Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
TALLÓZÁS AZ EGYESÜLETI HÍRLEVELEKBEN - 145. sz. Hírlevél

(2023. január)

 86. sz. H Í R L E V É L

(2023. január)

Beszámoló a Jászok Egyesülete 2022. évi munkájáról

A századik születésnapját betöltő Jászok Egyesülete nevében köszöntöm az Olvasót!

1921-ben dr. Czettler Jenő akadémikus vezetésével alakult meg a Jászok Egyesülete Budapesten nevű szervezet. 1946-ban feloszlatták, betiltották. Harminc éve múlt annak, hogy elődeink nyomába lépve, 1991-ben újjáalakítottuk a Jászok Egyesületét.  

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében jött létre. Taglétszámunk 2022 végén 544 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 43 tagszervezete van. 

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek az egyesületünk részére szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss, jó egészséget kívánunk 2023-ra!   

2022-ben – két világjárvány-sújtott esztendő után – újraindult az élet a Jászok Egyesületében.

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Március 28-án tisztújító közgyűlésen megválasztottuk az egyesület új tisztségviselőit.

Civil szervezetünk legfelső fóruma ismét elnökké választotta dr. Dobos Lászlót. Az Elnökség újraválasztott tagjai mellett – Bognár Mária, dr. Farkas Kristóf Vince, Hortiné dr. Bathó Edit, Nemoda István – ötéves elnökségi mandátumot kaptak az ifjúság képviselői: Bognár Patrik építőmérnök (29) és Szőrös Zoltán mérnök menedzser (41) tagtársunk.

A Felügyelőbizottság tagjai lettek: Fehérné dr. Ábrahám Etelka új elnök, továbbá Bartha Andorné és Gosztony Ernő korábbi tagok.

A közgyűlést követően a 26. Jász Világtalálkozó előkészületeiről adott tájékoztatást Jánoshida polgármestere, Eszes Béla, egyesületünk tagja.

Április 25-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2021. évi pénzügyi beszámolót, s az egyesület munkájáról szóló éves jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon), majd jóváhagyta a 2022. évi terveket. A közgyűlés után dr. Mihalik Béla Vilmos történész (a Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, az ELTE egyetemi adjunktusa) tartott vetített képes előadást A kétszer megváltott nép címmel.

Június 8-án a Jászságban folyó újabb régészeti kutatásokról számolt be gazdag képanyaggal Gulyás András régész (Jász Múzeum, Jászberény).

Szeptember 27-én vendégünk volt és vetített képes előadást tartott Ilonka Boldizsár (Jászberény–Jászapáti), a Pékek Világszövetségének volt alelnöke, a Sütőház Kft. stratégiai igazgatója.

Október 24-én A covid világjárvány tanulságai címmel vetített képes előadást tartott tagtársunk, dr. Szabó Enikő helyettes tisztifőorvos és dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos.

November 21-én dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főispánja (Szolnok) mutatta be a hivatal szerteágazó tevékenységét.

2.) Események

Prof. dr. Birkás Márta agrármérnök, a talajtani kutatások kiemelkedő tudósa Jászapátin született. A köztiszteletben álló oktatót jubileumi születésnapján meghitt ünnepségen köszöntötték április 29-én, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (Gödöllő). Gyuricza Csaba rektor személyes hangvétellel laudálta az iskolateremtő pedagógus életútját. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke is köszöntötte Birkás Márta professzor asszonyt és átadta az egyesület ajándékát.

Április 30-án ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját a Szűcs Mihály Huszárbandérium (Jászfényszaru). Az ünnepségen részt vett egyesületünk elnöke, aki köszöntötte az ünneplő közösséget és átadta a Jászok Egyesülete ajándékát.

Elődszervezetünk elnöke, dr. czétényi Czettler Jenő akadémikus (1879-1953) emléktáblája három évtizede hirdeti a jász tudós emlékezetét egykori fővárosi lakóházán. Az Andrássy út 83-85. alatti bérpalota 2014-ben leégett. A homlokzati felújítási munkálatok után, 2021. tavaszán visszakerült a megújult köröndi épület falára az emléktábla. Május 6-án, a Jászkun Emléknapon immár 32. alkalommal helyeztük el itt emlékező koszorúnkat.

