Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
TÁMOGATÓINK
RÓLUNK ÍRTÁK
DRÓTPOSTA
LEGFRISSEBB

MEGHÍVÓ / KÉRJÜK, JEGYEZZE ELŐ!

A Jászok Egyesülete Elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület következő összejövetelére, melyet 

2020. február 26-án (szerda) 17,00 órakor

tartunk a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V., Városház u. 7., II. emelet 245. sz.). 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Budapest, 2020

Vetített képes előadást tart

Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális örökségét ápoló egyesületi kiadványainkat (könyvek, cédék) árusítjuk a helyszínen.   

A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk. Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott vendég! Kérjük, értesítse barátait is!

Budapest, 2020. február

A Jászok Egyesülete Elnöksége

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

 info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla: 10200892-31411767-00000000
adószám: 19666024-1-41


(2020. február)

82. sz. H Í R L E V É L

(2020. január)

 

Beszámoló a Jászok Egyesülete 2019. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss, jó egészséget kívánunk 2020-ra!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2019 végén 540 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 43 tagszervezete van. 

A Jászok Egyesülete több formában van jelen a virtuális térben, a világhálón. Egyesületi honlapunkon (https://jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteink köre. Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi oldalon is (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol követőink száma – hála Bugyi László Guriga tagtársunk (Jászberény) ügyszeretetének – megközelíti a 8.000 főt. Egyesületünk Instagram fényképmegosztó közösségi oldalán (www.instagram.com/jaszokegyesulete) páratlan szépségű jászsági fotókban gyönyörködhetünk. Szőrös Zoltán tagtársunk (Lajosmizse) önzetlen munkája révén napról-napra bővül egyesületünk Youtube videó megosztó csatornája (https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg).

1.) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 26-án vendégünk volt egy székely asszony a jászok közül: egyesületi tagtársunk, Szabóné Nagy Enikő gimnáziumi tanár, Jászapátiról.

Március 26-án Agócs Tibor szakmai vezető előadását követően küzdősport bemutatót tartottak tanítványai: Yakuzák SE és Y Akadémia (Jászberény).

Április 25-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2018. évi pénzügyi beszámolót, s az egyesület munkájáról szóló éves jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon), majd jóváhagyta a 2019. évi terveket.  A közgyűlés után dr. Farkas Kristóf Vince történész (Jász Múzeum, Jászberény), a Jászok Egyesülete Elnökségének tagja tartott vetített képes előadást A Jászkürttől a Lehel kürtig címmel.

Május 27-én jászsági vasút-történeteket osztott meg velünk Szikszai Mihály főlevéltáros (MNL Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltára, Szolnok).

Szeptember 24-én egyesületi tagtársunk, Urbán Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Csoportjának elnöke (Szolnok) a Jászság madárvilágát mutatta be gazdag képanyaggal.

Október 30-án A kedélyvesztés-hullámzás okai és orvoslása címmel vetített képes előadást tartott vendégünk, a mentális zavarok szakértője, a jászberényi gyökerekkel rendelkező prof. dr. Janka Zoltán egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika).

November 26-án vetített képes előadást tartott vendégünk, Vágó Pál festőművész (1853-1928) dédunokája, dr. Bóna István festő-restaurátor (Budapest).

2.) Rendezvények:

Február 16-án a Jász Múzeumban (Jászberény) köszöntöttük jubileumi születésnapjukon tagtársainkat, a Jászság meghatározó jelentőségű helytörténeti kutatóit: dr. Suba Györgyné Kocsis Juliannát (Jászberény-Jászapáti) és Fodor István Ferencet (Jászjákóhalma).

Május 6-a, a jászkun önmegváltás emléknapja alkalmából az idén is – mint 1993 óta minden évben – megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg. Az emléktáblát ezt követően ideiglenesen leszereltettük, mert megkezdődött a korábban tűzvésszel sújtott épület teljes felújítása.

A 2019. évi jubileumi, 25. Jász Világtalálkozót Jászkisér városa és a Jászok Egyesülete rendezte június 7-9. között. A díszünnepségre június 8-án, pünkösd szombatján került sor. Az ünnepi és ökumenikus istentiszteletet a református templomban tartották. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A 28. alkalommal kiosztott Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot tagtársunk, Bugyi László Guriga fotográfus (Jászberény) kapta. Jászkapitányként Nemes Józsefet iktatták be. Az ünnepségsorozaton – Fehérné dr. Ábrahám Etelka elnökségi tag szervező munkájának eredményeként – a Jászok Egyesülete ezúttal is népes küldöttséggel képviseltette magát.

Az idei, 26. Jász Világtalálkozónak 2020. június 19-21. között Jánoshida ad helyet.

Június 5-én, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban került sor Hamza D. Ákos festőművész (1903-1993), „A Jászágért” Alapítvány egykori, első elnöke kiállításának megnyitására. Az életművet dr. Egri Mária művészettörténész ajánlotta a közönség figyelmébe. Az eseményen szép számmal jelen voltak a Jászok Egyesülete tagjai is.

Augusztus 17-én, a 21. Jászágói Falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Szeptember 19-én konferenciával emlékezett meg a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság névadója, id. komori Bedekovich Lőrinc földmérő (1751-1823) Jászkun Hármaskerületi hivatalába történt beiktatásának 240. évfordulójáról. A nyitó előadást dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke tartotta.

Tagszervezetünk, a Jász Alkotók Köre jubileumi, 75. kiállítását rendezte november-decemberben Csepelen, a Szabó Magda Közösségi Térben. A kiállítást egyesületünk elnöke nyitotta meg.

