

Az idevágó (rendkívüli) jogszabályi felhatalmazás alapján az egyesület 2021. évi rendes közgyűlése ülés tartása nélküli döntéshozatal formájában történt.   

A Jászok Egyesülete Elnöksége 2021. május 7-én a szervezet tagságát közgyűlési ülés nélküli döntéshozatalról értesítette a részletes napirendi pontok és a határozattervezet megküldésével.

A szavazás módja elektronikus és postai volt. A szavazásra jogosult tagok e-mailben adták le szavazatukat.

Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2020. évi pénzügyi beszámolót, s az egyesület 2020. évi munkájáról szóló éves jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon).

Elődszervezetünk elnöke, dr. Czettler Jenő akadémikus (1879-1953) emléktáblája három évtizede hirdeti a jász tudós emlékezetét egykori fővárosi lakóházán. Az Andrássy út 83-85. alatti bérpalota 2014-ben leégett. A felújítási munkálatok vége felé tavasszal visszakerült a megújult köröndi épület falára az emléktábla.

2021. július 17-én adták át Jászágón a helytörténeti gyűjtemény, az Ágói Öregház megújult épületét. A felújítást támogatta szervezetünk is.

A honismereti szakkörök évenkénti találkozóját augusztus 28-án rendezte meg a Barta István vezette Vándorfy János Honismereti Szakkör (Jászapáti). Az ünnepi összejövetelen Magyarrá lett jászok címmel dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke tartott előadást.

Az ősz folyamán nagysikerű városismereti sétákat vezetett Jászberényben dr. Farkas Kristóf Vince történész, elnökségünk tagja.

Régi kapcsolat fűz össze bennünket a dr. Rédei István elnök-vezérigazgató vezette Jászsági Menedzser Klubbal. Az idén 25 éves klub október 5-én Jászberényben köszöntötte a centenáriumát ünneplő szervezetünket.

A Jász Helytörténeti Kör november 5-i, jászberényi ülésén találkoztak a Jászság helytörténeti kutatásokkal foglalkozó szakemberei. A tanácskozás zárásaként dr. Gedei József alpolgármester nyitotta meg a Jászok Egyesülete centenáriumát köszöntő kiállítást a városi könyvtárban. Köszönjük Parti Csaba és Gulyás Erzsébet helyismereti könyvtárosok gondos munkáját, a kiállítás gazdag anyagának összeállítását!

Az adventi köztéri gyertyagyújtás hagyományos eleme a karácsonyi ünnepkör jászberényi eseményeinek. Az idén a harmadik gyertya meggyújtására, ünnepi köszöntőre a Jászok Egyesülete elnökét kérték fel.

3.) A 2021. évben takaréklángon végzett munkánkról is hírt adott az országos, a megyei és a helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.  Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Illés Anita szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok), Kárpáti Márta és Szántai Tibor főszerkesztőknek, valamint munkatársaiknak (Jászkürt Újság, Jászberény), Halász Lajos főszerkesztőnek (Jászapáti Hírmondó, Jászapáti), továbbá Banka Csaba szerkesztőnek (Jászsági Térségi Televízió, Jászberény) és a Trió Rádiónak (Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete elnökségi tagja fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több jászsági és megyei elektronikus hírportál (így a berenycafe.hu, jaszberenyonline.hu, jasznaplo.hu, jaszsagonline.hu, jnsz.hu, szoljon.hu, tutihir.hu) is figyelemmel kísérte munkánkat.

4.) 2021-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 287.810 adóforintot kapott. Ez az összeg évek óta biztató növekedést mutat. Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Az SZJA egy százalékát – az eddigiekhez hasonlóan – a jász-hagyományt gazdagító kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

Dobos László – Farkas Kristóf Vince: Magyarrá lett jászok. 2. kiadás. Budapest, 2021.

Kiss Erika: A Jászkürt fogadótól a Csiri kocsmáig. 2021.

Kladiva Imre: Az Úr házába indulunk, örömtől dobban a szívünk! A jászapáti római katolikus egyház építményei és berendezései, valamint újabb kori események. Jászapáti, 2021.

