Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
BEMUTATKOZNAK TAGSZERVEZEINK

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportja
Belépésük időpontja: 2002-02-18
Alapítás éve: 2000, taglétszám: 81 fő Címe: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 3.
Elérhetőség: telefon/fax: 06-57-502-211, 06-57-412-167. E-mail: subadr@invitel.hu
Összejövetelek: minden hónap harmadik hétfőjén, 17 órakor, Szent István Ház

Elnök: Dr. Suba György nyugdíjas orvos, alelnök: Taczman András állandó diakónus, titkár: Molnár Györgyné pedagógus, gazdasági vezető: Vidovich Lászlóné tanár, küldött: Besenyi Vendel agrármérnök, pótküldött: Egressy András gépkocsivezető oktató.

Lelki vezető: Szántó József apátplébános

Az irányadó alapvetések között szerepel: "civil szervezetként fog működni", "nem politikai tömörülés, de van véleménye a politikáról", "keresztény elvekre alapozza működését" valamint "az emberek és a haza javát kívánja szolgálni".

A tizenkét éves fennállás során a csoport egész működését ez az értékrend határozza meg. Mi sem tanúsítja ezt jobban, mint azoknak a rendezvényeknek és összejöveteleknek a sorozata, mely a résztvevőknek nemcsak szellemi-kulturális-közéleti eszmefuttatásokra, hanem lelki töltekezésére is alkalmat ad. Programjaink iránt városi, regionális szinten, a csoporton kívül is nagy az érdeklődés.

Havonta tartott összejöveteleinken kutatási területükön szakmai tekintélynek örvendő személyiségek tartanak előadást különböző témákban.

A KÉSZ Könyvek kiadására vállalkoztunk. Sáros András jászberényi festőművész, művésztanár jegyzetei, archív rajzai, többéves kutatásait összefoglaló kéziratai alapján reprezentatív formában a jászberényi főtemplom (2002) és a ferences templom (2004) történetét, valamint a Jászberény műemlékei (2006) című átdolgozott művet adtuk ki. E könyvsorozat negyedik alkotása a Jászberény katolikus élete című monográfia (2010).

Csoportunk világ felé nyitottságát bizonyítják a többféle irányban fenntartott kapcsolatok, melyeket időnkénti oda-visszalátogatással erősítünk meg. Baráti kapcsolatot tartunk fenn a tiszafüredi KÉSZ-csoporttal, a szlovákiai Halicsban szolgáló Szűz Mária Családja női renddel. A nővérek két alkalommal mutatkoztak be Jászberényben: adventi és húsvéti elmélkedést, imaórát tartottak vetített képekkel, élő zenével. A vechtai Universitas Verband-dal is élő kapcsolatban vagyunk, Jászberény város testvérvárosi kapcsolatán belül. Az ő tevékenységük hasonlít a KÉSZ szervezetéhez. Sokoldalú baráti kapcsolat alakult ki az Ipolybalogban (Felvidék) működő Palóc Társaság és a jászberényi KÉSZ között. 2011-ben emléktáblát helyeztünk el Ipolyság szülötte, Sajó Sándor költő, egykori jászberényi gimnáziumi tanár emlékére. Az általuk meghirdetett versmondó és esszéíró versenyeken jászberényi diákok is részt vesznek.

2008. május 17-én az egykori ferences kolostor falán emléktáblát helyeztünk el - a közel 1000 idehurcolt szerzetes és szerzetesnő emlékére. 2009-ben szintén emléktáblát állítottunk, ez alkalommal a ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmából.

A Biblia évében nagyon szép gondolat érlelődött meg bennünk, amikor megszerveztük a tagság körében Szent János evangéliuma egy-egy szakaszának saját kézzel történő másolását. Ebben a gondos munkában tagtársaink szorgalmasan kivették részüket.

A Szent Rozália-díjat alapítottunk, amely életműdíj. Kaphatja személy, vagy civil szervezet, a foglalkozásában, hivatásában keresztényi alázattal az egyházért, a városért és a Jászságért végzett munkájáért.

Több évvel ezelőtt alapítottunk ösztöndíjat a gyimesfelsőloki (Erdély) Árpádházi Szent Erzsébet Római Katoli-kus Líceum egy végzős, arra érdemes diákjának segítésére.

Tizenkettedik éve KÉSZ HÍRLEVÉL-ben, - melynek szerkesztője dr. Suba Györgyné - rendszeresen tájékoztat-juk tagjainkat a KÉSZ helyi és országos eseményeiről.

Alapításunk tízéves évfordulója alkalmából egy hétig tartó ünnepségsorozat keretében emlékeztünk és mutattuk be a város lakosságának a KÉSZ jászberényi szervezetének életét.

Immár hagyománnyá váló és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő KÉSZ-rendezvény a kétévente, szeptem-ber elején Jászberény város védőszentjének, Szent Rozáliának ünnepén megrendezett Egyházi Népénekes Találkozó. A találkozón rendszeresen 15-20 csoport vesz részt.

2011-ben csatlakoztunk először a SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZTIVÁL országos rendezvényéhez, amelyben Nyitott templomok éjszakája (főtemplomban), családfotó kiállítás, gyermekrajz pályázat, restaurált kriptaleletek bemutatása és Egyházi Kórusok Találkozója szerepelt a programban. 2012-ben másodszor is részt kívánunk részt venni e nagyszerű rendezvénysorozatban. Egyházi Népénekes Találkozó, nyitott templomok éjszakája (ferences templomban), és népi énekesek találkozója, szakrális fotókiállítás szerepelnek a tervek között.

A Jászok Egyesületének 2002 óta vagyunk a tagszervezete, számos program megvalósítására társultunk: Egyházi Népénekes Találkozók, Szakrális Művészetek Hete Fesztivál megszervezésében, a KÉSZ Könyvek sorozat kiadásában, három emléktábla állításában, előadások szervezésében fogtunk össze és valósítottuk meg terveinket. 2010-ben, alapításunk tizedik évfordulójára elnyertük a Jászsági Civil Vándordíjat. Együttműködésünket kiválónak és példamutatónak minősíthetjük.


A bemutatást összeállította dr. Suba Györgyné nyugdíjas

<< vissza a tagszervezetekhez