Az esztendő során több jeles eseménnyel ünnepelte a jászapáti származású jászok által történt újratelepítésének 300. évfordulóját Kunszentmárton városa. A programsorozat lehetőséget adott a Jászok Egyesülete tevékenységének bemutatására is. Az ünnepi megemlékezések lelke tagtársunk, a Jászságért Díjas Barna Gábor egyetemi tanár (Budapest-Szeged) volt.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászkunsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállításmegnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.    

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, a megyei és a helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.  Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Illés Anita szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok), Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény), valamint Banka Csaba szerkesztőnek (Jászsági Térségi Televízió, Jászberény) és a Trió Rádiónak (Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete elnökségi tagja fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több jászsági és megyei elektronikus hírportál (így a berenycafe.hu, jaszberenyonline.hu, jasznaplo.hu, jaszsagonline.hu, jnsz.hu, szoljon.hu, tutihir.hu) is figyelemmel kísérte munkánkat.

4.) 2019-ben az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 233.483 adóforintot kapott.      Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget – az eddigiekhez hasonlóan – a jász-hagyományt gazdagító kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

Farkas Kristóf Vince: Idősebb komori Bedekovich Lőrinc geodéta nyomában. Jászfényszaru, 2019. TKM. 853.

Farkas Kristóf Vince: Jászfényszaru városközpontjának régi nevezetességei. Jászfényszaru, 2019. TKM. 854.

Farkas Kristóf Vince: Úton a Bedekovichok térképeivel a zsebünkben. Jászfényszaru, 2019. TKM. 855.

Szikszai Mihály: Adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye vasúttörténetéhez. Szolnok, 2019.

6.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről (amelyekről értesültünk):

Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány (Jászapáti) Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban részesült. – Fodor István Ferenc helytörténész (Jászjákóhalma) kiemelkedő közművelődési, hagyományőrző és közösségépítő tevékenységéért a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjat kapott Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet gyógyszerész (Jászkisér). – Gulyás Erzsébet ny. könyvtáros (Jászberény) munkásságát Kertész Gyula Emlékéremmel ismerték el. – Kiss Csaba plébános, c. apát (Jászárokszállás), „A Jászságért” Alapítvány kuratóriumának elnöke az év júniusában ezüstmiséjét ünnepelte. – A Jászságért Díjas Kladiva Imre r. k. plébániai kormányzó (Jászapáti) nyugállományba kerülése alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. –  Az év polgármestere Díjban részesült Mozsár Lászlóné polgármester (Jászágó). – P. Boros Ilona grafikusművész (Törökbálint) életmű kiállítása nyílt meg Dunaszerdahelyen (Felvidék, Szlovákia). – Sas István ny. népművelő (Jászberény) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat kapott. – A Honismereti Szövetség Honismereti Emléklapját kapták: Banka Csaba újságíró (Jászberény), Bognár Mária újságíró (Budapest), Mihályi József hagyományápoló (Jászapáti), dr. Suba Györgyné helytörténész (Jászberény). – Szívből gratulálunk!

7.) „A Jászságért” Alapítvány által tizedik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat 2019-ben a „Dósai” Honismereti Szakkör (Jászdózsa) kapta. 

A „Dósai” Honismereti Szakkör 1984-ben alakult Gulyás János tanár vezetésével. Összegyűjtötték falujuk tárgyi emlékeit, melyet 1989-től tájházban mutattak be. Létrehozták Jászdózsa második világháborús emlékművét. Feltérképezték az egykor népes tanyavilágot.  Rendszeresen megjelenítik a múlt századi falusi élet eseményeit. A kézi aratás, a paraszti feldolgozó ipar fogásai, az egykori falusi esték hangulatának felidézése mellett sor került paraszti lakodalomra, s a nevezetes jász táncalkalom, a pendzsom felelevenítésére. Több sikeres programjuk társrendezője volt a Jászok Egyesülete, melyhez 1994-ben csatlakoztak. Jelenlegi vezetőjük Zsidei Andrásné. Munkájuk elismeréseként megkapták a „Jászdózsa Községért” kitüntető díjat.

A szakkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó Jászdózsa község életében. A „Dósai” Honismereti Szakkör eredményei és törekvései méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére.

A vándorserleget és a kétszázezer forint pénzjutalmat 2019 novemberében adták át Jászdózsán.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2019-ben: dr. Bagi István mérnök-közgazdász, 84 éves (Budapest), Homoki János könyvelő, 92 éves (Budapest), Mócsi Lászlóné Decsi Anna ny. műszaki technikus, 85 éves (Budapest), Sára Sándor operatőr, filmrendező, 86 éves (Budapest), prof. dr. Somogyi János ny. egyetemi tanár, biokémikus, 90 éves (Budapest), Sugárné Koncsek Aranka helytörténeti kutató, 101 éves (Budapest), Szabóné dr. Gulyás Éva néprajzkutató, 72 éves (Szolnok), Török Sándor ny. polgármester, 85 éves (Jászapáti).

Szívünkben őrizzük emléküket!

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az egyesület tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához.

Tisztelettel kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dobos László

a Jászok Egyesülete elnöke

***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat gazdagító rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk.

Tagdíj és támogatás befizetése. A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj (VÁLTOZOTT!) évi 2.000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 1.000 forint. Tagszervezeteink 5.000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a fenti ok miatt is – köszönettel fogadunk.

