Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
BEMUTATKOZNAK TAGSZERVEZEINK

Pusztamonostoriak Baráti Köre
Belépésük időpontja: 1998-12-07
A Pusztamonostoriak Baráti Köre 1998. augusztus 20-án - a térség más baráti köreire nem jellemző módon - jogi személyként, közhasznú egyesületként kezdte meg működését. A Baráti Kör célja, hogy összefogja és támogassa a közösség fejlődéséért, a családokért, az állampolgárokért tenni akaró embereket.

Ennek érdekében a következő feladatok ellátására vállalkozik. Összegyűjti, illetve közvetíti tagjai javaslatait és észrevételeit a közösség működtetésére, fejlesztésére vonatkozóan a helyi önkormányzati testülethez. Mozgósítja tagjait a környezeti, természeti és kulturális értékek megóvására, a környezetet építő, -szépítő közös tevékenységre. Karitatív tevékenységével támogatja az anyagi, természetbeni és humánus segítségre szorulókat, illetve együttműködik az ilyen tevékenységet végzőkkel.

Rendszeres kapcsolatot teremt a Pusztamonostorról elszármazottak és a helyben lakók között.

A hagyományőrzés, a lokálpatriotizmus erősítése érdekében összegyűjti a település emlékanyagát, gondoskodik azok bemutatásáról. Kapcsolatot tart a helyi állami, társadalmi, politikai szervekkel, illetve szervezetekkel. Egyesületként a helyi közművelődési intézményekkel összhangban működik és kapcsolatot tart az Országos Társadalmi Egyesületek Szövetségével.

Az elnöki posztot eddig időrendben az alábbi személyek látták el: Balázs Győző, id. Cserháti László, Hundt Csilla és jelenleg Nagy Lajos. A céljainkkal egyetértők anyagi támogatását, az SZJA 1%-ának felajánlását az alábbi adószámon tudjuk fogadni: 18831229–1–16. A korábbi évek felajánlásait ezúton is köszönjük támogatóinknak.

Végezetül az alapító levél gondolatait idézzük:
„Mi szülőföldünk szeretetéből indíttatva – mert őseink nekünk építették, emberré válásunk innen gyökerezik, mert folyton visszajár gondolatunk a gyermekkor felejthetetlen emlékeire, felelősséget érzünk Pusztamonostor jelenéért és boldog jövőéért – elhatároztuk, hogy e kötődést szervezeti formában is kifejezzük, s létrehozzuk a Pusztamonostoriak Baráti Körét. Célunk, hogy megmentsük elődeink örökségét, tárgyi és hagyományi emlékeit. Ezeket megőrizzük magunk és utódaink szellemi gazdagodására. Községünk belső és külső rendjének szépítési gondját magunkénak is vállaljuk. A működési szabályzatot elfogadjuk.”

Az alapító tagok névsora:

Tamus Csilla
Hundt Zoltán
Balázs Győző
Vakosné Sánta Teodóra
Sári Ferenc
Magda Gábor
Kissné Pető Brigitta
Kiss Zoltán
Percz László
Cserháti László
Tőzsér Ferencné
Nagy Sándorné
Száraz Sándorné
Papp Ferencné
Tóth Rudolfné
Cserháti Lászlóné
Bognár Sándorné
Bognár Zita
Guba Józsefné
Guba József
Dr. Dajkó György
Dr. Dajkó Györgyné
Kovács Krisztina
Macsi Sándor
Kecskés András

Bibókné Tomcsányi Rozália
Farkas Ferenc
Farkasné Bazsó Szilvia
Percz Lászlóné
Bajtai Miklós

<< vissza a tagszervezetekhez