Két év kényszerű szünet után került sor 2022. június 24-26. között a 26. Jász Világtalálkozóra Jánoshidán. A díszünnepség június 25-én, szombaton volt. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A 31. alkalommal kiosztott Jászságért Díjat s a vele járó egymillió forintot tagtársunk, Süveges István főszékesegyházi kanonok, főesperes, kecskeméti kerületi esperes, főszentszéki kötelékvédő, lajosmizsei plébános kapta. Jászkapitányként Szöllősi Sándort iktatták be.

Az ünnepségsorozaton – Fehérné dr. Ábrahám Etelka tagtársunk szervező munkájának eredményeként – a Jászok Egyesülete ezúttal is népes küldöttséggel képviseltette magát.

Július 30-án ünnepelte Jászberény város díszpolgárának, Darázs Árpád zenepedagógus, karnagy (1922-1986) születésének centenáriumát. A megemlékezésen ünnepi köszöntőt mondott egyesületünk elnöke.

Október 21-én a Szolnokon működő Családkutatók Klubja vendége volt a Jászok Egyesülete elnöke. Dobos László közgazdász-szociológus a hideghónaljúnak tartott jászokról tartott előadást az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

Jászapáti évtizedek (1945-től) címmel jelent meg a Jászapátiak Baráti Egyesülete kiadásában dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna kétkötetes új könyve. A várostörténeti kiadványt egyesületünk elnöke mutatta be december 9-én, a jászapáti Pájer Antal Művelődési Házban.

3.) A Jászok Egyesülete több formában van jelen a világhálón. A pandémia idején felértékelődött az itteni jelenlétünk, mivel tevékenységünk jó része áttevődött a virtuális térbe. Közösségi oldalaink bővítették kapcsolati hálónkat, megsokszorozták a hozzánk kötődő személyek körét. A fokozott érdeklődést mutatják a számadatok is. A jövőben szeretnénk még tudatosabban részt venni az online világban.

Egyesületi honlapunkon (https://jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteink köre. Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit.

Közösségi oldalaink gazdái kitartással és lelkesedéssel végezték munkájukat. Facebook közösségi oldalunkat és Instagram fényképmegosztó közösségi oldalunkat a Jászságért Díjas Bugyi László Guriga fotográfus (Jászberény) gondozza. A Youtube videómegosztó csatorna oldalt Szőrös Zoltán (Lajosmizse) kezeli.

Az évi több, mint száz bejegyzésünk a Facebookon (https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu) döntően a Jászság természeti értékeit mutatja be országnak-világnak. 

A közösségi oldal követőinek gyarapodási üteme mérséklődött, de tovább növekedve, megközelíti a tízezret. Ez nonprofit szervezetként és hirdetések nélkül – kizárólag az ott elhelyezett anyagok képi és tartalmi vonzerejére támaszkodva – nagyon szép eredmény.

Instagram oldalunk (https://www.instagram.com/jaszokegyesulete) eddig nem hozta azt a látogatottságot, amit szeretnénk. Ráadásul a Facebook és az Instagram fiókok összekötése tovább gyengítette nézettségét. 

A Jászok Egyesülete Youtube csatornáján (https://www.youtube.com/c/jaszokegyesulete) „A Jászságért” Alapítvány két népzenei, továbbá karácsonyi albuma teljes egészében elérhető. A hangzó anyagot jól kiegészítik a dalszövegek, így a népdalok kitűnően használhatóak bárki számára, akár iskolai, szakköri foglalkozásokon is. 

A jászsági népdalok mellett oszét filmek, a Jászföld közösségi eseményei, jeles jászsági közéleti személyiségek portréi láthatók-hallhatók itt.

Ezúton mondunk köszönetet közösségi oldalaink önzetlen gondozóinak, s mindazoknak, akik hozzájárultak az oldalak gazdagításához.

4.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. 

A 2022. évben végzett munkánkról is hírt adott az országos, a megyei és a helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.  Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Illés Anita szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok), Szántai Tibor főszerkesztőnek, valamint munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény), Halász Lajos főszerkesztőnek (Jászapáti Hírmondó, Jászapáti), továbbá Banka Csaba szerkesztőnek (Jászsági Térségi Televízió, Jászberény) és a Trió Rádiónak (Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete elnökségi tagja fáradozását – írásai Jászberény és Jászapáti városok lapjában jelentek meg. Több jászsági és megyei elektronikus hírportál (így a berenycafe.hu, jaszberenyonline.hu, jasznaplo.hu, jaszsagonline.hu, jnsz.hu, szoljon.hu, tutihir.hu) is figyelemmel kísérte munkánkat.