Takarékosabb és gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton juttatjuk el Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni. Köszönjük!   

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete nyolcezer főt közelítő Facebook közösségéhez: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu. Gyarapítsuk közösségünket az internet világában is.

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt kapcsolattartási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk.


(2020. január)

KÖZÖSSÉGI OLDALAINK ÚJDONSÁGAI – A LEHEL KÜRTJE HANGJA

Pethes Imre színművész, a Jászság nagy szülötte emlékezetét idézzük a Jászok Egyesülete Facebook közösségi terén, mely oldalnak már közel 8.000 kedvelője van.

A téli jászsági képek mellett a Tápió-mente településeit is sorra látogatjuk: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Egyúttal szíves figyelmébe ajánljuk a Jászok Egyesülete Instagram fényképmegosztó közösségi oldalát (https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/) melynek kedveltsége szintén hétről-hétre növekszik. Gazdája Bugyi László Guriga tagtársunk, Jászságért Díjas fotográfus.

Legújabb felületünk a virtuális térben a Youtube videómegosztó oldalunk (https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg). Szőrös Zoltán tagtársunk folyamatosan építi, gazdagítja a jász értékőrzés legfrissebb fórumát.

A kedvelést és megosztást megköszönjük!

A Jászok Egyesülete honlapján pedig meghallgathatja a Lehel kürt hangját: https://jaszokegyesulete.hu/kurt.mp3

Adószámunk az Ön 1 %-os adófelajánlásához: 19666024-1-41

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41

 


(2020. január)

JÁSZSÁGI IDŐUTAZÁSKÉNT

ajánljuk: látogasson el a Jászok Egyesülete közösségi oldalaira!

Facebook oldalunkon – többek között – Bugyi László Guriga, Nagy Tamás és Sziklai Roland téli jászsági képeit, a Betlehem városát 1916-ban megjárt jászok történetét láthatja: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Instagram oldalunk szintén számos természetfotóval gazdagodott:

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

Youtube csatornánkon a karácsonyi ünnepkör dalai mellett névnapköszöntők, interjúk, portrék, előadások, oszét filmek várnak Önre:

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg  

A megosztást és továbbítást megköszönjük!

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41


(2019. december)

Kedves Hölgyem! Tisztelt Uram!

 

Az elszármazott jászságiakat és az otthon élőket összekapcsoló

szervezetünk, a Jászok Egyesülete Elnöksége és tagsága nevében kívánok Önnek és kedves családjának meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag, boldog újesztendőt!

Közösségi oldalainkon az ünnepvárás jászsági képeit láthatja:

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

Youtube csatornánkon - https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg - kántáló

dalokat és a Csordapásztorok karácsonyi népéneket hallhatja jászsági előadóktól.

Közösségi oldalaink megosztását megköszönjük!

Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

 

info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41


(2019. december)

Jász alkotók jubileumi kiállítása Budapesten

A Jászsági Civil Vándordíjjal kitüntetett, Pájer Antal-díjas Jász Alkotók Köre tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és ismerőseit

...eljött­ a remény Betlehembe...

című adventi kiállítása megnyitójára 2019. november 29-én, pénteken, 17.00 órára.

A Jász Alkotók Köre 75. jubileumi kiállítását megnyitja dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke. Házigazda: D. Kovács Júlia, a Jász Alkotók Köre elnöke.

Közreműködnek: Horváth Bence Tamás, Magyar Ari, D. Kovács Júlia, Szabari Bálint, Vozáry Viktória, a Jász Alkotók Köre tagjai. 

Kiállítók: Bobák László, Budai Szilvia, Czókoly Nikolett­a, Danczák István, Deli Julianna, D. Kovács Júlia, Gara Gizella, H. Bekes Viktória, Horváth Bence Tamás, Kiss Bertalan, Magyar Ari, May Mária, Molnár János, Pásztorné Győr Mária, Radics Márta, Szabari Zoltán, Terjékiné Mozsár Magda, Törökné Rusvai Mária, Végert Ágnes, Vozáry Viktória. 

Helyszín: Szabó Magda Közösségi Tér, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. Megközelíthető a IX. kerület Boráros tértől a csepeli HÉV-vel, majd a 35 vagy 36 jelzésű autóbuszokkal.A kiállítás megtekinthető: 2020. január 16-ig, hétköznapokon 9.00-19.00, szombaton 9.00-13.00 óra között. (2019. december 21. és 2020. január 5. között az intézmény zárva tart.)


(2019. november)

MEGHÍVÓ / KÉRJÜK, JEGYEZZE ELŐ!

A Jászok Egyesülete Elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület következő összejövetelére, melyet 

2019. november 26-án (kedd) 17,00 órakor

tartunk a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V., Városház u. 7., II. emelet 245. sz.). 

Vetített képes előadást tart vendégünk, Vágó Pál festőművész (1853-1928) dédunokája

 dr. Bóna István festő-restaurátor (Budapest).

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális örökségét ápoló egyesületi kiadványainkat (könyvek, cédék) árusítjuk a helyszínen.  Karácsonyi könyvvásár!

A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk. Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott vendég! Kérjük, értesítse barátait is!

 

Budapest, 2019. november

A Jászok Egyesülete Elnöksége

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

 
info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla: 10200892-31411767-00000000
adószám: 19666024-1-41


(2019. november)

 

MEGHÍVÓ / KÉRJÜK, JEGYEZZE ELŐ!

A Jászok Egyesülete Elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület következő összejövetelére, melyet 

2019. október 30-án (szerda) 17,00 órakor

tartunk a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V., Városház u. 7., II. emelet 245. sz.). 