Lukácsi Imre István: Katonahőseink az első világháborúban – Jászapáti (Hevesivány) és Jászjákóhalma. Jászapáti, 2021.

István Mándoky Kongur: Newcomers from the East. Hungarians and Kipchak-Turks in Europe. Uppsala-Budapest, 2021.

Nem múlhat el nyomtalanul. I. Boldogháziak emlékkönyve. Jászboldogháza, 2021.

6.) Hírek tagtársaink és tagszervezeteink szakmai sikereiről (amelyekről értesültünk):

Prof. dr. Barna Gábor Jászságért Díjas néprajzkutató, iskolateremtő egyetemi tanár (Budapest-Szeged) a Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díjában részesült.  – Prof. dr. Birkás Márta agrármérnök, professor emerita (Gödöllő) életműve elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta. – Dr. H. Bathó Edit, elnökségünk tagja, a Jász Múzeum (Jászberény) Jászságért Díjas igazgatója munkásságát Pulszky Ferenc-díjjal ismerték el. – Mező István református lelkipásztor (Jászberény) munkássága elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. – Nagy Albert emeritus jászkapitánynak „Jászboldogháza községért” kitüntető címet adományoztak. – Oszvald Nándor aranykoszorús ötvösmester (Jászberény) életmű kiállítását láthattuk a Jász Múzeumban. – Ördög Margit képzőművész, tűzzománc-készítő virtuális grafikai kiállítását rendezte meg a jászárokszállási Petőfi Sándor Művelődési Ház. – Prof. dr. Szakály Sándor történész, főigazgató (Budapest) életműve elismeréseként Széchenyi-díjat vehetett át, valamint Balatonföldvár város és szülőfaluja, Törökkoppány díszpolgára lett. – Szűcs Lajos, Jászboldogháza polgármestere (aki az év végén leköszönt tisztségéről) az Év Polgármestere kitüntetést kapta megyénk közgyűlésétől. – Tóth Tibor Jászságért Díjas helytörténész (Jászfényszaru) munkásságát Podmaniczky-díjjal ismerte el a Város- és Faluvédők Szövetsége. – A Honismereti Szövetségtől kapott elismerést Zsidei Andrásné honismerő (Jászdózsa).

Tagszervezetünk részesült értékmegtartó közösségi munkájáért elismerésben, amikor Déryné emlékplakettet adományoztak a Jászberényi Kossuth Népdalkörnek.

Szívből gratulálunk!

7.) Testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány díjairól

A harmincadik alkalommal kiírt Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést Dávid Sándor fafaragó népi iparművész (Jászszentandrás) kapta a jászsági hagyományok megőrzéséért végzett sokoldalú, példaértékű tevékenysége, életműve elismeréseként.  

Dávid Sándor 1942-ben született Jászszentandráson. Családjával ma is ott él. Pályafutását asztalosként kezdte, majd faipari technikusi képesítést, később a budapesti Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán műszaki oktatói oklevelet szerzett. Tudásszomja révén elsajátította a kádár szakma fortélyait és megismerkedett a népi tárgykultúra világával. Művészi tökélyre fejlesztve fafaragó tudását, 1988-ban elnyerte a népi iparművész címet. Két évtizedig szaktanárként is átadta tudását az ifjú nemzedéknek.

Köztéri alkotásai mellett készített népi kisbútorokat, tárgyakat, redemptiós emlékműveket. Emlékhelyeket díszítő oszlopai, kopjafái állnak – többek között – Szolnokon, Jászberényben, Jászágón, Lengyelországban, a Délvidéken. Székelykapuja Jászalsószentgyörgy büszkesége. Műveinek jó részét önzetlen felajánlásként készítette el. Szülőfalujában lévő alkotásai közül kiemelkedik a római katolikus templom nevezetes Aba-Novák freskói előtt szolgáló szembemiséző oltár. Hat évtizedes szakmai pályafutása során munkatársa lehetett Makovecz Imre Kossuth-díjas építésznek, Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművésznek.