5.) 2022-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 319.446 adóforintot kapott. Ez az összeg évek óta biztató növekedést mutat. Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Az SZJA egy százalékát – az eddigiekhez hasonlóan – a jász-hagyományt gazdagító kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

6.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

Katona Katalin: Minálunk, a Jászberény-Homoki tanyákon. Jászberény, 2022.

Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna: Jászapáti évtizedek (1945-től). I-II. Jászapáti, 2022.

Varga Kamill OFM – Varga Zsolt: Jászberény-Hajtapuszta. Jászberény, 2021.

7.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről (amelyekről értesültünk):

Prof. dr. Barna Gábor Jászságért Díjas néprajzkutató, iskolateremtő egyetemi tanár (Budapest-Szeged) Fraknói Vilmos-díjban részesült. – Prof. dr. Birkás Márta agrármérnök, professor emerita (Gödöllő) Károlyi Sándor-díjat kapott. – Bolla János agrármérnök Jászberény város díszpolgára lett. – Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány Jászapáti Városért díjat kapott. – Deli Julianna (Szeged) a dorozsmai jász gyökerek ápolásáért Honismereti Munkáért Emlékérmet kapott. – Fülöpné Paksi Katalint, az OTP Bank volt jászberényi fiókvezetőjét a Jászsági Menedzser Klub Egyesület a Honoris Maximus kitüntető érem elismerésben részesítette. – Kovács Béla és Kovács Béláné Pető Magdolna (Jászfényszaru) a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vezetésében végzett munkájukért Jászfényszaruért Emlékérmet kaptak. –  Dr. Réz Lóránt orgonaművész, a Palotásy János Zeneiskola (Jászberény) intézményvezetője Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjban részesült. – Veliczky Józsefné (Budaörs) értékteremtő közművelődési tevékenységéért a Jászboldogháza Díszpolgára címet kapta. – Jánoshida községért kitüntető díjban részesült Zámbori János jászkapitány.

A Honismereti Szövetség Honismereti Emléklappal ismerte el Barta István (Jászapáti), dr. Dobos László (Budapest–Jászágó), Dobosné Tari Mária (Jászágó), Illés Anita (Jászapáti) és Nemes József (Jászkisér) hagyományőrzők munkásságát. 

Jászfényszaru város – munkásságuk elismeréseként – tárgyjutalomban részesítette Bujdosó Katalin, Nagy Ildikó, Nagyné Kiss Mária és Pető István tagtársainkat.

Szívből gratulálunk!

8.) Testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány 2022. évi díjairól

A harmincegyedik alkalommal kiírt Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést Süveges István főszékesegyházi kanonok, főesperes, kecskeméti kerületi esperes, főszentszéki kötelékvédő, lajosmizsei plébános kapta a jászsági hagyományok Duna-Tisza közi megőrzéséért végzett sokoldalú, példaértékű tevékenysége elismeréseként.

Süveges István római katolikus plébános 1951-ben Szegeden született, kiskunfélegyházi jász család harmadik gyermekeként. Tanulmányait Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, Szegeden és Budapesten folytatta. 1974-ben szentelték pappá Vácon. Dömsöd és Felsőgöd után, 1994-ben lett Lajosmizse plébánosa.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye médiabizottságának elnöke. Kiváló orgánumú előadó. Évtizedek óta a Jászok Egyesülete tagja.

A mai Duna-Tisza közi város, Lajosmizse határát egykor, 1745-ben, a jászkun redemptio (önmegváltás) idején jászsági parasztpolgárok váltották meg. A terület Jászberény legelő pusztája lett, a település jász gyökerei innen erednek. Itt áll az egyházmegye legnagyobb, hétezer főt befogadó temploma, melyet a hitet megtartó, kitelepülő jász ősök emeltek. A templomot pompás virágoskert övezi.

Ez az Isten háza ma újra eredeti szépségében ragyog. Értékét emeli, hogy Süveges atya jász gyökerei és jász hagyományok iránti elkötelezettsége, páratlan technikai felkészültsége a jász értékek tárházává tette. A Lehel kürtje és a Redemptio okirata másolatának elhelyezése, a Szent Vendel-díj, a saját szövegezésű Jászok éneke, a májusi redemptiós megemlékezések, a termény-hálaadás ünnepe, a plébánia információgazdag honlapja – közel három évtizedes plébánosi szolgálatának eredményei. A történelmi- és zarándok emlékhellyé emelkedett plébániatemplom kincseit lelkes vezetéssel mutatja be az érdeklőknek Süveges atya. A hívek áldozatkészsége mellett, a világi segítők és a szépszámú ifjú ministráns is támaszai a város plébánosának. Süveges István atya kapcsolata harmonikus a település és a megye világi elöljáróival is.