A kedélyvesztés-hullámzás okai és orvoslása

Vetített képes előadást tart vendégünk, a mentális zavarok szakértője, a jászberényi gyökerekkel rendelkező

Prof. dr. Janka Zoltán egyetemi tanár

(Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika)

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális örökségét ápoló egyesületi kiadványainkat (könyvek, cédék) árusítjuk a helyszínen.  

A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk. Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott vendég! Kérjük, értesítse barátait is!

Budapest, 2019. október

A Jászok Egyesülete Elnöksége

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

 
info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla: 10200892-31411767-00000000
adószám: 19666024-1-41


(2019. október)

 

KI LESZ KÖZÖSSÉGI OLDALUNK 7.000. KEDVELŐJE?  

A Jászok Egyesülete Facebook közösségi oldala (https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu) nyolcadik éve működik. Kedvelőinek száma rövidesen eléri az hétezret.

A jász szülőföld, a jász történelem és művelődéstörténet értékeit felvonultató bejegyzéseink több ezer, olykor több tízezer látogatót vonzanak. Vajon ki lesz közösségi oldalunk 7.000. kedvelője?

Legfrissebb feltöltött anyagaink: a kunszentmártoni jászokról Bugyi László Guriga Jászságért Díjas fotográfus, a Szent Jakab zarándokútról (El Camino) Körei-Nagy Kristóf egyetemi hallgató (Sopron-Jászberény) képei.

Egyúttal szíves figyelmébe ajánljuk a Jászok Egyesülete Instagram fényképmegosztó közösségi oldalát (https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/) melynek kedveltsége szintén hétről-hétre növekszik.

Legújabb felületünk a virtuális térben a Youtube videomegosztó oldalunk (https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg). Szőrös Zoltán tagtársunk folyamatosan építi, gazdagítja a jász értékőrzés legfrissebb fórumát.

A kedvelést és megosztást megköszönjük!

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41

 


(2019. szeptember)

BEDEKOVICH KONFERENCIA JÁSZFÉNYSZARUN

Idősb komori Bedekovich Lőrincet a Jászkun Kerület 1779-ben választotta meg a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság közös földmérőjévé. Mérnöki tevékenységét 40 éven át, nyugdíjazásáig folytatta. Munkásságáról rendez szakmai konferenciát 2019. szeptember 19-én, csütörtökön Jászfényszarun tagszervezetünk, a nevét viselő népfőiskolai társaság. (Részletek, jelentkezés: http://bedekovich.hu/hir/bedekovich-240200.) A rendezvény megvalósítását és az ehhez kapcsolódó kiadvány megjelentetését támogatta a Jászok Egyesülete.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntője után a nyitó előadást dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke tartja.

További előadók: Horváth Gergő igazgató helyettes,  MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, dr. Farkas Kristóf Vince történész, Jász Múzeum, dr. Kovács Melinda főlevéltáros, MNL Heves Megyei Levéltára, Hortiné dr. Bathó Edit igazgató, Jász Múzeum, Kovács Péter igazgató,  Jászberényi Városi Könyvtár.

A rendező  Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság munkásságát Kovács Béláné Pető Magdolna elnök mutatja be.

Szeretettel hívjuk és várjuk a konferenciára!


(2019. szeptember)

MEGHÍVÓ / KÉRJÜK, JEGYEZZE ELŐ!

 

A Jászok Egyesülete Elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület következő összejövetelére, melyet 

2019. szeptember 24-én (kedd) 17,00 órakor

tartunk a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V., Városház u. 7., II. emelet 245. sz.). 

A Jászság madárvilága

Vetített képes előadást tart egyesületi tagtársunk,

Urbán Sándor,

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Csoportjának elnöke

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális örökségét ápoló egyesületi kiadványainkat (könyvek, cédék) árusítjuk a helyszínen.  

A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk. Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott vendég! Kérjük, értesítse barátait is!

Budapest, 2019. szeptember

A Jászok Egyesülete Elnöksége

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

 info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla: 10200892-31411767-00000000
adószám: 19666024-1-41

 


(2019. szeptember)

JÁSZBERÉNYI CSÁNGÓ FESZTIVÁL 2019

Réti Zsolt fotográfus (Jászberény) képei először (de bizonyára nem utoljára) láthatók a Jászok Egyesülete Facebook közösségi terén, mely oldalnak már közel 7.000 kedvelője van.

Felvételei az idei jászberényi Csángó Fesztivál emlékezetes pillanatait örökítették meg: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Egyúttal szíves figyelmébe ajánljuk a Jászok Egyesülete Instagram fényképmegosztó közösségi oldalát (https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/) melynek kedveltsége szintén hétről-hétre növekszik. Gazdája Bugyi László Guriga tagtársunk, Jászságért Díjas fotográfus.

Legújabb felületünk a virtuális térben a Youtube videómegosztó oldalunk (https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg). Szőrös Zoltán tagtársunk folyamatosan építi, gazdagítja a jász értékőrzés legfrissebb fórumát.

A kedvelést és megosztást megköszönjük!

Honlapunkon pedig meghallgathatja a Lehel kürt hangját: https://jaszokegyesulete.hu/kurt.mp3

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41


(2019. augusztus)

Köszöntő a XXV. Jász Világtalálkozó megnyitására

(Dr. Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke beszéde)

Jászkisér, 2019. június 8.

