Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZSÁGI ÉRTÉKTÁR
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
LEGFRISSEBBJÁSZSÁGÉRT DÍJ 2024

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a harmincharmadik alkalommal kiírt Jászságért Díjra tíz javaslat érkezett. 

A kuratórium a 2024. évi Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést

Zsidei Andrásné ny. könyvtáros, szakkörvezető (Jászdózsa)

részére ítéli oda, a jászdózsai hagyományok megőrzése érdekében végzett több évtizedes, sokoldalú, példaértékű  tevékenysége elismeréseként.

Zsidei Andrásné, Bugyi Anikó Jászdózsán született 1956. november 5-én.

1977-ben kötött házasságot. Két gyermekük született. 1995-ben megözvegyült.

Teljes szakmai életpályája a jászdózsai Községi Könyvtárhoz kapcsolódik. Könyvárosként a helyi közművelődés meghatározó személyisége volt évtizedeken keresztül. Zsidei Andrásné tagja a „Dósa” Község Múltjáért – Jelenéért – Jövőjéért Alapítvány kuratóriumának.

Munkásságát 2017-ben Közszolgálati Életmű-díjjal ismerték el.

A „Dósai” Honismereti Szakkör 1984-ben alakult meg Gulyás János tanár vezetésével. Zsidei Andrásné kezdettől bekapcsolódott a szakkör hagyománymegtartó tevékenységébe. Az évente megrendezésre kerülő Dósai Napok egyik szervezője, továbbá közreműködője volt a sokszínű hagyományőrző bemutatóknak. Így került sorra a kézi aratás megrendezése, több alkalommal hagyományos lakodalom, szüreti felvonulás szervezése, népi ételek készítése, népi kismesterségek felvonultatása a tájház udvarán.

2004-ben vette át a szakkör vezetését. Közösségteremtő erejével megújította a szakkör tevékenységét. Több alkalommal szervezett honismereti találkozót, rendezett Jászsági Dalostalálkozót. Szoros kapcsolatot ápol a Jászság hagyományőrzőivel. A „Dósai” Honismereti Szakkör tagjaival rendszeres látogatója a Jászok Egyesülete fővárosi rendezvényeinek.

Az általa vezetett szakkör „Jászdózsa Községért” kitüntető díjat, majd 2019-ben Jászsági Civil Vándordíjat kapott.

A szakkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó Jászdózsa életében. Zsidei Andrásné szervező munkájával nemcsak megőrizte a szakkör eredményeit, de gyarapította is azokat. Munkássága alapján méltó a Jászságért Díj kitüntetésre.

A 2024. évi Jászságért Díj 2024. június 22-én, az elszármazott és otthon élő jászok 28. világtalálkozóján, Jászjákóhalmán kerül átadásra.     


(2024. április)

Pályázati felhívás a 2024. évi Jászsági Civil Vándordíjra

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj.

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a

Jászsági Civil Vándordíj

tizennegyedik alkalommal történő kiírását.

A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 200.000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. március 31.

A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.

 A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma

1537 Budapest, Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu

Budapest, 2024. január


(2024. január)

Jászsági Civil Vándordíj 2023

A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200.000 forint elismerést tizenharmadik alkalommal ítélte oda „A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma.

A 2023. évi Jászsági Civil Vándordíjat a Jászberényi Kossuth Népdalkör Egyesület kapta az eredményes közösségi tevékenység, a jászsági dalkultúra megőrzése érdekében végzett szolgálatáért.

A dalkör jogelődje, a Portelki Pávakör 1971-ben alakult Szentirmay Zsolt jászberényi zenetanár vezetésével. Később Tóth Béláné tanárnő, majd Németh József ének-zene szakos tanár vette át a szakmai vezető feladatkörét, irányítva a pávakört és citerazenekart.  2012 óta a szakmai vezetést Kecskés Istvánné tanárnő végzi. Jelenlegi tagságuk 22 fő. A dalkör 2014 óta tagja a nagy múltú Jászok Egyesületének.

Minden évben számos fellépésen népszerűsítik a Jászság népdalait. Jelen vannak a térségi és megyei népzenei rendezvényeken. Rendszeres résztvevői voltak az egyházi népénekes találkozóknak.

A jászsági hagyományőrző közösségek közül a Portelki Kossuth Pávakör varratott először fellépő ruhaként jász viseletet. Elkészítéséhez az elszármazott jászok is anyagi támogatást nyújtottak. Ettől kezdve nem csak a jászsági népdalokat, hanem a jász viseletet is népszerűsítik fellépéseiken. „A Jászságért” Alapítvány által kiadott valamennyi népzenei CD-n szerepelnek. Felléptek Lengyelországban, Szerbiában, bemutatkoztak a Magyar Rádióban.

Birtokosai voltak a Jászok Egyesülete Vándorserlegének, a KÓTA országos minősítő versenyein hét alkalommal nyerték el az Arany Páva-díjat.

A környékbeli pávakörökkel, dalkörökkel, együttesekkel szoros kapcsolatot ápolnak, egymás rendezvényein rendszeres fellépőként részt vesznek.

A népdalkör – a népzene és népdalok szeretetén túl – a tagok számára kiemelten fontos közösségi színtér. A főként idősebb, már nyugdíjas, sokszor egyedülálló korosztály számára meghatározó a közösséghez tartozás érzése, így a közös örömzenélésen túl fontos támogató szerepe van a csoportnak. A fiatalabb tagok az idősebbek élettapasztalatait is átvehetik a népdalok megtanulása mellett, így a hagyományok és a népi bölcsesség átadása tartja életben és teszi jelentőssé a népdalkör működését.

A dalkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó Jászberény életében. A Jászberényi Kossuth Népdalkör Egyesület eredményei és törekvései méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére.

A díjat a közeljövőben, ünnepélyes körülmények között adják át részükre Jászberényben.


(2023. szeptember)