Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
TÁMOGATÓINK
RÓLUNK ÍRTÁK
DRÓTPOSTA
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE

A szülőföldjükről elszármazott jászságiak mindenkor keresték az intézményes kapcsolattartás lehetőségét egymással és az otthon élőkkel.

A két világháború közötti évtizedekben működött a fővárosba került jászságiak szervezete: a "Jászok Egyesülete Budapesten". Az egyesület vezetője Jászárokszállás szülötte, dr. Czettler Jenő agrárközgazdász, egyetemi tanár, akadémikus, a képviselőház alelnöke volt. A szervezetet 1946-ban - több tízezer más egyesülettel együtt - feloszlatták. Czettler professzort koholt vádak alapján perbe fogták, bebörtönözték. Börtönkórházban halt meg 1953-ban, a 301-es parcellába temették, ma a tápiósági családi sírboltban nyugszik.

A hetvenes években rendre jöttek létre a fővárosban a különböző megyék baráti társaságai. Ezek egyike volt a Szolnok Megyeiek Baráti Köre, mely döntően a hivatalnoki és gazdasági elit elszármazott képviselőit tömörítette. Eljártak ide a Pest-Budán gyökeret vert jászok is.

Az egyesülési jog 1989. évi újraszabályozását követően hozták létre Jászságból elkerült személyek a Jászok Egyesülete Szervező Bizottságát 1990-ben. A név- és címlisták begyűjtése, egyeztetése, számos előkészítő megbeszélés után 1991. március 19-én a Társadalmi Egyesülések Szövetsége Belgrád rakparti székházában alakult meg a Jászok Egyesülete. (Nyilvántartási száma a Fővárosi Bíróságon 3624.)

Az alakuló ülés 36 résztvevője kimondta: olyan, a jászsági elszármazottakat tömörítő szervezetet kíván létrehozni, mely intézményes kapcsot teremt az otthon élők és a diaszpóra között. "Adósai vagyunk szülőföldünknek" - írták csatlakozásra buzdító felhívásukban. Az egyesület létszáma gyorsan növekedett. Néhány hónap alatt elérte a háromszáz főt, mára pedig meghaladta az ötszázat. Az országos szervezetben a fővárosi, a más hazai tájakon élő és a külföldre szakadt jászok képviselői egyaránt megtalálhatók. Számosan a Jászság mai 18 településéről is tagokká lettek. Az egyesületnek ma - az idő közben bekövetkezett elhalálozások miatt - egy olyan tagja van, aki az egykori Jászok Egyesületének is tagja volt. Az egyesületnek ez idő szerint 30 jogi tagja is van (települési önkormányzatok, helyi baráti körök, népdalkörök és más szervezetek).

A Jászok Egyesülete havonta tart összejövetelt Budapesten, kezdetben a Magyar Urbanisztikai Társaság székházában, 1992 októbere óta a Pest megyei Megyeházán. A meghívott vendégek a jászok és a Jászság története, néprajza, kulturális hagyományai ismertetése mellett rendszeresen szólnak a felnevelő táj mai valóságáról: az ipar, a közművelődés, a közbiztonság, a demográfia kérdéseiről. Az egyesület összejövetelein megfordult az országos, a regionális kulturális és politikai élet számos képviselője. Az előadásokat mindenkor élénk érdeklődés és a sajtó figyelme övezi. Ezek a rendezvények egyúttal módot adnak olyan személyes találkozásokra, melyekre esetleg évtizedek után kerül sor. Az egyesületnek saját helyisége, vagy bérelt irodája nincs, és fizetett alkalmazottra sem futotta sohasem. A tisztségviselők is javadalmazás nélkül dolgoznak.

A jász öntudat megőrzéséért végzett fáradozás sikeres megnyilvánulása az a kiadói tevékenység, melyet az egyesület "A Jászságért" Alapítvánnyal együtt folytat.

Az egyesület számos jászsági kezdeményezést támogatott, karolt fel. Az általános és középiskolások részére szervezett történelmi vetélkedők, a különböző hagyományőrző rendezvények (kórustalálkozók, szüreti felvonulások, népi gyermekjátékok vetélkedője stb.) sorából kiemelkedik az évente megszervezett Jász Világtalálkozó. Ezen a látványos külsőségekkel megrendezett kulturális seregszemlén az otthon élő, az elszármazott, valamint a kirajzott (szervezett telepítés eredményeként elköltözött) jászok találkoznak, évente más-más jászsági településen. A közösségi ünneplés alkalmai szorosabbra fűzik az emberi kapcsolatokat és megerősítik az egyének felelősségérzetét.

Az egyesület társadalmi támogatottságát és elismertségét fémjelzi, hogy folyamatosan részesült az Országgyűlés, majd a Nemzeti Civil Alap által odaítélt működési támogatásban. Az állampolgárok személyi jövedelemadójuk egy százalékának adományozásával a szervezetet első ízben 1997-ben 321 ezer forint; legutóbb, 2005-ben pedig 12.657.799 forint támogatásban részesítették. Köszönet mindazoknak, akik - eleget téve felhívásunknak - egyesületünket ebben az elismerésben részeltették. Ez a tisztes összeg kifejezi azt a kötődést, mely a tagságot és a szervezetet összekapcsolja, s melynek eddig is számtalan tanúbizonyságát tapasztalhattuk. Ez az adomány növeli szervezetünk anyagi erejét, függetlenségét; egyik forrása kiadványsorozatunk megjelentetésének, rendezvényeink megvalósításának.

Az egyesületi tagdíj évi 600 forint. Nyugdíjasoknak, tanulóknak, munkanélkülieknek 300 forint, tagszervezeteinknek 2.000 forint. Felülfizetést köszönettel fogadunk.

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét támogatták, céljai megvalósulását segítik.

2006. március 18-án ünnepelte újjáalakulásának 15. évfordulóját a Jászok Egyesülete. A budai Várban, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum patinás falai között egyesületünk több száz jelenlévő tagját és a népes vendégkoszorút köszöntötte az elszármazott jászok részéről: Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendező, egyesületünk tagja; az otthon élők képviseletében Hajdú László polgármester, a Jászsági Többcélú Társulás elnöke; az ifjú jászok nevében dr. Paksi Gábor cégjogász. Az elvégzett munkáról dr. Dobos László, az egyesület ügyvivője adott számot. Pohárköszöntőt hallhatunk Korniss Péter Kossuth-díjas fotóművésztől; asztali áldást mondott Kladiva Imre kanonok-plébános. A találkozót megtisztelte részvételével Barta László nagykun-, Ván Jenő kiskun-, és Zámbori János jászkapitány; valamint a Jászság számos polgármestere. A kiemelkedő munkát végző személyek közül - az egyesület tisztikara, tagtársaink, a sajtó képviselői, ügyünk barátai - 53-an részesültek az önzetlen fáradozást elismerő díszoklevélben. Az eseményt számosan (tagságunk, partnerszervezeteink) köszöntötték táviratban, levélben, illetve adták át ajándékaikat.

***


Az egyesület történetének részleteiről jelen honlapunk Hírlevél linkjén tájékozódhat.