 

Tisztelt jászok itthonról és a nagyvilágból, tisztelt Ünneplő Közösség, kedves Vendégek!

„AMIT KERESEL, TÉGED KERES„ – a XIII. században élt legnagyobb perzsa filozófus és költő, Dzsalál ad-Din Rúmi azokban az időkben fogalmazta meg ezen gondolatát, amikor a keleti őshazából útrakelő jászok megtalálták új hazájukat a Kárpát-medencében.

A több mint nyolcszáz éves perzsa bölcsesség nemcsak a mai XXV. Jász Világtalálkozót erősítheti, hanem szavakba önti a magyarok és jászok közötti Kárpát-medencei sorsközösséget is.

A nagyvilágban, a Kárpát-medencében, Magyarországon és a Jászságban egymást számon tartó és kereső jászok a mai világtalálkozón egymásra találhatnak, és együttlétükkel megerősíthetik közösségüket, mert az egyén és közösség viszonyában is igaz, hogy „amit keresel, Téged keres”, az összetartozás legbelső lelki élményét kereső jász embert várja és keresi a jász közössége is.

A sorsközösségben és a nyelvben összeolvadó, de öntudatukat büszkén megőrző magyar és jász közösségek együttélésében is igaz, hogy „amit keresel, Téged keres”.

A legnyugatibb keleti népként, a magyarok lélektársakat kerestek a Kárpát-medencei történelmi helytálláshoz, mert nekünk, magyaroknak nemcsak a lélek szavunk, hanem lelkiségünk is Keletről származik.

Az őshazájukból kiszakadó jászok pedig azt keresték, ami a Kárpát-medencében várta őket: rokonlelkeket és olyan földet, amely küzdelem, munka és áldozatok árán otthonukká és szülőföldjükké lényegül.

Így maradtak meg jászoknak a jászok Magyarországon, és mutatnak napjainkban is példát megmaradásból minden európai nemzeti közösségnek.

Mi lehet a titka a jász megmaradásnak?

A történelem során sokan keresték a választ erre a kérdésre.

A jászok ellenségei soha nem találták meg a választ, mert nem megérezni, hanem megfejteni és szétzúzni akarták a titkot.

A jászok csak azoknak a barátaiknak nyíltak meg, akiknek volt lelkük átérezni a megmaradás titkát, mely titok a jász öntudatban rejtőzik.

A közös történelmi tudat, a közös ősök és származás tudata, a közösségi áldozatvállalás tudata.

Olyan erős ez a tudat, hogy – igazi jász virtus gyanánt – évszázadok óta saját jász nyelv hiányában is képes éltetni a különbözőség méltóságát a jász emberekben.

A vagyonodat elvehetik, de ha öntudatodat megőrzöd, mindent visszaszerezhetsz.

Ha öntudatodat elveszik, mindened elvész és semmit nem szerezhetsz vissza.

A jászok ezt a történelmi leckét a XVIII. században tanulták meg, amikor volt erejük verejtékes munkából származó tömérdek pénzzel visszaszerezni földjeiket, és megváltani szabadságukat azon korabeli hatalmasságoktól, akik megfosztották őket szülőföldjük tulajdonától.

Ez az öntudat a magyarázata annak, hogy a jászok soha nem a felejtés, hanem mindig az emlékezés népe, soha nem a tudatlanság, hanem mindig a tudatosság népe, soha nem a gyökértelen kozmopolitizmus, hanem mindig a szülőföldben gyökerező lokálpatriotizmus népe volt és maradt.

A jászok önmagukat nem magyar szülőföldjük spekuláns hitelezőinek és busás haszonhúzóinak, hanem – mint ahogyan 1991-ben az újjáalakuló Jászok Egyesülete alapítói ezt szívből jövően meg is fogalmazták – önmagukat a magyar szülőföld adósainak tartják, akik értékteremtő hittel és munkával akarják gyarapítani azt.

A magyarországi jászok azt üzenik ma a nagyvilágnak – és benne Európa nemzeteinek –, hogy mindazok, akik a szülőföldjük hitelezőiknek gondolják magukat – és akként is viselkednek –, azok előbb vagy utóbb el fogják veszíteni szülőföldjüket, és leírja őket a történelem, akik viszont a szülőföldjük adósainak érzik magukat – és akként cselekszenek –, azok megmaradnak, megerősödnek, és ők írják tovább a történelmet.

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Jászok Egyesülete és A Jászságért Alapítvány tagjainak illetve támogatóinak, akik lassan három évtizede alázatosan, következetesen és okosan szolgálják a jász összetartozás ügyét.

Tisztelt Dobos László Elnök Úr, kérem, tolmácsolja elismerésünket munkatársainak és egyesületi tagságának.

Az Önök társadalmi szolgálata példaértékű mindazon emberek számára, akik szeretik azokat a közösségeket, amelyek sorába a Gondviselés állította őket, és tenni is akarnak érte.

Köszönjük a házigazda Jászkisér városának vendéglátását, kívánjuk Önöknek, hogy az ötvenedik Jász Világtalálkozót is láthassák majd vendégül.

Végül, de nem utolsó sorban, örömmel üdvözlöm a XXV. Jász Világtalálkozó oszét vendégeit.

Érezzék magukat otthon Magyarországon, és vigyék hírét annak, hogy a magyarok és jászok számon tartják a rokontudatú keleti népeket, akik mindig szívesen látott vendégek nálunk.

Isten éltesse a Jászságot, és segítse a jászokat itthon és szerte a nagyvilágban!