Alkotásai évtizedek óta szerepelnek helyi és országos, valamint külföldi kiállításokon. 

Közéleti feladatvállalásai között jelentős jászszentandrási önkormányzati képviselői tevékenysége, valamint a helyi Jász-Szó havilap negyedszázadig viselt főszerkesztői posztja. 2007-ben szülőfaluja jászkapitánynak választotta. E tisztségben a mai napig fáradhatatlan. Tagja a Jászok Egyesületének. 

Felesége, a pedagógus Busa Erzsébet, és három felnőtt gyermeke, hat unokája nyújtottak biztos családi hátteret alkotóművészete kiteljesedésének.

Munkásságát miniszteri elismerésekkel, Jászszentandrás Községért kitüntetéssel, Jász-Nagykun-Szolnok megye Művészeti Díjával ismerték el.

Dávid Sándor népi iparművész cselekvő, áldozatkész munkássága példaértékű, s messze földre vitte a Jászság hírnevét. Alkotói életútja, a Jászság érdekében végzett közösségi szolgálata méltóvá teszi személyét a Jászságért Díj elnyerésére.

A díjat 2021. szeptember 11-én adták át Budapesten.

A 2020. évi Jászsági Civil Vándordíjat, s a vele járó 200.000 forintot a 298. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat kapta. A járványhelyzet miatt a díj átadására 2021 nyarán került sor a csapat mátrai cserkésztáborában, Parádsasváron.  

„A Jászságért” Alapítvány 2021-ben nem írta ki a Jászsági Civil Vándordíjat.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2021-ben:

Dr. Bathó Iván jogász 92 éves (Budapest), Bohács Jánosné 92 éves (Budapest), Dr. Csernik Zoltánné tanár,  74 éves (Mende), Kisné Pethő Lenke 78 éves (Vecsés), Molnár György méhész, 65 éves (Jászberény), Oláh Lajos helytörténész, 75 éves (Kunhegyes), Sípos Pál tanár, 85 éves (Jászszentandrás), Sisa József Jászságért Díjas ötvös, tűzzománc-művész, 71 éves (Jászberény), Urvölgyi Andrásné ny. könyvtárigazgató, 83 éves (Jászárokszállás), Zsidei Barnabásné pedagógus, 80 éves (Leányfalu), Zsitnyánszky József 91 éves (Budapest).

Szívünkben őrizzük emléküket!

9.) 2022. évi program-előzetes

A 2020 és 2021 évről világjárvány miatt elhalasztott Jász Világtalálkozó tervezett új időpontja 2022. június 24-26. A rendezvény házigazdája Jánoshida, társrendezője a Jászok Egyesülete.

Az esemény megvalósítására a járványügyi helyzet és az idevágó kormányzati intézkedések figyelembevételével kerülhet sor.

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az egyesület tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához.

Tisztelettel kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!  

Dobos László

a Jászok Egyesülete elnöke

***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat gazdagító rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk.

Különös kettősséget tapasztalunk két éve a tagdíjfizetési morálnál. Egyszerre nőtt az elmaradást felhalmozók száma és a tagdíjat felülfizetők köre. Köztudott, hogy a tagdíjfizetés összetartozásunk egyik fontos kifejezője.

A mellékelt csekk a 2022. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből. A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 2.000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 1.000 forint. Tagszervezeteink 5.000 forintot fizetnek. Felülfizetést hálásan fogadunk.

Takarékosabb és gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton juttatjuk el Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni. Köszönjük!   

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete tízezer főt közelítő Facebook közösségéhez: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu. Ezzel is erősítjük jelenlétünket az internetes kapcsolattartás világában.

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében kedvelt világhálós formát ifjabb családtagjai figyelmébe! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk.

 

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu

Honlap: https://jaszokegyesulete.hu

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete
https://www.youtube.com/c/jaszokegyesulete

Bankszámla: 10200892-31411767-00000000

Adószám: 19666024-1-41


<< vissza a hírlevelekhez