Süveges István atya cselekvő, áldozatkész munkássága példaértékű, s a Duna-Tisza közén is gyarapítja a Jászság hírnevét. Életútja, a Jászság érdekében is végzett közösségi szolgálata méltóvá teszi személyét a Jászságért Díj elnyerésére.

 A 2022. évi Jászságért Díjat 2022. augusztus 20-án, Lajosmizsén, a város Szent István-napi ünnepségén adták át.     

A tizenkettedik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat, s a vele járó 200.000 forint elismerést a Jászárokszállási Rozmaring Népdalkör kapta az eredményes közösségi tevékenység, a jászsági dalkultúra megőrzése érdekében végzett szolgálatáért.

A Jászárokszállási Rozmaring Népdalkör 1977-ben alakult. A város legrégebbi művészeti csoportja. Korábbi vezetői az alapító Faragó Jánosné, majd Banka Sándorné voltak. A csoportot Kovács Zoltánné Lajos Krisztina pedagógus, népdalénekes tíz éve vezeti. Jelenlegi tagságuk 20 fő.

Számos alkalommal képviselték nagy sikerrel városukat a Jászságban, annak határain túl, továbbá Erdélyben is. Büszkén hordják jászsági viseletüket.

Nemzeti és egyházi ünnepeinken hozzájárulnak zenei anyanyelvünk méltó közösségi megéléséhez. Terveik szerint folytatják a szakmai, baráti kapcsolataik erősítését, Jubileumi Daloskönyvet jelentetnek meg.

Számos szakmai eredményük közül legfrissebb a KÓTA Országos Arany Minősítése (2020).

A szakkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó Jászárokszállás életében. A Jászárokszállási Rozmaring Népdalkör eredményei és törekvései méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére.

A díjat nemzeti ünnepünkön, 2022. október 23-án, a jászárokszállási városi ünnepségen vették át.

9.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2022-ben:

Prof. dr. Ádám József geodéta, akadémikus, 72 éves (Budapest), Guba László politológus, 79 éves (Dunakeszi), Hegedűs Istvánné ny. főkönyvelő, 91 éves (Budapest), Ivanics Gábor nyugdíjas, 88 éves (Budapest), Kiss Bertalan mérnök, festőművész, 82 éves (Budapest), Kovács Béláné tanár (Jászárokszállás), Ossik János ny. építésztechnikus, 89 éves (Budapest), Pálszabó Endre 67 éves (Budapest), dr. Patkós Péter orvos, 78 éves (Budapest), dr. Völgyi Kálmán ny. orvos ezredes, 81 éves (Budapest).

Szívünkben őrizzük emléküket!

10.) 2023. évi program-előzetes

Az idei, immár 27. Jász Világtalálkozó időpontja 2023. június 30. – július 2. A rendezvény házigazdája Jászdózsa község, társrendezője a Jászok Egyesülete.

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az egyesület tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához.Tisztelettel kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!  

 

                                                                                           Dobos László

                                                                                  a Jászok Egyesülete elnöke

***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat gazdagító rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk.

Különös kettősséget tapasztalunk évek óta a tagdíjfizetési morálnál. Egyszerre nőtt az elmaradást felhalmozók száma és a tagdíjat felülfizetők köre. Köztudott, hogy a tagdíjfizetés összetartozásunk egyik fontos kifejezője.

A mellékelt csekk a 2023. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből. A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 2.000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 1.000 forint. Tagszervezeteink 5.000 forintot fizetnek. Felülfizetést hálásan fogadunk.

Takarékosabb és gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton juttatjuk el Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni. Köszönjük!   

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete tízezer főt közelítő Facebook közösségéhez: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu. Ezzel is erősítjük jelenlétünket az internetes kapcsolattartás világában.

Kérjük, ajánlja világhálós kapcsolati formáinkat ifjabb családtagjai figyelmébe! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk.

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/c/jaszokegyesulete

bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41


<< vissza a hírlevelekhez