(2019. június)

JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019 - KÉPEKBEN

Az idei, immár 25. Jász Világtalálkozót Jászkisér városa és a Jászok Egyesülete rendezte 2019. június 7-9. között.

A június 8-i, pünkösd szombati nap eseményeit, résztvevőit örökítette meg Bugyi László Guriga Jászságért Díjas fotográfus: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu/

Tagtársunk kitüntetéséhez szívből gratulál az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesülete!

  
JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

 info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41


(2019. június)

Hamza D. Ákos festőművész kiállítása Budapesten

A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria (Jászberény), valamint a Magyar Mezőgazdasági Múzeum meghívja Önt Hamza D. Ákos festőművész (1903-1993) kiállításának megnyitójára, a Vajdahunyadvárba

2019. június 5-én (szerda) 17,00 órára.

(Budapest, XIV. Városliget)

A kiállítás 2019. szeptember 8-ig látogatható.

A rendezvény támogatója „A Jászságért” Alapítvány.

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

 
info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla: 10200892-31411767-00000000
adószám: 19666024-1-41

 


(2019. május)

JÁSZ KITÜNTETETT SZEMÉLYISÉG 2019

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából

Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozott:

KLADIVA IMRÉNEK, a Jászapáti Kisboldogasszony Plébánia plébániai kormányzójának, Jászságért Díjjal kitüntetett személyiségnek, a helyi egyházközség vezetőjeként, a jövő nemzedék értékrendjének megerősítése, valamint a jász hagyományok ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Kitüntetett tagtársunknak szívből gratulál az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesülete!

Fotókkal a Jászok Egyesülete facebook közösségi oldalán:
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu/

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

 
info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41


(2019. április)

JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019

Az idei, immár 25. Jász Világtalálkozót Jászkisér városa és az

elszármazott jászságiakat az otthon élőkkel összekapcsoló Jászok

Egyesülete rendezi 2019. június 7-9. között.

A díszünnepségre június 8-án, pünkösd szombatján kerül sor.

A részletes programot egyesületi honlapunkon találja:

http://jaszokegyesulete.hu/index.php?menu=talalkozo_2019

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt, kedves családját és barátait a

jászok legnagyobb ünnepi seregszemléjére!

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

bankszámla:10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41


(2019. április)

KI LESZ KÖZÖSSÉGI OLDALUNK 6000. KEDVELŐJE?

A Jászok Egyesülete Facebook közösségi oldala (https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu) nyolcadik éve működik. Kedvelőinek száma rövidesen eléri az hatezret.

A jász szülőföld, a jász történelem és művelődéstörténet értékeit felvonultató bejegyzéseink több ezer, olykor több tízezer látogatót vonzanak. Vajon ki lesz közösségi oldalunk 6000. kedvelője?

Legfrissebb feltöltött anyagaink a jász főváros, Jászberény hangulatát idézik, tagtársunk, Bugyi László Guriga fotográfus és mások képeivel.

Egyúttal szíves figyelmébe ajánljuk a Jászok Egyesülete Instagram fényképmegosztó közösségi oldalát (https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/) melynek kedveltsége szintén hétről-hétre növekszik.

Legújabb felületünk a virtuális térben a Youtube videomegosztó oldalunk (https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg). Szőrös Zoltán tagtársunk folyamatosan építi, gazdagítja a jász értékőrzés legfrissebb fórumát. A kedvelést és megosztást megköszönjük!

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu

https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

bankszámla: 10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41


(2019. február)

81. sz. H Í R L E V É L

(2019. január)

Beszámoló a Jászok Egyesülete 2018. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss, jó egészséget kívánunk 2019-re!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten. Taglétszámunk 2018 végén 555 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk. Az egyesületnek 43 tagszervezete van.  

A Jászok Egyesülete több formában van jelen a virtuális térben, a világhálón. Egyesületi honlapunkon (https://jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteink köre. Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, „A Jászságért” Alapítvány tevékenységének eredményeit. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi oldalon is (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol követőink száma – hála Bugyi László Guriga tagtársunk (Jászberény) ügyszeretetének – meghaladta az 5.500 főt. Egyesületünk Instagram fényképmegosztó közösségi oldalán (www.instagram.com/jaszokegyesulete) páratlan szépségű jászsági fotókban gyönyörködhetünk. Szőrös Zoltán tagtársunk (Lajosmizse) önzetlen munkája révén napról-napra bővül egyesületünk Youtube videó megosztó csatornája (https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg).

1) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 28-án a családkutatás szépségeiről és nehézségeiről tartott képekkel illusztrált előadást Ari Ilona, a mezőtúri és szolnoki családkutató klub vezetője.

Március 26-án egyesületi tagtársunk, Urbán Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Csoportjának elnöke jászsági képanyaggal gazdagított előadásában gyönyörködtünk.

Április 24-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2017. évi pénzügyi beszámolót, s az egyesület munkájáról szóló jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon), majd jóváhagyta az idei terveket.  A közgyűlés után dr. Tóth Pál Péter demográfus, az MTA doktora, a Jászok Egyesülete Felügyelőbizottságának elnöke vetítettképes előadását hallgattuk meg A magyar népesség jelene és jövője címmel.

Május 28-án egyesületi tagtársunk, Molnár Pál (Budapest), a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke beszélt a világhálós újságírás műhelytitkairól.

Szeptember 24-én a világháború befejeződésének centenáriumán, a Nagy Háború jászkun hőseinek emlékét idéztük dr. Szentváry-Lukács János ny. egyetemi docens (Budapest) szavai és képei segítségével.

