Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
TÁMOGATÓINK
RÓLUNK ÍRTÁK
DRÓTPOSTA

"A JÁSZSÁGÉRT" ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE
"A Jászságért" Alapítványt 1990. december 14-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság, 922. sorszám alatt. Alapítója dr. Dobos László közgazdász-szociológus. Az alapítvány célja, hogy támogassa és ösztönözze azokat a kezdeményezéseket, melyek a nemzeti (jász és jászsági) kulturális örökség megőrzését és gyarapítását szolgálják. Tevékenysége során ennek szellemében fejlesztette szervezeti rendjét, s így - az idevágó törvény előírásainak teljesítése alapján - 1998. január 1-től közhasznú szervezetként működik.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke az alapítástól 1993-ig Hamza Dezső Ákos filmrendező, festőművész (1903-1993) volt; 1994 óta ezt a tisztséget dr. Csányi Sándor közgazdász, elnök-vezérigazgató (1953) tölti be.

Az alapítvány legjelentősebb hatású munkája a kiadói tevékenység. Ennek során számos értékes, mára szinte hozzáférhetetlen 18-20. századi kiadványt jelentetett meg reprint formában, továbbá közzétette Czettler Jenő akadémikus válogatott munkáit. Közreadta Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus Jászság c. háromnyelvű fotóalbumát. Megjelentette a Jászsági népdalcsokor című hangkazettát és CD lemezt, majd közreadta - az MTA Zenetudományi Intézetének támogatásával - a Jászsági ünnepnapok c. hangkazettát és CD lemezt. A kiadói tevékenységre fordított összeg több tízmillió forint. A kiadványok kedveltségét növeli, hogy azokban nemcsak a szépszámú támogatók (szponzorok), hanem az előfizető jászok nevét is megörökítik. Örvendetes, hogy azóta - az alapítvány sikeres kiadványait mintaként használva - több jászsági intézmény, szervezet is jelentős kiadói tevékenységbe kezdett.

"A Jászságért" Alapítvány 1992 óta évente Jászságért Díjat adományoz a Jászság kulturális, közművelődési életében kiemelkedő munkát végző egy-egy személyiségnek. A díjhoz évről-évre növekvő, 2008-tól 1.000.000 forint adómentes elismerés jár. A Jászságért Díj kapcsán eddig közel 15 millió forint került kifizetésre. Az elismertek körében képzőművész, történész, lelkész, pedagógus, helytörténeti kutató, néprajzkutató egyaránt található.

Az alapítvány működésének első tíz esztendeje alatt a kuratórium pályázataira 363 pályázat érkezett, s ebből támogatásra méltónak ítéltek 136 pályamunkát. Támogatást kaptak helyi és országos jelentőségű kiadványok, rendezvények, tanulmányutak, kutatói célkitűzések. Az ily módon kiosztott adómentes pályadíjak összege megközelíti a négy és félmillió forintot.