Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
BEMUTATKOZNAK TAGSZERVEZEINK

"Köttön vezér" Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület
Belépésük időpontja: 2021-02-22
Kunszentmártonban kunhalom őrzi a kunokat Magyarországra vezető fejedelem nevét és emlékét, Harkakötöny puszta mellett egyedüliként hazánkban. A helyi monda szerint Köttön ott halt meg egy csatában. Katonái süvegükkel hordtak földet holttestére és így keletkezett a halom.

A 2020-ban megalakult egyesület elnöke Barna Gábor néprajzkutató, professor emeritus, vezetőségi tagok Gulyás Györgyi és Imrei László.

Néhány mondat az alapszabályból: Az egyesület "önkéntes, pártoktól független közösségi tevékenységgé fogja össze a szülőhelyük, lakóhelyük megismerését célzó egyéni törekvéseket, amelyek a lakó- és munkahely, a szülőföld történelmének, múltjának és jelenének, kultúrájának megismerését, tiszteletét és a közösség önbecsülését szolgálják."

Tevékenységében a "Köttön vezér" Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület Kunszentmártonban és a Kunszentmártoni Járás településein összefogja, szervezi, segíti a lakó- és munkahely, a szülőföld, a haza történetének, jász és kun gyökereinek, valamint vármegyei múltjának és jelenének, kultúrájának megismerését, feltárását, dokumentálását, megőrzését, tárgyi emlékeinek köz- vagy magángyűjteményben való elhelyezését szolgáló egyéni és csoportos tevékenységet, ami által az elenyészéstől megmenti. Számon tartja és dokumentálja az elszármazottak egyéni életútját, támogatja az elszármazottak (kunszentmártoniak) találkozóját. A feltárt adatokat ismeretterjesztő tevékenységével (előadás tartása, kiállítás rendezése, könyvkiadás) közkinccsé teszi. Javaslatokat fogalmaz meg a különböző örökségelemek napjaink életébe, a helyi és térségi turisztikai kínálatba történő bevonására (pl. természeti örökség, építészet, viselet, hímző- és gasztronómiai kultúra, vallási kultúra, közösségi együttélés, stb.), véleményt nyilvánít az önkormányzat településfejlesztéssel, örökségelemekkel kapcsolatos terveiről. Önkénteseket is bevonva értékfeltáró és értékőrző tevékenységével támogatja a közgyűjtemények, különösen is a helyi múzeumok, és könyvtár, valamint a diktatúrák áldozatainak (kulákok, kitelepítettek, 56-os üldözöttek, stb.) emlékét őrző kegyeleti hely munkáját. A közösségért dolgozva maga is próbál közösséget teremteni közös munka, összefogás révén. Ezáltal pedig növelni kívánja az előző nemzedékek munkája és a teremtett környezet iránti tiszteletet, a közösség önbecsülését, a szülőhely és a lakóhely szeretetét, az iránta való önzetlen elköteleződést. Javaslatokat fogalmaz meg a településért sokat tett személyiségek emlékének ápolására (pl. emléktábla állítás, megemlékezések, sírok védetté nyilvánítása).

Az egyesülete elérhetősége: kottonvezer@gmail.com

Az egyesület logója:

<< vissza a tagszervezetekhez