Október 29-én tagszervezetünket, a jászberényi 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapatot hívtuk meg – Vidovich Kálmán vezetésével – bemutatkozásra és jóízű beszélgetésre.

November 27-én a jászsági katolikusok főpásztora, őexcellenciája dr. Ternyák Csaba egri érsek volt a vendégünk, aki a katolikus oktatási intézmények tevékenysége mellett számos más kérdést taglalt, illetve válaszolt meg.  

2) Rendezvények:

Tagszervezetünk, a Jász Helytörténeti Kör (JHK, Jászberény) megkezdte érdemi munkáját és létrejött saját honlapja. Április 7-én Pejin Attila történész, a Zentai Városi Múzeum (Szerbia) vezetője tartott előadást a helytörténet-kutatás és -írás módszertanáról. Október 13-án Horváth Gergő, az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese (Szolnok) ismertette az intézmény szakmai munkáját, a kutatási lehetőségeket. November 17-én dr. Farkas Kristóf Vince történész, muzeológus, a JHK elnöke (Jászberény) tartott előadást Családkutatás a Jászságban címmel.

Április 20-án Jászfényszarun mutatta be a Rubicon történelmi folyóirat jászkun számát dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke és dr. Farkas Kristóf Vince, az egyesület elnökségi tagja, a Jász Múzeum (Jászberény) történésze.

Május 6-a, a jászkun önmegváltás emléknapja alkalmából az idén is – mint 1993 óta minden évben – megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Május 11-én tagszervezetünk, a Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (Szeged) és elnöke, Deli Albin Alex szervezésében megemlékeztek Jerney János őstörténeti keletkutató munkásságáról. Az egykori szülőház helyén állított emléktáblánál köszöntőt mondott dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke.

A 2018. évi, 24. Jász Világtalálkozót Jászfényszaru városa és a Jászok Egyesülete rendezte június 29. és július 1. között. A díszünnepségre június 30-án, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A 27. alkalommal kiosztott Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot tagtársunk, a házigazda város helytörténésze, Tóth Tibor kapta. Jászkapitányként Ézsiás Barnabást iktatták be. Az ünnepségsorozaton – Fehérné dr. Ábrahám Etelka elnökségi tag szervező munkájának eredményeként – a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

Az idei, jubileumi, 25. Jász Világtalálkozónak 2019. június 7-9. között (pünkösd ünnepén) Jászkisér városa ad helyet.

Augusztus 3-án, a Gazdagréti Szent Angyalok templom (Budapest) falán elhelyezett emléktáblánál hajtottunk fejet az egykori Magyar Királyi 29. Honvéd Gyalogezred és társalakulatai jászkun hősei előtt.

 Augusztus 18-án, a 20. Jászágói Falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Szeptember 22-23-án a városligeti Vajdahunyad várban került sor a Jász Ünnepre, a jász hagyományok kulturális fesztiváljára. A Jászok Egyesülete kiadványaival és számos egyesületi tagtárssal volt jelen a népes látogatottságú fővárosi eseményen.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászkunsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.     

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, a megyei és a helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.  Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Banka Csaba és Illés Anita szerkesztőknek (Új Néplap, Szolnok), Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény), valamint a Jászsági Térségi Televíziónak és a Trió Rádiónak (Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete elnökségi tagja fáradozását – írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több jászsági és megyei elektronikus hírportál (így a berenycafe.hu, jaszberenyonline.hu, jasznaplo.hu, jaszsagonline.hu, szoljon.hu, tutihir.hu) is figyelemmel kísérte munkánkat.

4.) 2018-ban az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 366.034 adóforintot kapott.      Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget – az eddigiekhez hasonlóan – a jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadvány megjelentetéséhez nyújtott támogatást:

Bistey András: Jász dekameron. Budapest, 2018.

6.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. – Prof. dr. Ádám József akadémikust, egyetemi tanárt (Budapest) életműve elismeréséül szülőfaluja, Kocsér díszpolgárává avatták. – A Jászságért Díjas prof. dr. Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanár (Budapest-Szeged) a haza érdekeinek előmozdításáért a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést, később a Jászkunság Hagyományőrzéséért Díjat vehette át. – A Honismereti Szövetség Honismereti Emléklappal tüntette ki Besenyi Vendelt (Jászberény) és ifj. Pócs Jánost (Jászapáti). – Jászjákóhalma díszpolgára lett Czuk Ferenc Podmaniczky Díjas festő, restaurátor (Pécel). – A Jászságért Díjas Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum (Jászberény) igazgatója Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. – Molnár János festőművész (Budapest) az év folyamán négy egyéni, illetve csoportos kiállításon vett részt. – A Jászságért Díjas Papp Izabella ny. levéltáros (Jászboldogháza) elnyerte a település díszpolgára címet. – Megyénk legmagasabb elismerését, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat kapta dr. Rédei István, a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. elnök-vezérigazgatója (Jászberény). – Sára Sándor Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, a nemzet művésze, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Duna Televízió volt elnöke (Budapest) Kossuth Nagydíj kitüntetésben részesült. – A Jászsági Menedzser Klub Egyesület Főnix Díját vehette át Szikra István vállalkozó (Jászberény). – Szívből gratulálunk!

7.) „A Jászságért” Alapítvány által kilencedik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat 2018-ban a Vándorfy János Honismereti Szakkör (Jászapáti) kapta.  

