Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
A SZÁZÉVES JÁSZOK EGYESÜLETE TÖRTÉNETE


A szülőföldjükről elszármazott jászságiak mindenkor keresték a kapcsolattartás lehetőségét egymással és az otthon élőkkel. 1921-től a fővárosban működött az itt élő jászságiak szervezete, a Jászok Egyesülete Budapesten. Az egyesület vezetője dr. Czettler Jenő agrárközgazdász, egyetemi tanár, akadémikus, a képviselőház alelnöke volt. Az szervezetet 1946-ban - több tízezer más szervezettel együtt - feloszlatták. A tudós professzort koholt vádak alapján perbe fogták, bebörtönözték. Börtönkórházban halt meg 1953-ban. A 301-es parcellába temették, ma a tápiósági családi sírboltban nyugszik. Emlékezetét tábla hirdeti szülővárosában, Jászárokszálláson és a budapesti Köröndön.

Az 1970-es években rendre jöttek létre a fővárosban a különböző megyék baráti társaságai. Ezek egyike volt a Szolnok Megyeiek Baráti Köre, mely döntően a hivatalnoki és gazdasági elit elszármazott személyiségeit tömörítette. Eljártak ide a Pest-Budán gyökeret vert jászok is.

Az egyesülési jog 1989. évi újraszabályozását követően hozták létre Jászságból elszármazottak a Jászok Egyesülete Szervezőbizottságát 1990-ben. A név- és címlisták begyűjtése, egyeztetése, számos előkészítő megbeszélés után 1991. március 19-én, Budapesten megalakult a Jászok Egyesülete.

Az alakuló ülés 36 résztvevője kimondta: olyan szervezetet kívánnak létrehozni, mely intézményes kapcsolatot teremt az otthon élők és a diaszpóra között. "Adósai vagyunk szülőföldünknek" - írták csatlakozásra buzdító felhívásukban. Az egyesület létszáma gyorsan növekedett. Néhány hónap alatt elérte a háromszáz főt, mely mára megduplázódott. Az országos szervezetben a fővárosi, a más hazai tájakon élő és a külföldre szakadt jászok képviselői egyaránt megtalálhatók. A Jászság mai 18 településéről is számosan beléptek az egyesületbe. Az 1998 óta közhasznú szervezetként működő Jászok Egyesületének több tucat jogi tagja is van, önkormányzatok, helyi hagyományőrző szervezetek, népdalkörök és más szerveződések.

A Jászok Egyesülete havi rendszerességgel tart összejövetelt Budapesten, a Pest Vármegyei Vármegyeházán. A meghívott vendégek a jászok és a Jászság története, néprajza, kulturális hagyományai ismertetése mellett rendszeresen szólnak a felnevelő táj mai valóságáról, az ipar, a közművelődés, közbiztonság, demográfia kérdéseiről. Az egyesület összejövetelein megfordult az országos és a regionális, kulturális és társadalmi közélet számos képviselője. Az előadásokat mindenkor élénk érdeklődés és médiafigyelem övezi. Ezek a rendezvények egyúttal módot adnak olyan személyes találkozásokra, melyekre akár évtizedek után kerül sor.

A jász öntudat megőrzését, gyarapítását új eszközökkel szolgálja az egyesület közösségi médiában való jelenléte. A jászok összetartozását fejezi ki 2005 óta az egyesület honlapja (www.jaszokegyesulete.hu) továbbá a 2011 óta működő Facebook közösségi oldala (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol a követők száma elérte a 10.000 főt. Az egyesület Instagram fényképmegosztó közösségi oldalán (www.instagram.com/jaszokegyesulete) 2015 óta páratlan szépségű jászsági fotókban gyönyörködhetünk. Az internetes közösségi oldalak gazdája az egyesület tagja, Bugyi László Guriga Jászságért Díjas fotográfus (Jászberény). Napról-napra bővül az egyesület Youtube videómegosztó csatornája (2016). Ezt az oldalt Szőrös Zoltán, az egyesület elnökségének tagja (Lajosmizse) gondozza. A világhálós jelenlét révén bővült és fiatalodott az egyesület tagsága és pártolói köre.

Az egyesület számos jászsági kezdeményezést támogatott, karolt fel. Működése során a Jászok Egyesülete több tízmillió forintot fordított a jászsági kulturális értékgyarapításra. Az általános és középiskolások részére szervezett történelmi vetélkedők, a különböző hagyományőrző rendezvények, kórustalálkozók, szüreti felvonulások, népi gyermekjátékok vetélkedője, és más rendezvények közül kiemelkedik a Jász Világtalálkozók sora. A látványos külsőségekkel megrendezett kulturális seregszemlén találkoznak - évente más-más jászsági településen - az otthon élő, az elszármazott és a kirajzott (szervezett telepítés eredményeként elköltözött) jászok. A Jász Világtalálkozót az adott település önkormányzata és a Jászok Egyesülete rendezi. 2024-ben Jászjákóhalmán, 2025-ben Jászszentandráson találkoznak a világ jászai.

A Jászok Egyesülete társadalmi támogatottságát és elismertségét fémjelzi, hogy kezdetben évről-évre részesült az Országgyűlés által, majd a Nemzeti Civil Alap révén odaítélt működési támogatásban. Az állampolgárok személyi jövedelemadója egy százalékának adományozásából az egyesület ezidő szerint évente többszázezer adóforinthoz jut (adószám: 19666024-1-41).

A Jászok Egyesülete ötévente megemlékezik újjáalakulásának évfordulójáról. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum márványtermében megrendezett díszünnepségeken (2006, 2011, 2016, 2021) az elszármazott és otthon élő jászok közössége együtt ünnepelt. Az ünnepségek összefoglalóit megtekintheti Youtube csatornánkon.

A Jászok Egyesülete történetét örökíti meg a Magunk útján (2000) és az Adósai vagyunk szülőföldünknek (2016) c. kiadvány, mindkettő dr. Dobos László egyesületi elnök tollából.

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a több mint száz esztendőt megért közösséget támogatták, s a célok megvalósulását segítik.***


Az egyesület történetének részleteiről jelen honlapunk Hírlevél linkjén tájékozódhat.