Jászok Egyesülete a Facebook-on Jászok Egyesülete az Instagram-on Jászok Egyesülete youtube csatornája
| | | | | | |

LEGFRISSEBB...

ADATOK
TISZTSÉGVISELŐK
AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
TAGSÁGUNK
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
TAGSZERVEZETEINK
ÉVES BESZÁMOLÓK
HÍRLEVÉL
MEGHÍVÓ
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ
SZAKMAI ÉLETRAJZOK
HALOTTAINK
TÁMOGATOTT KIADVÁNYOK
EMLÉKTÁBLÁK
1%
RÓLUNK ÍRTÁK
LEGFRISSEBBPályázati felhívás a 2021. évi

Jászságért Díjra

 

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított

Jászságért Díj

harmincadik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj adómentes összege: 1.000.000 forint.

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A Jászságért Díj átadására – a járványügyi helyzettől függően – a 26. Jász Világtalálkozón, Jánoshidán kerül sor 2021. június 26-án, szombaton.

A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma

1537 Budapest, Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu

 

Budapest, 2021. január


(2021. január)

Jászsági Civil Vándordíj 2020

A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200.000 forint elismerést tizenegyedik alkalommal ítélte oda „A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma.

A 2020. évi Jászsági Civil Vándordíjat a 298. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat (Jászberény) kapta.

A 298. számú Lehel Vezér Cserkészcsapat, mint vallásos ifjúságnevelő mozgalom, több évtizedes kényszerű szünet után, a rendszerváltás idején alakult újjá. 1998 óta Jászberény város egyetlen cserkészközössége. Taglétszámuk 85 fő. Céljuk az ifjúság jász és magyar öntudatának megerősítése a cserkésztörvény betartásával. Olyan szabadidős tevékenységet végeznek, mely növeli önkéntes közösségük népszerűségét, megbecsültségét, létszámát Isten, haza és embertársaink javára. Szervezeti életük, munkarendjük átgondolt, sokrétű, eredményes. Rendszeres közreműködői a városi, egyházi ünnepségeknek. Cserkész olimpiákat rendeznek, állandó résztvevői a Nemzeti Nagytáboroknak, nemzetközi dzsemboriknak.

2014-ben léptek be a Jászok Egyesülete tagszervezetei közé. Meghívásnak eleget téve, munkájukról a Jászok Egyesülete budapesti rendezvényén is számot adtak.

Közösségépítő szolgálatuk példaértékű, törekvéseik méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére.

A díj átadására a járványhelyzet figyelembe vételével kerül sor.


(2021. január)

JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2020

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a huszonkilencedik alkalommal kiírt Jászságért Díjra tíz személyre érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2020. sz. döntésével a huszonkilencedik alkalommal átadandó Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést megosztva

Dr. Körei-Nagy József jogász, gépészmérnök és neje, Dr. Körei-Nagy Katalin ügyvéd

részére ítéli oda, a jászsági hagyományok megőrzéséért végzett sokoldalú, példaértékű  tevékenységük elismeréseként.

Dr. Körei-Nagy József Szolnokon született, 1967. július 20-án. Tősgyökeres jászladányi családból származik. Általános iskolai tanulmányait Jászladányon folytatta, középiskolai érettségit Szolnokon szerzett. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen gépészmérnöki, a Miskolci Egyetemen jogászi diplomát kapott. A Rendőrtiszti Főiskolán további szakirányú végzettséget szerzett. 1992 és 2018 között a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság állományában felelős beosztásokban, rendőrezredesi rangig jutva szolgált. A Jászberény Város Rendészeti Díj birtokosa.  

Felesége, dr. Körei-Nagy Katalin (sz. Kerekes Katalin) Szolnokon született. Általános iskolába Rákóczifalván járt, középiskolai érettségit Szolnokon tett. A Szegedi József Attila Tudományegyetemen 1989-ben jogászként végzett. Később biztosítási szakjogász másoddiplomát szerzett. Kezdetben főügyészségi ügyészi munkakört látott el. 2004 és 2019 között Nagykátán polgári ügyszakos bíróként dolgozott. Jelenleg egyéni ügyvéd, önálló ügyvédi irodája van Jászberényben. 

Gyermekük, Körei-Nagy Kristóf a Soproni Egyetem erdőmérnök szakos hallgatója.

2004-ben Zagyvarékasról költöztek Jászberénybe, s örömmel kapcsolódtak be a jászsági kulturális szervezetek munkájába. Mindketten tagjai a Jászok Egyesületének és a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesületnek. A Jászsági Hagyományőrző Egylet révén közösségi rendezvények, viselet-bemutatók, színdarabok állandó közreműködői. Évekig énekeltek a jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkarában, Körei-Nagy dr. jelenleg is énekel a Lehel Vezér Gimnázium Férfikarában. Dr. Körei-Nagy Katalin rendszeresen publikál több helyi lapban.

Kristóf fiuk méltó örököse a családi értékrendnek, folytatója a jász hagyományok aktív megélésének, bemutatásának.