A Vándorfy János Honismereti Szakkör 1976-ban alakult. Alapításkori céljuk volt az eltűnt tanyavilág emlékeinek, értékeinek megmentése, összegyűjtése. Tanyamúzeumot hoztak létre, s kiadványban jelentették meg az összegyűjtött anyagot. Kiadványsorozatot indítottak, évről-évre aratónapot és más hagyományőrző rendezvényeket szerveznek.

1995 óta tagjai a Jászok Egyesületének. A szakkör egykori vezetői: Berki István, Fehér Ferencné (ma dr. Suba Györgyné), Mihályi József. Jelenlegi vezetőjük Barta István.

A szakkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó Jászapáti város életében. A Vándorfy János Honismereti Szakkör eredményei és törekvései méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére.

A vándorserleget és a kétszázezer forint pénzjutalmat 2018 októberében adták át Jászapátin.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2018-ban: Antal Domokosné tanár, helytörténész, 92 éves (Kocsér), dr. Farkasdy László agrármérnök, igazságügyi szakértő, 82 éves (Budapest), Földi Péter agrármérnök, 74 éves (Gödöllő), dr. Füleky György emeritus professzor, 74 éves (Budapest), Gereben Zoltán okleveles építészmérnök, 87 éves (Budapest), Lajtos Béláné ügyvezető igazgató (Budapest), Tálas Ernő operaénekes, 92 éves (Budapest), Zakróczi Béla villamosmérnök, 95 éves (Budapest). Szívünkben őrizzük emléküket!

Az esztendő utolsó napján nyíregyházi otthonában elhunyt dr. Seregély István ny. egri érsek, a jászok szeretve tisztelt főpásztora. A Jászok Egyesülete elnökéhez intézett, 2018. október 18-án kelt levelében így búcsúzik tőlünk: „Kívánom, hogy minden érték, melynek őrzése az Egyesület régi és új nemzedékére van bízva, jövőt építő kincsnek bizonyuljon.” Úgy legyen!

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az egyesület tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dobos László

a Jászok Egyesülete elnöke

***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk.

A mellékelt csekk a 2019. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből. A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj (VÁLTOZOTT!) évi 2.000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 1.000 forint. Tagszervezeteink 5.000 forintot fizetnek. Felülfizetést – a fenti ok miatt is – köszönettel fogadunk.

Takarékosabb és gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton juttatjuk el Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta (e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni. Köszönjük!   

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete hatezer főt közelítő Facebook közösségéhez: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu. 

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt kapcsolattartási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk.

 

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu

Honlap: https://jaszokegyesulete.hu/

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg

Bankszámla: 10200892-31411767-00000000

Adószám: 19666024-1-41


(2019. január)

ITT A LEHEL KÜRTJE SZÓL

A jászberényi Jász Múzeumban őrzött, díszesen faragott Lehel kürtje 43 cm hosszú, elefántagyarból készült. Valószínűleg a 9. században készült, bizánci munka.

Közösségi oldalunkra kattintva meghallgathatja a kürt hangját: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

A kedvelést és megosztást megköszönjük!

 

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest, Pf. 367.

info@jaszokegyesulete.hu
https://jaszokegyesulete.hu
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
bankszámla:10200892-31411767-00000000

adószám: 19666024-1-41


(2018. június)

JÁSZ KITÜNTETT SZEMÉLYISÉGEK 2018

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából

Kossuth Nagydíjat adományozott:
SÁRA SÁNDOR Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, a nemzet művésze, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Duna Televízió volt elnöke részére a magyar filmművészet nemzetközi elismertetéséhez egyéni látásmódú, a társadalmi problémákat kivételes érzékenységgel ábrázoló, dokumentarista stílusú filmjeivel hozzájáruló, kimagaslóan sikeres operatőri és rendezői pályája elismeréseként.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozott:

DR. BARNA GÁBOR, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalomtudományi Intézete Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének egyetemi tanára részére, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozott:

HORTINÉ DR. BATHÓ EDIT etnográfus, a jászberényi Jász Múzeum igazgatója, a Jászsági Hagyományőrző Egylet művészeti vezetője részére, magas színvonalú munkája, példamutató tevékenysége elismeréseként.

Kitüntetett tagtársainak szívből gratulál az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesülete!

Fotókkal a Jászok Egyesülete facebook közösségi oldalán:
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu/

 


(2018. március)

JÁSZ KITÜNTETT SZEMÉLYISÉGEK 2017

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából Széchenyi-díjat adományozott:
DR. ÁDÁM JÓZSEF, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár részére a geodézia területén végzett kiemelkedően eredményes kutatómunkája, valamint sokoldalú, nemzetközileg is elismert tudományszervezői és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként.

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat adományozott:
BORBÁS MÁRIA, televíziós szerkesztő-műsorvezető részére a határon innen és túl a magyar kultúra és gasztronómia kincseinek bemutatását és népszerűsítését szolgáló értékközvetítő tevékenysége elismeréseként;
DR. DOBOS LÁSZLÓ, a VERITAS Történetkutató Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettese, a Jászok Egyesületének ügyvivője részére a hiteles magyar tájékoztatáspolitika megerősítése érdekében, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásában és működtetésében végzett munkája, továbbá az egyesület ügyvivőjeként elért eredményei elismeréseként;
DOBOS MENYHÉRT, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére a magyar nemzeti kultúra értékeinek közvetítését sikerrel szolgáló több évtizedes televíziós pályafutása és közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Fotókkal a Jászok Egyesülete facebook közösségi oldalán: https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu/

A kitüntetetteknek gratulálunk!


(2017. április)