Dr. Körei-Nagy József és dr. Körei-Nagy Katalin cselekvő, áldozatkész hagyományőrzése példaértékű, s túlmutat Jászberény város határain. Életútjuk, a Jászság érdekében végzett önzetlen közösségi szolgálatuk méltóvá teszi személyüket a megosztott Jászságért Díj elnyerésére.

A 2020. évi Jászságért Díj átadásának időpontjáról a kuratórium később dönt.

Budapest, 2020. április


(2020. április)

Pályázati felhívás a 2020. évi Jászsági Civil Vándordíjra

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj.

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a

Jászsági Civil Vándordíj

tizenegyedik alkalommal történő kiírását.

A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 200.000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.

 A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma

1537 Budapest, Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu

Budapest, 2020. február


(2020. február)

Pályázati felhívás a 2020. évi Jászságért Díjra

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított

Jászságért Díj

huszonkilencedik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát végzett.

A díj adómentes összege: 1.000.000 forint.

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. február 29.

A Jászságért Díj átadására a 26. Jász Világtalálkozón, Jánoshidán kerül sor 2020. június 20-án, szombaton.

A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma

1537 Budapest, Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu

Budapest, 2019. november


(2019. november)

Jászsági Civil Vándordíj 2019

A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200.000 forint elismerést tizedik alkalommal ítélte oda „A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma. Az elismerést a "Dósai" Honismereti Szakkör nyerte el.

A „Dósai” Honismereti Szakkör 1984-ben alakult Gulyás János tanár vezetésével. Összegyűjtötték falujuk tárgyi emlékeit, melyet 1989-től tájházban mutattak be. Létrehozták Jászdózsa második világháborús emlékművét. Feltérképezték az egykor népes tanyavilágot. Megszervezték az elszármazottak találkozóját, kapcsolatot építettek ki az erdélyi Nyújtód községgel. Emléktáblát állítottak Jászdózsa köztiszteletben álló néhai községi orvosának.

Rendszeresen megjelenítik a múlt századi falusi élet eseményeit. A kézi aratás, a paraszti feldolgozó ipar fogásai, az egykori falusi esték hangulatának felidézése mellett sor került paraszti lakodalomra, s a nevezetes jász táncalkalom, a pendzsom felelevenítésére. Több sikeres programjuk társrendezője volt a Jászok Egyesülete, melyhez 1994-ben csatlakoztak. Eredményesen együttműködnek a Szent Mihály Cserkészcsapattal, testvértelepüléseikkel, a Jászság honismereti szakköreivel. Jelenlegi vezetőjük Zsidei Andrásné.

Munkájuk elismeréseként megkapták a „Jászdózsa Községért” kitüntető díjat.

A szakkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó Jászdózsa életében. A „Dósai” Honismereti Szakkör eredményei és törekvései méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére.

A vándordíjat 2019. november 13-án adja át Jászdózsán, a szakkör ünnepi összejövetelén dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke.


(2019. augusztus)

JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2019

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a huszonnyolcadik alkalommal kiírt Jászságért Díjra kilenc személyre érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2019. sz. döntésével a huszonnyolcadik alkalommal átadandó Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést  

Bugyi László Guriga fotográfus (Jászberény)

részére ítéli oda, vizuális képalkotó tevékenysége és közösségi szolgálata elismeréseként.

Bugyi László Jászapátin született 1956. november 8-án. A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnáziumban érettségizett, általános gépész szakképzettséget szerzett. Nős, két fiúgyermek édesapja, Jászberényben él. Pályafutása során különböző iparvállalatoknál dolgozott. Jelenleg a jászberényi Fortaco Zrt-nél szerelőlakatos.

A megkopott szakmai kihívások pótlására évtizedekkel ezelőtt kezdett fényképezéssel foglalkozni. Évről-évre végigjárva a Jászság településeit, a természeti táj, az épített környezet, a tárgykultúra változásainak dokumentálásával értékmentő munkát végez. Kedvenc témája a Zagyva folyó, a madárvilág, a Jászságra oly jellemző útmenti keresztek és más szakrális emlékek. 

Elsők között figyelt fel a virtuális tér jelentőségére. Kiaknázva a világháló előnyeit, százezrekhez juttatta el profi minőségű felvételeken szülőföldünk, a Jászság kulturális és természeti értékeit. A Jászok Egyesülete Instagram és Facebook közösségi oldalainak évek óta gazdája, gyarapítója.   Megszállott jászsági fotográfusokból közösséget szervezett, segítve szakmai alkotómunkájukat. 

Első fotókiállítása óta (2017, Szikra Galéria, Jászberény) számos jászsági településen mutatkozott be.

Bugyi László Guriga fotográfus, helytörténeti kutató aktív fizikai munka mellett végzi a Jászság értékeinek megörökítését, népszerűsítését. Áldozatkész, fáradhatatlan és önzetlen közösségi tevékenységével rászolgált a Jászságért Díj elnyerésére.

A Jászságért Díjat 2019. június 8-án, az elszármazott és otthon élő jászok világtalálkozóján adják át Jászkiséren.

Budapest, 2019. május

 

   


(2019. május)